Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

4η προκήρυξη του Τοπικού προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» για την Π.Ε. Κοζάνης

Η 4η προκήρυξη του Τοπικού προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» για την Π.Ε. Κοζάνης,  ανακοινώθηκε από την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. ΑΝΚΟ στις 22/5/2015.
Προκηρύχθηκε συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης ύψους 647.816,57 € που δεν έχει δεσμευτεί μέχρι σήμερα από τις 3 προηγούμενες Προκηρύξεις, που αντιστοιχεί σε συνολικό προϋπολογισμό : 1.195.743,07€
Η 4η προκήρυξη αφορά τις ακόλουθες δράσεις :
Α/Α
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
4Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1
123 α
Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
150.000,00
2
312-1
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
147.000,00
3
312-2
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
52.985,00
4
312-3
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση
127.941,50
5
313-6
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
40.000,00
6
313-8
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
30.000,00
7
321-2
Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, κλπ
30.000,00
8
323-1
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
69.890,07

ΣΥΝΟΛΟ

647.816,57
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 21/7/2015.
Βασική επισήμανση : η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών και ολοκλήρωσης των έργων είναι η  31 Δεκεμβρίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος : www.ankoleader.gr/, 4η Προκήρυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας