Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Ο Γ. Παπακωνσταντίνου για την Ποντοκώμη

Σε πρόσφατη ομιλία μου στη Βουλή με θέμα τη μετεγκατάσταση της Ακρινής, αναφέρθηκα στην ανάγκη να θεσμοθετήσει η πολιτεία έναν μόνιμο μηχανισμό συνεννόησης, διαβούλευσης, συναπόφασης της Δ.Ε.Η. με την τοπική κοινωνία. Δεκαπέντε μέρες μετά, επιβεβαιώνεται επιτακτικά η ανάγκη ενεργοποίησης ενός τέτοιου μηχανισμού, ο οποίος θα ανταποκρινόταν έγκαιρα και θα μας ενημέρωνε για την υπογραφή της πρόσφατης ΚΥΑ που αφορά στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το νέο ορυχείο της Ποντοκώμης.
Αποτελεί μνημείο προχειρότητας και μεθοδευμένης αστοχίας το γεγονός ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εγκρίθηκε χωρίς καμιά απολύτως διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, ενώ στην πραγματικότητα τροποποιεί παλαιότερη ΜΠΕ για το αγρόκτημα Ποντοκώμης (Νοτιοδυτικού Πεδίου), χωρίς να περιλαμβάνονται οι οικισμοί Ποντοκώμης και Μαυροπηγής. Οι ευθύνες είναι πρόδηλες και ουσιαστικές όλων όσων γνώριζαν και απέκρυψαν την εν λόγω μελέτη. Η παρούσα ΜΠΕ είναι «εκ φύσεως» ανενεργή και δεν τίθεται θέμα τμηματικής απαλλοτρίωσης. Ο λόγος ανήκει στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες οφείλουμε να είμαστε αρωγοί. Η ΔΕΗ πρέπει να κατανοήσει, πριν αναγκαστεί να το πράξει από την κοινωνία, ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης οικοδομούνται και δεν επιβάλλονται. Είναι απαραίτητο τουλάχιστον να υλοποιήσει, όσα εξήγγειλε δια του κ. Αθανασόπουλου το 2007 στην τοπική κοινωνία, συμπεριλαμβάνοντας τις μετεγκαταστάσεις των δύο οικισμών Μαυροπηγής και Ποντοκώμης και τη χωροθέτηση της νέας σύγχρονης μονάδας σε αντικατάσταση των παλαιών.
Πρέπει να πάψουμε να αντιμετωπίζουμε με προχειρότητα τα θέματα αυτά. Επιτέλους ας σταματήσουν αυτές οι κουτοπονηριές του «βλέποντας και κάνοντας», διερευνώντας απλώς τις διαθέσεις της τοπικής κοινωνίας. Πρέπει να λάβουμε πολιτικές αποφάσεις, με βάση το μέλλον και το συμφέρον του τόπου μας. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να επιδείξουμε ανοχή σε περιβαλλοντικά επεισόδια, για τα οποία η ΔΕΗ πρέπει να φροντίσει να αποφευχθούν ιδιαίτερα τους προσεχείς μήνες. Εδώ δεν συνάδουν διπλές ιδιότητες. Γνώμονας μας πρέπει να είναι μόνο το συμφέρον του τόπου μας και η αξιοπρεπής διαβίωση των συμπολιτών μας χωρίς διαχωρισμούς. Πρέπει απερίφραστα να δηλώσουμε τη στήριξή μας στα συμφέροντα του τόπου μας με ευθύνη, χωρίς ακρότητες και ανέξοδους λαϊκισμούς.
Δεν θα κουραστώ να λέω ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στον ενεργειακό σχεδιασμό, ο σεβασμός στο περιβάλλον, ο σεβασμός στον πολίτη της περιοχής μας που τόσα έχει προσφέρει και αξιώνει λύσεις βιώσιμες θα αποτελέσουν υγιείς βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχτεί το μέλλον μας.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων σήμερα στις 19.30

Θέματα:
1. Περί έγκρισης Απολογισμού ΑΔΕΑΣ, οικονομικού έτους 2008.
2. Περί διορισμού ελεγκτών ΑΔΕΑΣ, οικονομικού έτους 2009.
3. Περί έγκρισης προϋπολογισμού ΑΔΕΑΣ, οικονομικού έτους 2009.
4. Περί εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στο πάρκο κεραιών του Δ. Δ. Σερβίων (θέση Φλάμπουρο) για εγκατάσταση κεραίας ραδιοφωνικού σταθμού.
5. Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού του Δήμου Σερβίων έτους 2009.
6. Περί συγκρότησης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό από 1-1-2009 έως 31-12-2010.
7. Περί συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης κ.λ.π. από 1-1-2009 έως 31-12-2010 (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ)
8. Περί συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την παραλαβή υλικών από 1-1-2009 έως 31-12-2010 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ)
9. Περί συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου από 1-1-2009 έως 31-12-2010 (άρθρο 67 παρ. 1 Π. Δ. 28/80).
10. Περί συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι € 5.869,41 (ή 2.000.000δρχ. ) από 1-1-2009 έως 31-12-2010 (άρθρου 64 παρ. 14 Π.Δ 28/80).
11. Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές παραλαβής έργων του Δήμου αξίας άνω των € 5.869,41 (ή 2.000.000 δρχ.) από 1-1-2009 έως 31-12-2010 (άρθρο 63 παρ. 2 του Π.Δ.28/80 )
12. Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή στην επιτροπή του άρθρου 64 παρ. 12 του Π.Δ. 28/80 του Δήμου από 1-1-2009 έως 31-12-2010 (παραλαβή υλικών οδοστρωσίας κ.λ.π.)
13. Περί συγκροτήσεως της επιτροπής του άρθρου 248 του Π.Δ/τος 410/95 για τον καθορισμό του τιμήματος ακινήτων του Δήμου από 1-1-2009 έως 31-12-2010
14. Περί ορισμού δύο Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) από 1-1-2009 έως 31-12-2010
15. Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή στην Α/θμια επιτροπή σταυλισμών από 1-1-2009 έως 31-12-2010
16. Ορισμός μελών στην επιτροπή για το κλείσιμο των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν χωρίς άδεια και για την προσωρινή και οριστική σφράγιση αυτών, μετά την επιβολή διοικητικής ποινής από 1-1-2009 έως 31-12-2010 .
17. Περί ορισμού μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συνδέσμου 1ης Γ.Ε.Ν Κοζάνης από 1-1-2009 έως 31-12-2010
18. Περί ορισμού Διοικητικών Συμβουλίων των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) του Δήμου Σερβίων από 1-1-2009 έως 31-12-2010
19. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Κινηματογράφου Δήμου Σερβίων από 1-1-2009 έως 31-12-2010
20. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σερβίων από 1-1-2009 έως 31-12-2010
21. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Σερβίων από 1-1-2009 έως 31-12-2010
22. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Φιλαρμονικής Δήμου Σερβίων από 1-1-2009 έως 31-12-2010
23. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ε.Φ.Ο από 1-1-2009 έως 31-12-2010
24. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Ωδείου Σερβίων από 1-1-2009 έως 31-12-2010 από 1-1-2009 έως 31-12-2010
25. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σερβίων (ΔΕΥΑΣ) από 1-1-2009 έως 31-12-2010
26. Περί συζήτησης διαφόρων θεμάτων

Το δημοσίευμα στην εφημερίδα ΠΑΡΟΝ

(κλικ για μεγαλύτερη ευκρίνεια)

Διπλή παρέμβαση για τα blogs και την παιδοφιλία μέσω του διαδικτύου θα επιχειρήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης, με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει εδώ και καιρό. Τη σύνταξή του έχει αναλάβει πλέον προσωπικά ο Νίκος Δένδιας, έχοντας ως άξονα αναφοράς σχετική οδηγία της ΕΕ και αντίστοιχη αμερικανική. Στόχος είναι να κατατεθεί εντός διμήνου, αν και φαίνεται πως μάλλον θα καθυστερήσει καθώς η κυβέρνηση δεν θέλει να κατηγορηθεί πως ασκεί λογοκρισία στο διαδίκτυο. Δύο είναι οι βασικοί άξονες. Η προσπάθεια επιβολής της επωνυμίας στα blogs από τη στιγμή που έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα ή μεταφέρουν ειδήσεις και η άσκηση διώξεων για παιδοφιλία, ακόμη και αν πρόκειται για ένα άτομο που χρησιμοποιεί το υλικό αυτό. Κοινός παρονομαστής είναι πάντως η δυνατότητα που δίνει η τεχνολογία να εντοπιστούν οι χρήστες, όπως λένε στο υπουργείο, ακόμη και αν χρησιμοποιούν άλλους servers. Το νομοσχέδιο θα ζητάει από τα blogs να αναρτούν ποιος είναι ο υπεύθυνος, αλλά σε πρώτο επίπεδο δεν φαίνεται να μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις αν κάποιος επιμείνει στην ανωνυμία του. Όμως, αν κάποιος θεωρήσει πως συκοφαντείται, μπορεί έπειτα από έρευνα και να εντοπιστεί ο server και ο υπολογιστής από τον οποίον έφυγαν τα κείμενα. Έτσι όμως μπαίνουν στο στόχαστρο και sites που κινούνται στον αναρχικό χώρο, ενώ η πρακτική αυτή είναι πιθανό να αποτελέσει όχημα για πολιτική λογοκρισία. Οι διαφορές είναι πολύ λεπτές. Δεύτερο ζήτημα είναι τα σχόλια. Ο υπεύθυνος του blog θα είναι υπεύθυνος για τα δυσφημιστικά σχόλια. Αν υπάρχουν θα πρέπει να τα κατεβάζουν.

Οι πρώτες απαντήσεις των bloggers εδώ:
http://tsak-giorgis.blogspot.com/2009/02/blogs.html
http://ygro-pyr.blogspot.com/2009/02/bloggo-clasemas-tarchidia.html
http://black-mail.blogspot.com/2009/02/blog-post_2071.html
http://prezatv.blogspot.com/2009/02/blogs_08.html
http://kommatoskylo.blogspot.com/2009/02/blog-post_09.html

Σχόλιο ai-vreS: σε τοπική εφημερίδα διαβάσαμε πριν από λίγες μέρες σχόλιο που πάνω κάτω λέει τα ίδια για τα blogs με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η προέλευση από τον ίδιο πολιτικό χώρο είναι τυχαία;
Και για να μην παρεξηγούμαστε: η θέση μας για τους παιδόφιλους είναι κάθετη. Μακάρι να τους έστελναν στην Κίνα για να τιμωρηθούν με τον ίδιο τρόπο που τιμωρήθηκαν οι υπέυθυνοι για το μολυσμένο γάλα...

Ο Δένδιας κατά της ανωνυμίας των blogs

Αναδημοσίευση από το http://klasikoperiptosi.blogspot.com/2009/02/blogs.html

ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΑΡΟΝ" Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ (ΠΡΟΦΑΝΩΣ) ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΩΝ BLOGGERS. ...
Φυσικά υπάρχει ενα μικρό τεχνικό πρόβλημα, ότι δηλαδή οι περισσότεροι απο εμάς είμαστε υπόλογοι όχι στην ελληνική νομοθεσία, αλλά στη νομοθεσία της χώρας στην οποία ανήκει η εταιρεία η οποία μας παρέχει και τον χώρο για την ιστοσελίδα μας .
Δεν χρειάζεται να έχεις μεγάλη φαντασία για να καταλάβεις ποιός είναι ο λόγος που υπουργοί, πολιτικοί, διαπλεκόμενοι, μεγαλοδημοσιογράφοι και γενικά Πρετεντεροταϊσμένοι διαννοητές, ενοχλούνται απο την ελευθερία στην έκφραση και την καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης έτσι όπως αυτή προωθείται απο τα περισσότερα ελληνικά bloggs.

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2009

Κλείνει η Εμπορική Τράπεζα στο Βελβεντό

Όπως μάθαμε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου η Διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας αποφάσισε να κλείσει το κατάστημά της στο Βελβεντό στο τέλος Φεβρουαρίου. Απόφαση που έλαβε με άκρα μυστικότητα και χωρίς να νιώσει την παραμικρή υποχρέωση να πάρει τη γνώμη από την τοπική κοινωνία, το Δήμο, τους έμπορους, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους πελάτες της, όλους αυτούς δηλαδή που επί μια εικοσαετία την στήριξαν. Η «δημοκρατία» του ιδιωτικού κεφαλαίου σε όλο της το μεγαλείο από μια Τράπεζα που εδώ και ένα αιώνα ( από το 1909 ) κράτησε το δημόσιο και λαϊκό χαρακτήρα της.
Η αιτία, αν κρίνουμε από τα μισόλογα των αρμοδίων της Εμπορικής Τράπεζας είναι ότι το κατάστημα του Βελβεντού έχει μεν κέρδη, αλλά όχι τα αναμενόμενα.
Το κατάστημα του Βελβεντού εδώ και είκοσι χρόνια δραστηριοποιείται σε όλες τις τραπεζικές εργασίες και παρέχει άρτια εξυπηρέτηση κυρίως στο τομέα ιδιωτών καθώς και διαμεσολαβητικό και συμβουλευτικό ρόλο στον τομέα των τοπικών επιχειρήσεων. Κατέχει δεσπόζουσα θέση στην τοπική αγορά μαζί με την Αγροτική Τράπεζα, με ένα μεγάλο όγκο καταθέσεων, χρηματοοικονομικών προϊόντων αλλά και χορηγήσεων προς ιδιώτες με τη μορφή στεγαστικών-καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών. Εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών, των φοιτητών, τη μισθοδοσία εκατοντάδων υπαλλήλων και συνταξιούχων διαφόρων ταμείων.
Οι υπάλληλοί της συνεργάζονται άψογα με το Δήμο, τους δυο συνεταιρισμούς του Βελβεντού και με τους εμποροεπαγγελματίες και τις τοπικές επιχειρήσεις. Όλοι διακινούν σημαντικά ποσά για τις ανάγκες τους. Κι ακόμη η τράπεζα δέχεται σημαντικά ποσά συναλλάγματος από την ομογένειά μας, που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Αυστραλία.
Επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι τα σύγχρονα καθαρά τραπεζικά κέρδη του καταστήματος είναι ικανοποιητικά. Ωστόσο για την νέα γαλλική διοίκηση της Τράπεζας φαίνεται πως τα κέρδη δεν ανταποκρίνονται στους στόχους της. Όσο για την αξία της εξυπηρέτησης του κόσμου και της υποστήριξης της τοπικής αγοράς σε μια επαρχιακή πόλη, οι νέοι διοικούντες ούτε καν ενδιαφέρονται.
Κατ΄ αρχήν θέλουμε μόνο να εκφράσουμε δημόσια μερικές σκέψεις:
Επί 20 χρόνια η Εμπορική Τράπεζα στηρίχτηκε από τους βελβεντινούς, όπως βεβαίως και η Αγροτική Τράπεζα. Σήμερα η Εμπορική Τράπεζα αδιαφορεί εντελώς για την εξυπηρέτησή τους. Προφανώς με το κλείσιμο του καταστήματος η διοίκηση προσδοκά να πάρει μαζί της τους πελάτες του Βελβεντού στα καταστήματά της στην Κοζάνη και στα Σέρβια. Αυτή της την προσδοκία όμως τη θεωρούμε μείζον θέμα και οφείλουμε ως κοινωνία να την δούμε με τους δικούς μας όρους. Αν οι νέοι γάλλοι ιδιοκτήτες ιδιωτεύουν ανερυθρίαστα, χωρίς αίσθημα ευθύνης και γιατί όχι ευγνωμοσύνης απέναντι σε μια κοινωνία που τόσα χρόνια στήριξε την Τράπεζα, θα πρέπει να φερθούμε ανάλογα κι εμείς. Και να μην επιτρέψουμε ως κοινωνία ένα ακόμα έλλειμμα εξυπηρέτησης και ατελείωτης ταλαιπωρίας στους πολίτες του Βελβεντού.
Απορούμε γιατί δίνει το ελληνικό κράτος 28 δισεκατομμύρια € στις τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά. Αλήθεια οι τράπεζες στηρίζουν την αγορά, όταν σχεδιάζουν κρυφά το κλείσιμο υγιών καταστημάτων στην επαρχία και ευλογούν τη συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών στις πρωτεύουσες των Νομών; Για ποια περιφερειακή ανάπτυξη μιλάνε όλοι την ώρα της παγκόσμιας και της επερχόμενης ελληνικής οικονομικής κρίσης; Για ποιον προσανατολισμό κεφαλαίων και οικονομικής δραστηριότητας στην ελληνική επαρχία κομπορρημονούν;
Ποια είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Εμπορικής Τράπεζας τη δεδομένη στιγμή, όταν εγγράφει στο ενεργητικό της σημαντικά τραπεζικά κέρδη; Μήπως να στηρίζει τις καλοκαιρινές συναυλίες του Λυκαβηττού, ενώ ταυτόχρονα να αποδυναμώνει το οικονομικό ιστόγραμμα της επαρχίας;
Απορούμε ως πολίτες αυτής της χώρας όταν βλέπουμε μεγάλες επιχειρήσεις και τράπεζες του Δημοσίου Τομέα να πωλούνται στους ιδιώτες αλλά δεν υπάρχει κανένας ελεγκτικός μηχανισμός και κανένας κώδικας δεοντολογίας για να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των κοινωνιών!
Απορούμε ακόμα όταν βλέπουμε σ΄ ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και στη μητρόπολη του φιλελευθερισμού, τις ΗΠΑ, τις ιδιωτικές τράπεζες να αποδέχονται τον κρατικό παρεμβατισμό για να στηριχτούν, ενώ στην Ελλάδα του 2009 δημόσιες λαϊκές τράπεζες να περνούν άνευ όρων στα χέρια ιδιωτών, που ενδιαφέρονται αποκλειστικά και μόνο να μεγαλώσουν τα ήδη υπέρογκα κέρδη τους.
Μετά απ΄ αυτά που αναφέραμε παραπάνω, εκ μέρους του Δήμου σχεδιάζουμε να αντιδράσουμε άμεσα στην άστοχη απόφαση της Εμπορικής Τράπεζας και καλούμε τον κόσμο του Βελβεντού να σταθεί δίπλα μας και σ΄ αυτόν τον αγώνα.
Συγκαλούμε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στις 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο και προσκαλούμε, τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, των συνεταιρισμών αγροτών, του Σωματείου Οικοδόμων, τους φορείς, τις τοπικές κομματικές οργανώσεις και τους πολίτες, καθώς και θεσμικούς και πολιτικούς παράγοντες της ευρύτερης περιοχής για τη λήψη αποφάσεων και το σχεδιασμό παρεμβάσεων προς την Τράπεζα για να αλλάξει την απόφασή της.
Αλλά ταυτόχρονα απευθύνουμε έκκληση στη συντεταγμένη πολιτεία, στους θεσμικούς και τους πολιτικούς παράγοντες του νομού και της περιοχής μας να στηρίξουν την κοινωνία του Βελβεντού και να εργαστούν για την ανατροπή αυτής της απόφασης, που αδικεί κατάφωρα την λαϊκή εξυπηρέτηση και βάζει ακόμα μια ταφόπλακα στην «υπεσχημένη απ΄ όλους ανάπτυξη» της ελληνικής επαρχίας.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 8 μ.μ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

Ροδέλαιο: Εδώ...μυρίζει χρήμα

Απόσπασμα από το σημερινό Ελεύθερο Τύπο, ολόκληρο το άθρο εδώ http://www.e-tipos.com/newsitem?id=74451

Ο «υγρός χρυσός» είναι η πρώτη ύλη για τα αρώματα. Η πιλοτική καλλιέργειά του έγινε στην Κοζάνη, χάρη στην πρωτοβουλία του βουλευτή της Ν.Δ. Γιώργου Κασαπίδη, ο οποίος χάρισε ένα γραμμάριο από το πρώτο ελληνικό ροδέλαιο στον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως το ροδέλαιο πωλείται στη χονδρική έως και 4.000 δολάρια ΗΠΑ το λίτρο. Πριν από δύο χρόνια, το υπουργείο Οικονομίας εξασφάλισε (μέσω του προγράμματος ΟΠΑΓΚ) 100.000 ευρώ για την αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού.

Συνολικά, αγοράστηκαν 10.000 φυτά από το εξωτερικό, τα οποία μοιράστηκαν σε οκτώ αγρότες διαφόρων περιοχών της Κοζάνης που διέθεσαν αφιλοκερδώς τα χωράφια τους για την πιλοτική καλλιέργεια. Ωστόσο, τα τριαντάφυλλα που φυτεύτηκαν σε έξι στρέμματα στην ορεινή περιοχή του Διχειμάρρου Κοζάνης αποδείχθηκαν τα περισσότερο ανθεκτικά.

«Αποτελεί μια διέξοδο για τους αγρότες της Κοζάνης. Ακόμη βέβαια είναι σε πιλοτικό στάδιο αλλά βλέπουμε ότι οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές και πως υπάρχει μέλλον σε αυτή την καλλιέργεια», δήλωσε στον ΕΤ ο κ. Αρης Σεβασλίδης, ένας από τους αγρότες που «φιλοξένησε» τριανταφυλλιές στο χωράφι του. Θεωρείται σχετικά εύκολη καλλιέργεια, καθώς το φυτό είναι ανθεκτικό. Δεν θέλει συχνό πότισμα, ενώ η καλλιέργεια σε «ελαφρά» χώματα δίνει καλύτερη ποιότητα λαδιού. Το κάθε φυτό μπορεί να δώσει έως και 400 λουλούδια και έχει διάρκεια ζωής έως και 25 χρόνια.

Εδώ παπάς, εκεί παπάς που είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ;

Φίλος του blog μας έστειλε το ακόλουθο κείμενο.

Την Παρασκευή όλοι ζήσαμε, ακούσαμε, πληροφορηθήκαμε στιγμές απείρου κάλλους που έλαβαν χώρα στο κέντρο της Αθήνας. Η Γ.Σ Μετόχων του ΟΤΕ μεταφερόταν από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, ώσπου μάθαμε από τα ΜΜΕ πως έγινε τελικά στο αρχικό σημείο που είχε οριστεί παρ΄ όλες τις ανακοινώσεις για μεταφορά της σε διπλανό, επίσης κεντρικό. Μετά από τόσα χρόνια διακυβέρνησης του τόπου από τον Καραμανλή μόνο ο ΟΤΕ πλήρωσε τη νύφη!!! Δεν κατάφεραν να ξεπουλήσουν τα Λιμάνια στους Κινέζους, την Ολυμπιακή στους Άραβες από το Κατάρ παρ όλη τη συμφωνία του καταλληλότερου, τα ΕΛΤΑ στον κανέναν, τον ΟΣΕ στον οποιονδήποτε!!! Ο ΟΤΕ ξεπουλήθηκε, το μάνατζμεντ εκχωρήθηκε, ο Γερμανός αγοράστηκε, τα καταστήματα του ΟΤΕ κλείνουν και οι εργαζόμενοι περιμένουν την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Ξεπουλήθηκε μια εταιρία που είχε 2 εκ ευρώ την ημέρα κερδοφορία!!! Χρήματα που θα μπορούσαν να γίνουν σχολεία, νοσοκομεία και ό,τι άλλο!!! Αγοράστηκε μια εταιρεία που μείωσε την κερδοφορία της 70%!!! Και τώρα κλείνουν τα μαγαζιά του ΟΤΕ για να μεταφερθεί η πελατεία στους ¨γερμανούς¨, για να φανεί ότι τελικά άξιζε τον κόπο η αγορά…
Στην περιοχή μας έκλεισαν τα καταστήματα των Σερβίων και της Σιάτιστας, γιατί ήταν κερδοφόρα και δε δούλευαν αρκετά οι συνέταιροι ¨αυστριακοί¨. Ποιος αναρωτήθηκε, όχι για τους εργαζόμενους, αλλά για τους πολίτες των περιοχών, με ποιόν τρόπο θα εξυπηρετηθούν; Κανείς!!! Τα κτήρια που στεγάζονται τα καταστήματα του ΟΤΕ είναι ιδιόκτητα σε όλη τη χώρα, άρα δε μειώθηκαν τα έξοδα. Μας κοροϊδεύουν νομίζοντας πως είμαστε ιθαγενείς. Οι πολίτες του νομού Κοζάνης, της περιοχής των Σερβίων και της Σιάτιστας θα γυρίσουν την πλάτη στην πιο κερδοφόρα ελληνική εταιρεία. Το κρίμα στο λαιμό αυτών που αποφάσισαν!!!
Ο κ. Παπανδρέου δεσμεύτηκε ότι θα ¨πάρει¨ πίσω τον ΟΤΕ. Σε 2-3 μήνες που θα γίνει πρωθυπουργός θα κριθεί και αυτός. Το ΠΑΣΟΚ το 93 και άδεια στην CosmoOTE έδωσε σε πείσμα του Μητσοτάκη, και τα αστικά λεωφορεία της Αθήνας πήρε πίσω. Θα κριθεί λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ και ο Παπανδρέου.
Ο ΟΤΕ είναι ένας οργανισμός υψίστης εθνικής ασφάλειας, διαμέσω του ΟΤΕ περνούν όλα τα τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα του Ελληνικού Στρατού και αυτά εκχωρήθηκαν στο Γερμανικό κράτος… Ο ΟΤΕ ήταν εργαλείο πίεσης οικονομικής και πολιτικής στις χώρες των Βαλκανίων λόγω των εταιρειών που εξαγόρασε στην περιοχή και αυτά εκχωρήθηκαν στο γερμανικό κράτος…
Όλοι έχουμε και γνώση και κρίση. Όλοι έχουμε ελπίδα και προσμονή. Η σελίδα πρέπει να γυρίσει, να φύγουμε από το τέλμα και το βούρκο που μας έχουν ρίξει.
Γιώργος Α. Παπαμάρκου
Υ.Γ. Μετά την πρόταση της MIG για την Ολυμπιακή στο βάθος βλέπω Λουφτχάνσα!!! Το έργο το έχουμε ξαναδεί…


Παγοδρόμιο στην Κοζάνη

Ξεκίνησε από την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου η λειτουργία του παγοδρομίου στην Κοζάνη και θα διαρκέσει έως το τέλος Μαρτίου. Κυρίως μικροί αλλά και μεγάλοι δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στον πάγο με εξοπλισμό που παρέχεται από την εταιρία White Fantasy. Για όσους επιθυμούν υπάρχει και δάσκαλος για να διδάξει τα μυστικά του πατινάζ.

Το παγοδρόμιο βρίσκεται στην παιδική χαρά στην οδό Πίνδου. Η τιμή του εισητηρίου καθορίστηκε στα 6 ευρώ για τα παιδιά και στα 8 ευρώ για τους ενήλικες.
Η εταιρία θα διαθέσει 1500 εισητήρια στο Δήμο Κοζάνης που θα διατεθούν σε σχολεία της πόλης.
Πληροφορίες: ΕΡΑ Κοζάνης

Σχόλιο ai-vreS: Πρωτοτύπησε πάλι ο Πάρις!
Εμείς πήγαμε, πέσαμε (!!!) αλλά μας άρεσε...

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

Σχόλιο στο kozan.gr για το άρθρο του Ν. Λαζαριώτη

Ιδιαίτερα εκτενής, αλλά πολύ ουσιαστική η παρέμβαση του κ. Λαζαριώτη για τα τεκταινόμενα στον Δήμο Σερβίων.
Η περιοχή τα τελευταία χρόνια, παρά τον πακτωλό χρηματοδοτήσεων που είχε τη δυνατότητα να λάβει, δεν κατάφερε τίποτα αφού έλειπαν το όραμα, τα εργαλεία και οι κατάλληλοι άνθρωποι για να υλοποιήσουν τον απαιτούμενο εκσυγχρονισμό.
Αυτό που περίσσεψε, ήταν το αυτολιβάνισμα εκείνων που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο τόπος του καθένα μας δεν είναι ο ομφαλός της γης.

Ένας ακόμη συνάδελφος έφυγε πάνω στην εκτέλεση του καθήκοντός του

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - Δελτίο Τύπου της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ http://www.genop.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=531&Itemid=1
Στα 47 του χρόνια, παντρεμένος με δύο παιδιά, ο συνάδελφος Μάρκος Νίκου άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στην κολώνα από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια επιδιόρθωσης βλάβη, την Τετάρτη 4 Φλεβάρη στις 9 το βράδυ, στον οικισμό Κάτω Κώμης Κοζάνης.
Το νέο ατύχημα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από άλλα τα οποία συμβαίνουν σε όλους τους εργασιακούς χώρους της ΔΕΗ, μια και το σύνολο των εργασιών έχουν υψηλή επικινδυνότητα.
Το νέο θανατηφόρο ατύχημα φέρνει όλους μας μπροστά στις ευθύνες:
* Πρώτα από όλους τη ΔΕΗ η οποία πρέπει να έχει το απαιτούμενο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και να ελέγχει αυστηρά τους κανόνες ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών.
* Εμάς τους εργαζόμενους με όση εμπειρία και εάν διαθέτουμε πρέπει να τηρούμε σχολαστικά όλα τα μέτρα κατά την εκτέλεση του καθήκοντός μας.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για το χαμό του συναδέλφου Μάρκου Νίκου, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και δηλώνει ότι θα σταθεί δίπλα στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ καλεί τη ΔΕΗ να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις έτσι ώστε να στελεχωθούν σωστά όλα τα συνεργεία της διανομής σε όλη τη χώρα.

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

Η ευαισθησία ενός Δημάρχου και η αναισθησία ημών των αντιφρονούντων

Αναδημοσίευση από το www.servianet.gr (υπογράμμιση δική μας)

Βαθιά ανθρώπινη αλλά και εξομολογητική η πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη του Δημάρχου Σερβίων. Μετά τον απολογισμό των πεπραγμένων ενός τεράστιου έργου που συντελείται κατά την τελευταία εξαετία, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου και των Δημοτικών Διαμερισμάτων αλλά και τροχοπέδη τη βεβαρημένη οικονομική κατάσταση και τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισής του, ο πρώτος πολίτης του Δήμου, με μόνο κριτήριο την προσφορά στον τόπο (σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ερωτηθείς αναφορικά με τα σχέδιά του, για τις επόμενες εκλογικές διαδικασίες - δημοτικές, νομαρχιακές, κοινοβουλευτικές ή λοιπές - ), μοιράστηκε με το τηλεοπτικό κοινό αυτό για το οποίο μετάνιωσε κατά τη διάρκεια της θυσίας, συγνώμη θητείας, του. Την ευαισθησία την οποία επέδειξε στο χειρισμό καταστάσεων αλλά και ανθρώπων, οι οποίοι έφτασαν στα όρια της εκμετάλλευσής της. Ομολογώ ότι, ως τηλεθεατής, συναισθανόμενος το ανθρώπινο μεγαλείο των στιγμών που μόνο η αμεσότητα της τηλεόρασης και δη της συνέντευξης μπορεί να προσφέρει, κάνοντας ταυτόχρονα την αυτοκριτική μου, συγκλονίστηκα από την αναισθησία ημών των αντιφρονούντων.

Ημών των δημοτών, ή όσων εξ ημών τέλος πάντων, που δεν έχουμε πειστεί ότι:

 • Η επίλυση του υδρευτικού προβλήματος των Σερβίων, εν έτη 2008, αποτελεί ύψιστο επίτευγμα και χρήζει πολλαπλών αναφορών (περίπου δύο δεκάδες) σε μια συνέντευξη. Σκοπίμως αποσιωπάται ότι ευτυχώς που προϋπήρχε η μελέτη και μάλιστα συνταχθείσα επί δημαρχίας Αντώνη Τσιγκόιδα, γιατί διαφορετικά χαιρέτα μας τον πλάτανο (της κεντρικής πλατείας).
 • Τα Δημοτικά Διαμερίσματα αναβαθμίζονται με έργα εξωραϊσμού, εφάμιλλα των καλυτέρων Ευρωπαϊκών. Αυθόρμητα προκύπτει το ερώτημα, για το οποίο δεν αναμένουμε απάντηση, πόσες φορές επισκέφθηκε η δημοτική αρχή τα Δημοτικά Διαμερίσματα που έκαναν το «τραγικό λάθος» να δώσουν μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων στον αντίπαλο συνδυασμό ;
 • Το ΤΕΙ δεν ήρθε στα Σέρβια λόγω της αήθους θέσπισης (δεν λέμε από ποιόν γιατί έχει πιπέρι) της βάσης του 10 (κάποιος, φιλοσοφών, μπορεί να αναφωνήσει «απορία ψάλτου βήξ»), που αποτέλεσε ταφόπλακα στην έλευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε υπάρχουσες υπερσύγχρονες κτιριακές υποδομές. Βέβαια είναι περιττό να αναφερθούν ποιες είναι αυτές τελοσπάντων οι πλεονάζουσες υπερσύγχρονες υποδομές στις οποίες, ειρήσθω εν παρώδω, δεν χωρούσε η λειτουργία ενός ΚΕΚ (χώρος όπου γίνονται τα σεμινάρια) με συνέπεια την μετεγκατάστασή του στην Κοζάνη. Εν πάση περιπτώσει κρίμα για τις προσπάθειες του Δημάρχου, ο οποίος, υποθέτουμε, ότι χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, έκανε τις προσωπικές του παρεμβάσεις και διεκδικήσεις παντοιοτρόπως σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα κέντρα λήψης (ή μη) αποφάσεων, καθώς και τους σχετικούς πύρινους φιλιππικούς και δελτία τύπου κατά πάντων των αντιφρονούντων αλλά παρ’ όλα αυτά δεν κατάφερε αυτό που κατάφεραν πριν λίγες ημέρες οι δήμοι Πτολεμαϊδας και Γρεβενών παρ’ ότι η βάση του 10 ισχύει και γι’ αυτούς.
 • Τα έσοδα των εμποροπανηγύρεων απουσιάζουν από τις λογιστικές καταχωρήσεις του Δήμου λόγω της ανάληψης των οικονομικών υποχρεώσεων προσωπικά από τον ίδιο τον Δήμαρχο προς τους πάσης φύσεως έχοντες λαμβάνειν και άλλους συναλλασσόμενους με τον Δήμο Σερβίων. Εν προκειμένω η χρηστή διαχείριση και η διαφάνεια πάνε περίπατο γιατί «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».
 • Για την μη αποπεράτωση του κλειστού γυμναστηρίου, των σφαγείων, του «τούρκικου σχολείου» έχει συνωμοτήσει το σύμπαν ενώ η Δημοτική Αρχή παρακολουθεί αμήχανη και ουδεμίαν έχει ευθύνη.
 • Η στελέχωση του Δήμου Σερβίων προχωρά με γοργούς ρυθμούς, η δε προετοιμασία για έργα μέσω ΕΣΠΑ, (με ή χωρίς VESPA) έχει ξεπεράσει και τις πιο (απ)αισιόδοξες προβλέψεις. Προς επίρρωση, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στον πρόσφατα ψηφισθέντα προϋπολογισμό του Δήμου με τον σχετικό κωδικό εγγραφής δαπανών ΕΣΠΑ για το 2009 να ανέρχεται στο αστρονομικό και ιλιγγιώδες ποσό των 1000 € (ολογράφως: χιλίων ευρώ, προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας ή επίκλησης τυπογραφικού λάθους). Αποφεύγουμε να αναρωτηθούμε ποιά συγκεκριμένα έργα έχουν ωριμότητα ώστε να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ γιατί κινδυνεύουμε να χαρακτηρισθούμε συνωμότες και υπονομευτές του τόπου. Επίσης αποφεύγουμε να επισημάνουμε τη διάκριση των εργαζόμενων και στελεχών του Δήμου σε ημέτερους(κολλητούς) και ενάντιους (μαύρα πρόβατα) καθόσον οι σχετικές φήμες είναι ανυπόστατες.
 • Η στήριξη των αγροτών, συνδημοτών και μη, είναι προφανής αλλά και πρωτοφανής, με επιτόπου επισκέψεις, διαμεσολάβηση για την ακρόαση των αιτημάτων τους από τους περιφερειακούς, νομαρχιακούς αλλά και κυβερνητικούς εκπροσώπους αλλά και αποστολή τροφίμων (πίτσες από το μαγαζί του Μπάμπη, όπως ειπώθηκε, ελπίζω χωρίς περιθώρια παρεξηγήσεων από άλλους επιχειρηματίες εστίασης) εν είδη ανθρωπιστικής βοήθειας προς πληττόμενους συνανθρώπους μας.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο και τα όργανά του (κυριολεκτικά και μόνο) λειτουργούν με αξιοζήλευτο δημοκρατικό τρόπο, τιμώντας στο ακέραιο τους θεσμούς σε κάθε ευκαιρία εκλογικής διαδικασίας αλλά και θεσμικής λειτουργίας. Όλα τα υπόλοιπα περί απουσίας διαλόγου, αδιαφάνειας και επιβολής συνοπτικών διαδικασιών στη λήψη των αποφάσεων είναι μυθεύματα.
 • Τα περί ορκωτών λογιστών και επωφελούμενων αυτών δημαγωγών πρέπει ομοθύμως να πεταχτούν στα ιστορικά «Στενά Πόρτες», πεδίο ένδοξων μαχών όσο και αυτές εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Διέρρευσε ότι για να «κλείσουν τα στόματα» θα αναρτηθεί η τελευταία έκθεση των ορκωτών λογιστών στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Εάν συμβεί αυτό ελπίζουμε να μη γελάσει ο κάθε πικραμένος.

Όλοι εμείς, που με την πρώτη ευκαιρία διατρανώνουμε την αντίθεσή μας προς την πρόοδο και την ανάπτυξη αυτού του τόπου, μέσω ανυπόστατων κατηγοριών και μυθευμάτων που εκθέτουν τον Δήμο Σερβίων κατατάσσοντάς τον στα «θαύματα της Αυτοδιοίκησης», απορώντας για την υπόστασή του εν μέσω ορυμαγδού έργων αλλά και πρότυπης οικονομικής και θεσμικής λειτουργίας, πρέπει να αναθεωρήσουμε και «διοργανώνοντας αυθόρμητον υποδοχήν» να αναφωνήσουμε:
Κρίμα…

Λαζαριώτης Νίκος
Δημότης Σερβίων

Εργαζόμενος στη ΔΕΗ έχασε τη ζωή του

Αναρτούμε την είδηση με κάθε επιφύλαξη, γιατί τη βρήκαμε μόνο εδώ http://www.greekmoney.gr/node/12850

Από τη ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι, χθες Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009, και περί τις 9 μ.μ. έχασε τη ζωή του ο εργαζόμενος ΝΙΚΟΥ Μάρκος του Κωνσταντίνου, ετών 47, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στην περιοχή της Κοζάνης. Σήμερα το πρωί διενεργείται νεκροψία-νεκροτομή για τη διερεύνηση των αιτίων του θανάτου του, ενώ το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ήδη προέβη από χθες βράδυ σε διερεύνηση και σχετική προανάκριση. Από τη ΔΕΗ Α.Ε. συγκροτήθηκε άμεσα Επιτροπή Διερεύνησης των συνθηκών υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος του εργαζομένου της. Η Διοίκηση της ΔΕΗ εκφράζει στους συγγενείς και στους οικείους του εκλιπόντος τη βαθειά θλίψη και συμπαράστασή της.

Πρόσκληση από τον Αλέκο Αθανασιάδη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλώ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στο εκθεσιακό κέντρο των Κοίλων στις 11:00 το πρωί σε πολιτική ομιλία για τη νέα αλλαγή και να κόψουμε μαζί τη βασιλόπιτα στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Η παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα.
Με εκτίμηση
Αλέκος Αθανασιάδης Βουλευτής Ν. Κοζάνης - ΠΑΣΟΚ

Για να μπαίνουμε σιγά - σιγά στο κλίμα

Από το χρήστη alecpapacrits (σ' ευχαριστούμε)

Ο Λάκης ου τετραπέρατους - Κασμιρτζίδις

Την καθιερωμένη παράστασή τους θα ανεβάσουν και πάλι την περίοδο της Αποκριάς οι «Κασμιρτζίδις», με το έργο «Ο Λάκης ου τετραπέρατος», η οποία φέρει και φέτος την υπογραφή του προέδρου του Συλλόγου Γιάννη Πλόσκα, και την σκηνοθεσία του Μαργαρίτη Μπομπόναρη. Η παράσταση θα δίνεται από τις 23 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2009, καθημερινά στις 9 το βράδυ, στην Αίθουσα Τέχνης του Δήμου Κοζάνης και όπως κάθε χρόνο η πρώτη βραδιά θα είναι προσφορά για τα ΚΑΠΗ του Δήμου και η τελευταία για τους απόδημους Κοζανίτες. Μιλώντας στο Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας ο Πρόεδρος του Συλλόγου για τη Διαφύλαξη της κοζανίτικης παράδοσης και κληρονομιάς οι «Κασμιρζτίδες» Γιάννης Πλόσκας, τόνισε τα έσοδα των παραστάσεων θα διατεθούν για το ειδικό εργαστήρι και το Σύλλογο Αυτιστικών Παιδιών.
Πηγή: ΕΡΑ Δυτ. Μακεδονίας


Θερμοκηπιακό πάρκο Δρεπάνου

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών του Δήμου Ελλησπόντου διοργανώνει ημερίδα την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2009, στις 11:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συλλόγου Δρεπάνου. Το θέμα της ημερίδας είναι: «Σύγχρονες τεχνολογίες για θερμοκήπια φιλικότερα στο περιβάλλον - Η περίπτωση του θερμοκηπιακού πάρκου Δρεπάνου». Ομιλητής θα είναι ο κ. Κωνσταντίνος Κίττας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009

Ο Γ. Παπακωνσταντίνου για το Μποδοσάκειο

Κύριε Υπουργέ,
Σας κοινοποιώ την επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, σχετικά με τις ελλείψεις που υπάρχουν στο ΕΚΑΒ και τις αρμοδιότητες τουΠαρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. (Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της επιστολής)
Σωματείο Εργαζομένων στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο
Σας ενημερώνουμε ότι το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας διαθέτει σήμερα 11 οδηγούς, 2 νοσηλευτές ΔΕ, οι πλαισιώνουν τα 4 ασθενοφόρα ως πλήρωμα. Σήμερα το νοσοκομείο δεν διαθέτει ούτε ένα εξειδικευμένο προσωπικό (διασώστη) για το πλήρωμα ασθενοφόρου. Για να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο περιστατικό, αναγκάζεται να τοποθετήσει ένα επιπλέον οδηγό ως πλήρωμα ασθενοφόρου. Οι 2 οδηγοί, τους οποίους διαθέτει σε κάθε βάρδια το νοσοκομείο, κάνουν το πλήρωμα ασθενοφόρου, αφήνοντας ουσιαστικά το νοσοκομείο ακάλυπτο σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού. Το ΕΚΑΒ σήμερα, το οποίο έχει την έδρα τους στην Κοζάνη, είναι στις αρμοδιότητες τους να καλύπτει τα επείγοντα περιστατικά και της επαρχίας Εορδαίας. Δυστυχώς εδώ και 15 ημέρες καλύπτει αποσπασματικά και μόνο την πρωινή βάρδια. Οι εργαζόμενοι στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας απαιτούμε το ΕΚΑΒ να καλύπτει όλο το εικοσιτετράωρο την περιοχή Εορδαίας, όπως αυτό προκύπτει από τις αρμοδιότητάς του.
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Παπαδόπουλος, Η Γραμματέας Ευστρατία Ζάλπη

Άνευρη και χωρίς ειδήσεις η συνέντευξη του δημάρχου
Σ' έναν α τ ε λ ε ί ω τ ο, μ α κ ρ ό σ υ ρ τ ο και β α ρ ε τ ό μονόλογο επιδόθηκε χθες το βράδυ ο Δήμαρχος Σερβίων στην εκπομπή του Top channel 'Επί παντός' και στο δημοσιογράφο Π. Πλιάτσιο. Χωρίς είδηση για την περιοχή, χωρίς όραμα για την ανάπτυξη του τόπου, χωρίς έργο να επιδείξει αναλώθηκε σε θα... και θα... και θα... (τώρα θα..? )

Είναι περήφανος για το νερό (το είπε ίσα με 17 φορές) και τους 14 παπάδες του Δήμου και μετανιώνει για την κοινωνική ευαισθησία που έδειξε τα προηγούμενα χρόνια (εεε...?).
Λάθος του που το 2006 έδωσε πολλά χρήματα στους προέδρους των δημοτικών διαμερισμάτων (ξανά εεε...?), γιατί αυτό διόγκωσε το χρέος. Ευχαριστεί το Ζαχόπουλο..... (ξανά μανά εεε?.... τι 'πες τώρα???) για το πνευματικό κέντρο.

Το θέμα της μηνυτήριας αναφοράς τελείωσε. Το ΤΕΙ δεν έγινε, γιατί έτσι. Ο Δήμος δε χρωστάει. Οι προσωπικές επιταγές είναι στα όρια της νομιμότητας, αλλά δεν πειράζει. Τα 300 χιλιάρικα, καμία εξήγηση. Τα έσοδα των πανηγυριών δόθηκαν σε προκαταβολές, πού να τα βάζουμε τώρα στο ταμείο? Η αντιπολίτευση έχει χαμηλή ποιότητα (Νίκο τ' ακούς?). Το γυμναστήριο έγινε. Για τα σφαγεία φταίει ο εργολάβος. Για την παιδίατρο φταίει το Υπουργείο Υγείας. Για το δρόμο φταίνε οι εργολάβοι. Για τον Μπουχουρά φταίνε οι σύμβουλοι. Για τους αγρότες, φταίει η κυβέρνηση. Για τους παιδικούς σταθμούς φταίει η επιχορήγηση. Για το λιγνιτωρυχείο φταίει η ΔΕΗ. Για το γραφείο του ΟΤΕ, φταίει ο ΟΤΕ. Το πνευματικό κέντρο είναι στα σκαριά. Τα χωριά ευημερούν. Οι γέροι ευτυχούν και οι νέοι τραγουδούν...

ΠΟΥ ΖΕΙΣ ΔΗΜΟ??? ΘΕΛΩ ΚΙ ΕΓΩ ΝΑ ΖΗΣΩ Σ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ!!!!

Πώς γίνεται να παίζεις χωρίς αντίπαλο και να έρχεσαι δεύτερος?
Πώς γίνεται να λές τέτοιες παπαριές χωρίς να ντρέπεσαι?

"Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε" α, ρε Λουίτζι καλά τα 'λεγες . Άλλωστε, "οι απόψεις είναι σαν τις κωλοτρυπ...ες, όλοι έχουν από μία".


Για τον Παναγιώτη τι να πούμε; Σε σκλάβωνε με το απολογητικό του ύφος και το χαμόγελό του: "δε φταίω εγώ, οι τηλεθεατές ρωτάνε". Γλάστρα, οικοδεσπότη εκπομπής, πρώτη φορά είδαμε.

Και αφού δεν είχαν ενδιαφέρον τα λεγόμενα πρόσεχε κανείς όλα τα υπόλοιπα: Το σκηνικό από πίσω ήταν τσαλακωμένο. Τα τηλέφωνα κουδούνιζαν συνέχεια. Ο Παναγιώτης ήταν αξύριστος. Η γραβάτα του Κοκολιού στραβή. Το κοστούμι, το πουκάμισο και η γραβάτα του σε μπλε πανδαισία. Η γραβάτα του Παναγιώτη ήταν κόκκινη........zzzzzzzZZZZZZZ, χρρρρρρ....

Vamp

Υ.Γ. Με e-mail μας έγινε γνωστό ότι πολλοί προσπάθησαν να βγούν ζωντανά στον άερα και να επέμβουν αλλά η εκπομπή δεν το επέτρεψε. Ανάμεσα σ' αυτούς και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αγάπιος Γαβριηλίδης.


Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

Τι γίνεται με το δρόμο Σέρβια - Κοζάνη?

Είναι γνωστό ότι σαν ευρύτερη περιοχή διεκδικούμε εδώ και πολλά χρόνια το αυτονόητο δηλαδή τη διαπλάτυνση και βελτίωση του δρόμου Κοζάνη – Σέρβια. Στις 19 Ιουνίου 2008 υπογράφηκε από το Νομάρχη Κοζάνης Γιώργο Δακή η σύμβαση του έργου «Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμημάτων Εθνικής οδού Κοζάνης – Σερβίων». Τα τμήματα στα οποία θα γίνει παρέμβαση είναι δύο :
 • Το τμήμα από τις κατωφέρειες των σχολών ΟΑΕΔ Κοζάνης μέχρι τη διασταύρωση της Αμυγδαλιάς ( έξω από τον Βαθύλακο ) μήκους 1800 μέτρων.
 • Το τμήμα από τη διασταύρωση Βελβεντού μέχρι την είσοδο των Σερβίων μήκους 2000 μέτρων.
Ενώ άρχισαν οι εργασίες στο τμήμα διασταύρωση Βελβεντού μέχρι την είσοδο των Σερβίων, ξαφνικά σταμάτησαν. Εδώ και πέντε μήνες περίπου δεν γίνεται καμιά εργασία. Βέβαια μπορεί κάποιος να επικαλεσθεί τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Όμως πως στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Γρεβενά – Μέτσοβο που οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ χειρότερες δουλεύουν με εντατικούς ρυθμούς;
Μήπως τελικά δημοπρατήθηκε ένα έργο, για να μας κλείσουν τα στόματα, χωρίς να υπάρχουν χρήματα ;
Τι λένε οι δύο Δήμαρχοι Σερβίων και Βελεβντού οι οποίοι παραβρέθηκαν στην υπογραφή της σύμβασης ;


Δήμος Κοζάνης: 4 τόνοι και περίπου 16.000 ευρώ για τη Γάζα

Τέσσερις τόνοι με τρόφιμα και σαράντα κιβώτια με φάρμακα-επιδεσμικό υλικό συγκεντρώθηκαν από το Δήμο Κοζάνης και τους συνεργαζόμενους φορείς, με την ευθύνη της προέδρου του Δ.Σ Τάσας Σιόμου. Η βοήθεια συγκεντρώθηκε σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων και απεστάλη, το περασμένο Σάββατο, για τον δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό της Γάζας μέσω της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου». Επίσης κατατέθηκαν 10.000 ευρώ από το Δήμο Κοζάνης και 5.846,50 ευρώ (μέχρι στιγμής) από φορείς και πολίτες.

Πηγή: ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης: http://www.kozanh.gr/portal/index.php

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

Στα παραπολιτικά του "Πρωινού Λόγου" ο Κοκολιός


Στα παραπολιτικά του "Πρωινού Λόγου" υπάρχει σχόλιο για το Δήμαρχο Σερβίων Δ. Κοκολιό και αναρτήθηκε και στη δημοτική ιστοσελίδα. Αντιγράφουμε από τη στήλη: "Αυτό θα πει δήμαρχος που δε μένει μόνο στα ... δημοτικά, αλλά έχει και ενεργό ρόλο και παρεμβάσεις στα κοινωνικά δρώμενα και προβλήματα..." (sic)


Σχόλιο ai-vreS: Πόσο κόστισε στους Δημότες Σερβίων η ανάρτηση στην εφημερίδα;

Πού είναι τα τρακτέρ?

Διαβάζουμε σε sites του νομού και σε τοπικές εφημερίδες με σημερινή ημερομηνία ότι τα τρακτέρ παραμένουν στη γέφυρα Σερβίων στις άκρες χωρίς να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. Να ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχει κανένα τρακτέρ ούτε πάνω, ούτε δίπλα στη γέφυρα Σερβίων και ότι δεν "παραμένουν τα τρακτέρ στη γέφυρα του Πολυφύτου χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία".

Η Οικολογική Κίνηση Κίνηση Κοζάνης στέλνει το ακόλουθο μύνημα

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ ! (Αφιέρωση στους οπαδούς του νέου ορυχείου Ποντοκώμης και των νέων μονάδων)
Προς όσους έχουν αποδεχτεί τις νέες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ και την επέκταση των ορυχείων στην Ποντοκώμη, αλλά νομίζουν ότι εξαντλούν το οικολογικό τους καθήκον αντιδρώντας στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του ορυχείου Ποντοκώμης, (που όντως είναι «μαϊμού»), υπενθυμίζουμε ότι:
Οι ΜΠΕ της ΔΕΗ παρότι αναγκαίες, έχουν αποδειχτεί ότι δεν διασφαλίζουν καμιά σοβαρή περιβαλλοντική διαχείριση, διότι είτε μαγειρεύονται εξ αρχής, είτε υποβάλλονται κατόπιν εορτής, είτε γίνονται αγνώριστες μέσω των συνεχών εκπτώσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ στους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. Τα παραδείγματα είναι πολλά και ακυρώνουν τους ευσεβείς πόθους δημαρχών, νομαρχών και συνδικαλιστών ότι μια πλήρης ΜΠΕ θα λύσει το περιβαλλοντικό πρόβλημα των νέων ορυχείων. Σημειώνουμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα της τελευταίας δεκαπενταετίας:
1. Η πρώτη ΜΠΕ του καθηγητή κ. Μπεργελέ για την 5η μονάδα της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και ήταν σκανδαλωδώς υπέρ της ΔΕΗ. Στη συνέχεια το ίδιο το ΥΠΕΧΩΔΕ αναγκάστηκε να την απορρίψει ως ανάπηρη και μεροληπτική.
2. Τα ορυχεία δούλευαν επί σειρά ετών χωρίς ΜΠΕ και όταν αυτές υποβλήθηκαν συνάντησαν σωρεία οικολογικών αντιδράσεων, αλλά και την έντονη κριτική του ΤΕΕ.
3. Το ίδιο ίσχυσε και για αρκετούς σταθμούς οι οποίοι λειτουργούσαν χωρίς Περιβαλλοντικούς Όρους, πράγμα το οποίο επέσυρε κατά καιρούς την καταδίκη της ΔΕΗ από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς (Συνήγορος του Πολίτη, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου, Ευρωπαϊκή Ένωση), αλλά και τα πρόστιμα της Νομαρχίας Κοζάνης.
4. Ακόμη και εκεί που υπήρχαν Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι, συχνά παραβιάζονταν «νομίμως», διότι το ΥΠΕΧΩΔΕ αντί να πιέζει τη ΔΕΗ πίεζε τους … Περιβ. Ορους, αλλάζοντας (προς το χειρότερο) τα όρια και τις απαιτήσεις των νόμων.
 • Αν αυτά δεν αρκούν στους τοπικούς άρχοντες, που διαχειρίζονται τις τύχες μας χωρίς να μας ρωτήσουν (σσ. ούτε ένα τοπικό δημοψήφισμα για τις νέες μονάδες της ΔΕΗ),
 • αν δεν θέλουν να καταλάβουν ότι το θέμα δεν είναι νομικό και διαδικαστικό, αλλά αφορά την κρίσιμη επιλογή ανάμεσα στη «μαύρη» και στην «πράσινη» ανάπτυξη,
 • αν τέλος δεν συνειδητοπούν ότι ο άνθρακας εγκαταλείπεται διεθνώς γιατί θεωρείται ΑΣΥΜΦΟΡΟΣ μελλοντικά,
τότε τους αφιερώνουμε το παρακάτω δημοσίευμα του WWF Ελλάς.
Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως ακόμη και οι πιο «βρώμικοι» υποστηρικτές του λιθάνθρακα και του λιγνίτη, όπως η γερμανική RWE (πασίγνωστη στην Ελλάδα για τα φιλόδοξα σχέδια συνεργασίας με τη ΔΕΗ) εγκαταλείπουν τον άνθρακα και ακυρώνουν την κατασκευή ανθρακικών μονιάδων ως ασύμφορων στο εγγύς μέλλον.

Το δημοσίευμα του WWF :
Η Ελλάδα κλείνει τα μάτια και επιμένει «βρώμικα»
Τη στιγμή που ρυπογόνοι κολοσσοί, όπως η γνωστή σε όλους γερμανική RWE, εξαγγέλλουν την αναστολή των επενδύσεων τους σε μονάδες λιγνίτη ή λιθάνθρακα, η Ελλάδα επιμένει βρώμικα, τονίζει σε σημερινή της ανακοίνωση η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς.
Ο κ. Γιοχάνες Λαμπέρτζ, πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρίας ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη, της γερμανικής RWE, ανήγγειλε την αναστολή των επενδύσεων της εταιρίας σε νέες μονάδες άνθρακα από το 2013 και έπειτα, λόγω απαγορευτικού κόστους. Η είδηση που μεταδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, από το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Dow Jones, έκανε το γύρο του κόσμου.
«Οι δηλώσεις του προέδρου της RWE δείχνουν με εύγλωττο τρόπο το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί η συνεχιζόμενη χρήση των στερεών καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή» σημειώνει ο Αχιλλέας Πληθάρας, υπεύθυνος εκστρατειών του WWF Ελλάς.
Πρόκειται για μια δήλωση ιδιαίτερα σημαντική, που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία γιατί προέρχεται από τα χείλη του προέδρου μιας εταιρίας που δεν φημίζεται για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις. Η RWE είναι η πλέον ρυπογόνος ευρωπαϊκή εταιρία, ενώ σύμφωνα με έρευνα του διεθνούς WWF, σε αυτήν ανήκουν οι 4 από τις 10 πιο ρυπογόνες μονάδες ηλεκτρισμού της Ευρώπης. Είναι εξάλλου ακόμα νωπές οι μνήμες από την ανεπιτυχή προσπάθεια της RWE να κατασκευάσει -σε συνεργασία με τη ΔΕΗ- μια μονάδα λιθάνθρακα τεράστιας ισχύος (1600 MW) στην Καβάλα ή τον Αλμυρό.
Το τελευταίο διάστημα, μετά την ψήφιση του νέου νομοθετικού πακέτου μέτρων της ΕΕ για μείωση των εκπομπών, εντείνονται οι διεργασίες για απεξάρτηση από τα στερεά ορυκτά καύσιμα. Το νέο σύστημα εμπορίας ρύπων που επιβάλλει την πλήρη δημοπράτηση των εκπομπών στις εταιρίες ηλεκτροπαραγωγής, και η ανωριμότητα των τεχνικών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, ανάγκασαν την βρετανική κυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή να παραθέσει την άποψη ότι «έως το 2020 οι μονάδες άνθρακα θα είναι ασύμφορες οικονομικά, ακόμα κι αν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την κλιματική αλλαγή».
Σε πλήρη αντίθεση με τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα, το Υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε πρόσφατα άδεια στην εταιρία ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή της πρώτης ιδιωτικής μονάδας λιγνίτη στη Φλώρινα, ενώ η ΔΕΗ εξακολουθεί να πιέζει για κατασκευή μονάδων λιθάνθρακα στο Αλιβέρι και τη Λάρυμνα. Σύμφωνα με το WWF Ελλάς, τόσο ο λιθάνθρακας όσο και ο λιγνίτης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από την ΤΕΡΝΑ, είναι καύσιμα εισαγόμενα, που θα διευρύνουν ακόμα περισσότερο την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Αντιθέτως, όπως τονίζει η περιβαλλοντική οργάνωση, η έγκαιρη στροφή στην εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές αποτελούν τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών, την ενεργειακή ανεξαρτησία και τη μείωση των εκπομπών. Σύμφωνα με τη νέα επιστημονική έκθεση της οργάνωσης «Λύσεις για την κλιματική αλλαγή: όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα του 2050», η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να τονώσει την οικονομία και να τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις της, χωρίς τη χρήση εισαγόμενου λιγνίτη και λιθάνθρακα.
«Με λύπη βλέπουμε τη χώρα μας να επιμένει σε ‘βρώμικες’ μονάδες, όταν η ανεπτυγμένη Ευρώπη γυρίζει την πλάτη στα στερεά καύσιμα. Το WWF Ελλάς έχει αποδείξει ότι υπάρχουν λύσεις για την Ελλάδα, αλλά σε αυτές δεν συγκαταλέγεται ο εισαγόμενος λιγνίτης και ο λιθάνθρακας. Καλούμε τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης να κάνει σαφές προς όλους ότι δεν θα δώσει άδεια ηλεκτροπαραγωγής σε τέτοιες μονάδες» καταλήγει ο Αχιλλέας Πληθάρας. Το WWF Ελλάς, ενόψει ευρωεκλογών, απέστειλε επιστολή στους πολιτικούς αρχηγούς ζητώντας ενημέρωση για τις θέσεις τους σχετικά με το ενδεχόμενο εισαγωγής του λιθάνθρακα στο ενεργειακό μίγμα.


Αναφορά προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων από Γ. Παπακωνσταντίνου

Κύριε Υπουργέ,
Σας κοινοποιώ το Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Επαγγελματιών Γεωπόνων Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με τον κίνδυνο κατάργησης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά από τα τελευταία δρώμενα στο Υπουργείο σας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
“Με το παρόν δελτίο τύπου θα θέλαμε να εκφράσουμε την δυσαρέσκεια μας και τον προβληματισμό σε σχέση με τα τελευταία δρώμενα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Αρχικό σε ότι αφορά το θέμα του ΟΣΔΕ, έχουμε επανειλημμένα θίξει το θέμα της επί σειράς ετών προκλητικής ανάθεσης του στην ΠΑΣΕΓΕΣ. Προ ολίγων ημερών ο Διεθνής διαγωνισμός της 29/10/08 ακυρώθηκε, μετά από ένσταση 2 συμμετεχόντων και του TEE, διότι περιείχε φωτογραφικές διατάξεις. Το γεγονός αυτό έρχεται σε επιβεβαίωση των θέσεων μας και μας κάνει να φοβόμαστε ότι με τη δικαιολογία του κατεπείγοντος θα γίνει ακόμη μία ανάθεση ενός έργου αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.
Συνεχίζουμε με τα «μικρά σχέδια βελτίωσης» τα οποία πρόσφατα ανακοινώθηκαν και σύντομα θα τεθούν σε ισχύ και τα οποία απευθύνονται σε αιγοπροβατοτρόφους που θέλουν να εκσυγχρονίσουν την εκμετάλλευση τους με αρμεκτήριο. Στην διαδικασία όμως σύνταξης των φακέλων δεν συμπεριλαμβάνονται οι Γεωπόνοι Μελετητές (οι οποίοι μάλιστα είναι διαπιστευμένοι από το ΓΕΩΤΕΕ για αυτό ακριβώς το πεδίο). Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την μη ομαλή ροή του προγράμματος αφού επιτρέπεται η ανώνυμη συμμετοχή ανθρώπων χωρίς το υπόβαθρο για σύνταξη φακέλων και μελετών, επιπρόσθετα δεν διασφαλίζεται η ορθότητα εκτέλεσης των επιδοτούμενων επενδύσεων αφού δεν υπάρχει επιβλέπων γεωτεχνικός και μάλιστα όταν η παραλαβή των επενδύσεων γίνεται δειγματοληπτικά. Επιπλέον τίθεται υπό αμφισβήτηση και η νομιμότητα του μέτρου αφού η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων θα αποδεικνύεται με προεγκεκριμένες μελέτες του ΥΠΑΑΤ για το σύνολο της χώρας, κάτι που δεν είναι δυνατόν να συμβεί αφού παράμετροι όπως οι τιμές πώλησης προϊόντων, οι τιμές αγοράς ζωοτροφών και εφοδίων, οι αποσβέσεις, η αμοιβή εργασίας κτλ διαφέρουν στις διάφορες περιοχές τις Ελλάδας, αλλά και από εκμετάλλευση σε εκμετάλλευση. Να αναφέρουμε επίσης εδώ πως η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ επιμένει να αγνοεί τον θεσμοθετημένο επιστημονικό του σύμβουλο το ΓΕΩΤΕΕ, το οποίο επανειλημμένα έχει εκφράσει και έχει τεκμηριώσει τις αντιρρήσεις του για τον αποκλεισμό των γεωτεχνικών, όπως επίσης και τους φόβους του για επιβολή προστίμου από την ΕΕ λόγω μη σωστής εφαρμογής του μέτρου.
Τελειώνοντας να αναφέρουμε και το πρόγραμμα του Νέου αγρότη, στα οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, μας θα δοθεί η δυνατότητα υπογραφής του σχεδίου δράσης από μη διαπιστευμένους από το ΓΕΩΤΕΕ γεωπόνους αλλά και από τρίτους εκτός γεωπονικού κλάδου. Αναμένουμε τις εξελίξεις και θα επανέλθουμε με νέο κείμενο στο θέμα αυτό.
Δυστυχώς βλέπουμε επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας να καταργούνται εν μία νυκτί, χωρίς δικαιολογία και χωρίς προβληματισμό ή διάλογο. Ανησυχούμε ιδιαίτερα και για τα υπόλοιπα μας δικαιώματα (π.χ άδειες εμπορίες φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού, σύνταξη σχεδίων βελτίωσης, κτλ) και για το πόσο η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και η κυβέρνηση έχουν την πρόθεση να στηρίξουν τον κλάδο μας ο οποίος εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης δέχεται χτυπήματα εκατέρωθεν. Ζητούμε από την πολιτεία να λάβει υπό της τα παραπάνω και να προασπίσει αλλά και να αποκαταστήσει τα δικαιώματα μας.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο Πρόεδρος: Ελευθεριάδης Νικόλαος, Ο Γραμματέας: Διαμαντόπουλος Εμμανουήλ

Ο Γ. Μητσιάκος για την ΚΥΑ και το επεισοδιακό Νομαρχιακό Συμβούλιο

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης, σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 28-01-2009, συζήτησε για την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το νέο ορυχείο της Ποντοκώμης.Η κυβέρνηση της ΝΔ και η ΔΕΗ ΑΕ, όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα, εμπαίζουν τους κατοίκους των πληττόμενων οικισμών. Επίκουροι σ' αυτόν τον εμπαιγμό είναι και η πλειοψηφία του ΝΣ, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, αλλά και συνδικαλιστές που πρόσκεινται σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ σε ρόλο εκπροσώπων της επιχείρησης.
Αυτό που κυριάρχησε στη συνεδρίαση του ΝΣ ήταν η προσπάθεια να αποπροσανατολιστούν οι κάτοικοι της περιοχής και να συγκαλυφθούν οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης, μεταθέτοντας όλο το βάρος σε στελέχη της ΔΕΗ ΑΕ ή στην "κακιά" ΔΕΗ!!!
Η πλειοψηφία του ΝΣ δεν καταδίκασε την κυβερνητική πολιτική στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ζητά από την ΔΕΗ ΑΕ (!!!) να καταστήσει ανενεργή την ΚΥΑ. Τοποθετήθηκε όχι άμεσα αρνητικά αλλά πλαγίως στην νέα ΜΠΕ θεωρώντας ότι είναι αρκετή η επαναβεβαίωση της ομόφωνης απόφασης του ΝΣ του 2007. Η πλειοψηφία του ΝΣ και οι άλλες παρατάξεις απέρριψαν την πρόταση της ΝΑΣ για κάλεσμα σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, προκρίνοντας δικαστικές προσφυγές (που δεν μας βρίσκουν αντίθετους σαν ένα από τα μέτρα αντίδρασης αλλά όχι και το μοναδικό). Και η Μαυροπηγή κέρδισε στα δικαστήρια αλλά ακόμα ταλανίζεται από τα προβλήματα που δημιουργεί το ορυχείο που βρίσκεται δίπλα στα σπίτια του χωριού.
Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η στάση συνδικαλιστών της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ που δεν δίστασαν να προτείνουν αύξηση της τιμής της Kwh ώστε να συμπεριλάβει και το τέλος μετεγκατάστασης!!! Με λίγα λόγια να μην πληρώσει η ΔΕΗ ΑΕ, να μην θιχτούν η κερδοφορία και τα μερίσματα των μεγαλομετόχων καπιταλιστών αλλά να μετακυλιστεί το κόστος στον εργαζόμενο λαό!!! Άξιοι!!!
Η ΝΑΣ θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για ενιαίο, δημόσιο φορέα ενέργειας στην υπηρεσία του λαού για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκαλεί η ΔΕΗ ΑΕ στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να γίνουν οι μετεγκαταστάσεις των πληττόμενων οικισμών με γνώμονα το συμφέρον των κατοίκων και όχι της ΔΕΗ ΑΕ.

Η ΝΑΣ καλεί όλους τους φορείς να συστρατευτούν με τη ΣΕΑ και από κοινού να καταδικάσουν αποφασιστικά όλους όσους στο όνομα της "σχέσης συνύπαρξης και συνεργασίας" έδωσαν το δικαίωμα σε ΔΕΗ ΑΕ και κυβέρνηση να ενεργούν με μόνο κριτήριο την κερδοφορία και την αποδοτικότητα των μερισμάτων των μεγαλομετόχων της ΔΕΗ ΑΕ, να παλέψουν για
· Μετεγκαταστάσεις των πληττόμενων οικισμών με πλήρη αποκατάσταση των κατοίκων τους.
· Πλήρη αποκατάσταση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και αξιοποίησή του με ολοκληρωμένο σχέδιο στο δημόσιο φορέα με χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ και το κράτος.
· Αντικατάσταση των παλαιών μονάδων με νέες φιλικότερες για το περιβάλλον.
· Ο λιγνίτης να παραμείνει το βασικό καύσιμο για την παραγωγή Η.Ε. που μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα πλαίσια ενός ενεργειακού κεντρικού σχεδιασμού μπορούν εξασφαλίσουν την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας.
· Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους, 5.000 προσλήψεις στη ΔΕΗ, με την ένταξη στο μόνιμο προσωπικό όλων των συμβασιούχων και εργολαβικών εργαζομένων και την προκήρυξη διαγωνισμού για τις υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις.
Για τη ΝΑΣ
Μητσιάκος Γιάννης

Η Τόνια Αντωνίου στο Ν. Κοζάνης


Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Τόνια Αντωνίου βρίσκεται σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρόυ 2009 το Νομό Κοζάνης. Η επίσκεψη εντάσσεται στο Πρόγραμμα του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης του Κινήματος για διάλογο με τους αγρότες όλης της χώρας.
Το πρόγραμμα της επίσκεψης:
 • 10:15 π.μ., Συνάντηση με την Διοίκηση της Ε.Γ.Σ. και αγρότες της Εορδαίας στα γραφεία της Ένωσης στην Πτολεμαΐδα.
 • 12:15 μ.μ., Συνάντηση με Δ.Σ. της Ε.Γ.Σ. Κοζάνης - Σερβίων στην Κοζάνη στα γραφεία της Ένωσης.
 • 1:00 μ.μ., Συνάντηση με μέλη ΓΕΩΤΕΕ και Τομέα Αγροτικού Ν.Ε. στα γραφεία της Ν.Ε. Κοζάνης.
 • 2:00 μ.μ., Συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της Ν.Ε. ? 5.00 μ.μ., Συνάντηση με εκπροσώπους του Συνεταιρισμού Βελβενδού και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Λιβαδερού, στον Βελβενδό.
 • 6:30 μ.μ., Συνάντηση με εκπροσώπους της Ε.Γ.Σ. Βοΐου και Αγροτικούς Συλλόγους Βοΐου στην Νεάπολη Δημαρχείο.
 • 7:15 μ.μ., Ανοιχτή ομιλία - συζήτηση με θέμα «Αγροτική Πολιτική - Οι θέσεις και οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ» στο Δημαρχείο Νεάπολης (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων).

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2009

Η Ντόρα στο ευρωψηφοδέλτιο?

Με σημερινό δημοσίευμά της η "Ελευθεροτυπία" και ο δημοσιογράφος Φώτης Παπούλιας φέρουν την κ. Ντόρα Τσικαρδάνη να καταλαμβάνει θέση στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
Διαβάστε μέρος του άρθρου, ενώ ολόκληρο το άρθρο βρίσκεται εδώ
http://www.enet.gr/online/online_text/c=110,id=41203292

"Με το βλέμμα στο εσωκομματικό δημοψήφισμα, από το αποτέλεσμα του οποίου θα κριθούν οι δύο πρώτες θέσεις στην ευρωλίστα του ΣΥΡΙΖΑ, οι συζητήσεις για τη στελέχωση των υπόλοιπων θέσεων έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Εκτός δραματικού απροόπτου (να μπει, δηλαδή, σφήνα τρίτο πρόσωπο που θα απειλήσει το δίδυμο Δ. Παπαδημούλη - Ν. Χουντή), η στελέχωση της ευρωλίστας επιδιώκεται να εκφράσει την ανανέωση του κόμματος(...)
Είναι επίσης πιθανές οι υποψηφιότητες του καθηγητή Γ. Γεωργάτου, της δικηγόρου από την Κοζάνη Δώρας Τσικαρδάνη, ενώ από τη Θεσαλλονίκη «παίζει» το όνομα του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Φανής Γουργούρη".
Σχόλιο ai-vreS: καλή επιτυχία Ντόρα.


Τα Μονοπάτια των Πιερίων

Νέο βιβλίο από το Δήμο Βελβεντού "Τα Μονοπάτια των Πιερίων". Πρόκειται για ένα ορειβατικό οδοιπορικό στα Πιέρια γραμμένο από τον βελβεντινό ορειβάτη Κώστα Σιόμο.
Υπάρχει στο Λαογραφικό Μουσείο Βελβεντού και στον Ορειβατικό Σύλλογο Βελβεντού

Γεωπάρκο στα «Μπουχάρια» Μικροβάλτου

Αναγνώστης του ai-vres μας έστειλε το παρακάτω κείμενο για τα Μπουχάρια Μικροβάλτου

Ούτε και ο πλέον αισιόδοξος θα μπορούσε να προβλέψει την εξέλιξη αυτή, όταν πριν περίπου τέσσερα περίπου χρόνια είχε ξεκινήσει η προσπάθεια ανάδειξης των γεωλογικών σχηματισμών των Μπουχαριών. Να όμως που το γεωπάρκο είναι πραγματικότητα, αφού πλέον βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο της κατασκευής του. Ήδη σχεδόν ολοκληρώθηκαν οι δυο βασικοί διάδρομοι περιήγησης και ο οικίσκος υποδοχής και υπολείπονται να συναρμολογηθούν τα δυο κιόσκια, να διευθετηθεί ο περιβάλλων χώρος του οικίσκου και να γίνει η περίφραξη της βόρειας πλευράς. Και για την τελειοποίηση του θα πρέπει να γίνουν συμπληρωματικά η διευθέτηση του χώρου parking, τα δίκτυα του νερού και του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και η σήμανση προς την περιοχή. Κυρίως όμως πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την προστασία των σχηματισμών από περαιτέρω διάβρωση. Υπάρχουν βέβαια και ενστάσεις, σχετικά με το μέγεθος της παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον από το έργο, που χαρακτηρίζεται υπερβολική και ενδεχόμενα δημιουργεί κινδύνους για τους γεωλογικούς σχηματισμούς. Φορέας υλοποίησης του έργου του γεωπάρκου είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και ανάδοχος η ΕΡΓΟΜΑΝ ΑΤΕ, με τη σύμβαση που υπογράφηκε στις 11.1.2008. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 310.000 € και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς πόρους.
Σκοπός του έργου σύμφωνα με την περίληψη της διακήρυξης είναι «η διατήρηση, η αποκατάσταση και η ανάδειξη του τοπίου μιας περιοχής ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος, στα πλαίσια ορθολογιστικής διαχείρισης προκειμένου να καταστεί πόλος έλξης επισκεπτών με άμεσες θετικές επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία, αφού θα συμβάλλει στη διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσμού στις ορεινές αγροτικές ζώνες και στη διαφύλαξη-βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της φυσικής κληρονομιάς».
Ακόμη δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι από το 2007 έχει ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος από το Μικρόβαλτο μέχρι τα Μπουχάρια, που ήταν ένα έργο προϋπολογισμού 500.000 €.
Θα θυμίσουμε ότι τα Μπουχάρια είναι φυσικές γεωμορφές που προήλθαν από τη διάβρωση του εδάφους σε διάστημα χιλιάδων χρόνων. Έχουν το σχήμα χωμάτινης κολόνας και αποτελείται από άμμους, κροκάλες, μάργες και αργίλους με πιθανή «συγκολλητική» ύλη οξείδια του σιδήρου και διοξείδιο του πυριτίου, ενώ την κορυφή τους καλύπτει σχιστολιθική πλάκα που «έπαιξε» το ρόλο της ομπρέλας στην εξέλιξη των σχηματισμών, σύμφωνα με τον καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας Α. Κελεπερτζή. Τα Μπουχάρια πήραν την ονομασία αυτή από το σχήμα τους που μοιάζει με καμινάδα, καθότι «μπουχάρι» στην τοπική διάλεκτο σημαίνει καμινάδα. Βρίσκονται σε απόσταση 3 χλμ ΝΑ του Μικροβάλτου με εύκολη πρόσβαση αφού ο δρόμος -όπως προαναφέραμε- έχει ασφαλτοστρωθεί.
Παράλληλα στην ίδια περιοχή, που επεκτείνεται μέχρι τον ακατοίκητο οικισμό της Πάδης και κυρίως από την πλευρά των διοικητικών ορίων του Λιβαδερού, απαντώνται οι εντυπωσιακές κωνικές γεωμορφές των Νοχταριών, της ίδιας σύστασης και γενεσιουργού αιτίας με τα Μπουχάρια, χωρίς όμως το σχιστολιθικό «καπέλο». Τα Μπουχάρια και τα Νοχτάρια συνθέτουν ένα φυσικό τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς και υψηλής αισθητικής που καθηλώνει τους επισκέπτες. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη να δημιουργηθεί άμεσα, σ’ αυτή τη διαδρομή, περιπατητικό μονοπάτι, ώστε να «αποκαλυφθούν» η μοναδικότητα της μορφολογίας των σχηματισμών και η οικολογική αξία τους.
Πέρα βέβαια από την ικανοποίηση που δημιουργεί αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να πει κανείς ότι τώρα αρχίζουν τα «δύσκολα». Οι υποδομές φιλοξενίας σ’ ολόκληρη την περιοχή των Καμβουνίων είναι σχεδόν ανύπαρκτες και ασφαλώς παράγοντας ανασταλτικός για την προσέλευση και προσωρινή διαμονή των επισκεπτών. Η τοπική κοινωνία δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες και εμφανίζεται μάλλον απρόθυμη και διστακτική να αναλάβει επενδυτικές πρωτοβουλίες σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Η Δημοτική αρχή καλείται να διαχειριστεί ένα έργο που γεννά προσδοκίες για την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά χρειάζεται να ενταχτεί σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο δράσεων και συνεργασιών για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Και αναφερόμαστε εν συντομία, για την ίδια περιοχή, στη δημιουργία περιπατητικών μονοπατιών και την ασφαλτόστρωση του δρόμου μέχρι το Λιβαδερό. Για την ευρύτερη περιοχή στη διεκδίκηση παράλληλων έργων με τη λίμνη του Ιλαρίωνα -πεζογέφυρα, υγροβιότοπος Αναβρυκών, οδικές υποδομές-, την ανάδειξη των θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου του δάσους της Ελάτης. Πάντα με την ορθολογιστική εκμετάλλευση του μαρμάρου και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης των ΜΑΒΕ. Κυρίως όμως πρέπει να γίνει συνείδηση η διαδημοτική συνεργασία με τους όμορους δήμους -Σερβίων, Αιανής, Βελβενδού, Δεσκάτης, κοινότητα Λιβαδερού- ώστε το συνολικό προσφερόμενο τουριστικό «προϊόν» να είναι περισσότερο ελκυστικό, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους υποψήφιους επενδυτές. Για να έχει αντίκρισμα η κατασκευή του γεωπάρκου.
Γεωργιος Μαστρογιαννόπουλος

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

Ο Μ. Παπαδόπουλος για το τμήμα Μαιευτικής στο ΤΕΙ

Πριν από λίγο καιρό και μετά από προσπάθειες χρόνων, απευθύνθηκα δημόσια στους πολίτες και ανακοίνωσα την Ίδρυση του τμήματος Μαιευτικής στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα την εγκατάσταση του στην Πτολεμαΐδα. Η ανακοίνωση αυτή ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν και στην οποία συμμετείχαν ενεργά φορείς και πολίτες της περιοχής, νυν και πρώην συνάδερφοι βουλευτές και ολοκληρώθηκε μετά από προσωπικές παρεμβάσεις που έκανα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και την απόφαση του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που συμμετείχα ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μια απαίτηση σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας! Σήμερα αισθάνομαι δικαιωμένος γιατί η προσπάθεια αυτή παίρνει σάρκα και οστά. Τα λόγια και οι δεσμεύσεις γίνονται πράξεις.
Η Εορδαία αποκτά σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Τμήμα Μαιευτικής με έδρα την Πτολεμαΐδα το οποίο εντάχθηκε στο ΝΕΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ και ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2009. Για την εγκατάσταση στην Πτολεμαΐδα έχει ήδη αποφασίσει ομόφωνα το Συμβούλιο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και η απόφαση αυτή επαναβεβαιώθηκε με τη δημόσια τοποθέτηση του προέδρου Δρ. Γιώργου Χαραλαμπίδη. Τότε δεν ήταν λίγοι αυτοί, που προσπάθησαν να αμφισβητήσουν την ανακοίνωση μου. Αντίθετα ήταν πολλές οι «Κασσάνδρες» της άρνησης των πάντων, καθώς επίσης και όλοι εκείνοι που ενώ έλεγαν ότι βοηθούν, ουσιαστικά έφραζαν το δρόμο με εμπόδια ή ακόμη και με την συμπεριφορά τους. Τότε δεν απάντησα στην προσωπική εναντίον μου επίθεση να φανώ αναξιόπιστος. Σήμερα τους απαντώ με την υλοποίηση στην πράξη της δέσμευσης μου και τους καλώ να στηρίξουμε από κοινού το νέο τμήμα που θα εγκατασταθεί στην Πτολεμαΐδα με όλες μας τις δυνάμεις μας. Είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε όλοι!

Η δέσμευση μου για να στηριχθεί ο τόπος μας με οποιοδήποτε τρόπο συνεχίζει να ισχύει.
Στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 θα συμπεριληφθεί στο μηχανογραφικό Δελτίο και το τμήμα Εργοθεραπείας, ενώ το 2011-2012 τα τμήματα Δομικών Έργων και Τηλεπικοινωνιών Συστημάτων και Δικτύων. Η ενδυνάμωση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι μία πραγματικότητα, που το καθιστά πρωτοπόρο σε σχέση με τα υπόλοιπα περιφερειακά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ευχαριστώ τους πολίτες της περιοχής που πίστεψαν και στήριξαν τον αγώνα αυτό. Τους δηλώνω ότι και από τη νέα μου θέση αυτή του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να είμαι χρήσιμος στον τόπο που με τιμά με τη ψήφο του.

Οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ προτείνουν τη γενιά των 700 ευρώ για το "ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ" 2009

Το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2009 προτείνουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ να απονεμηθεί στο blog της γενιάς των 700 ευρώ g700.blogspot.com μια εναλλακτική κίνηση του διαδικτύου, με βασικό σκοπό την ανάπτυξη της αρχής της διαγενεακής δικαιοσύνης σε Ελλάδα και Ευρώπη, στο πλαίσιο της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης. Στην επιστολή στήριξης της υποψηφιότητάς τους, ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Λαμπρινίδης επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός συμβολαίου μεταξύ των γενεών, η οργάνωση G-700 έχει αναπτύξει γέφυρες συνεργασίας με την οργάνωση 50+Ελλάς, μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου Αge Platform και, παράλληλα, έχει αναπτύξει δράσεις διασυνοριακής συνεργασίας σε άλλα κράτη μέλη, ώστε να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές προς όφελος των ευρωπαίων νέων εργαζόμενων.

Η ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ θεωρεί απολύτως αναγκαία τη στήριξη και προβολή αντίστοιχων αξιέπαινων δράσεων ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο, όπου η ανεργία, η χαμηλόμισθη εργασία και η έμμεση περιθωριοποίηση των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά στην Ελλάδα προσλαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν πρόσφατα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχετικά προβλήματα που απασχολούν τη γενιά των 700 ευρώ και ευρύτερα τους νέους ανθρώπους, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι νικητές του Βραβείου Ευρωπαίου Πολίτη, που προορίζεται για δραστηριότητες που ενισχύουν τις αξίες της αλληλεγγύης και το ευρωπαϊκό πνεύμα, αναμένεται να ανακοινωθούν τον προσεχή Φεβρουάριο.

Πηγή: express.gr

Πρόγραμμα χρηματοδότησης νέων αγροτών

Με το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν φέτος χιλιάδες νέοι αγρότες, από όλη την Ελλάδα και ανεξάρτητα από την προηγούμενη επαγγελματική τους απασχόληση, με γενναία κίνητρα και ειδικές ενισχύσεις, προκειμένου να δημιουργήσουν δικές τους γεωργικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις. Ήδη υπεγράφησαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη οι αποφάσεις για την Προκήρυξη του Μέτρου 1.1.2 “Εγκατάσταση Νέων Αγροτών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013), το οποίο προβλέπει την υποβολή αιτήσεων από τις 16 Φεβρουαρίου και προβλέπει ποσά ενίσχυσης από 20.000€ έως 40.000€ κατά δικαιούχο νέο αγρότη. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με την προκήρυξη προβλέπεται η παροχή οικονομικών ενισχύσεων για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα, εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλουν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται από 20.000 έως 40.000 ευρώ και καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης φακέλων υποψηφιότητας για το 2009 ορίζεται από 16-02-2009 έως 31-12-2009 και η περίοδος έγκρισης αυτών θα είναι μετά τις 16-02-2009.
Πιστώσεις ανά Περιφέρεια για παροχή οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 1.1.2.
Δυτικής Μακεδονίας : 4.400.000 ευρώ
Πηγή: ιστοσελίδα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης http://www.minagric.gr/

Σχόλιο ai-vres: καμιά φορά τα σχόλια περιττεύουν

Δήμος Αιανής: 1,5 τόνο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα

1.5 τόνο τρόφιμα, παιδικές τροφές, και φαρμακευτικό υλικό παρέδωσε χθες ο Δήμος Αιανής στο συντονιστικό όργανο του Δήμου Κοζάνης για να αποσταλούν στο δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών τόσο στη σίτιση όσο και στη φαρμακευτική αγωγή. Οι πολίτες του Δήμου Αιανής συναισθανόμενοι την ανάγκη ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα δίνοντας από το υστέρημά τους ανθρωπιά και ελπίδα. Παραδίδοντας την ανθρωπιστική βοήθεια στην υπεύθυνη του συντονιστικού οργάνου, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Τάσα Σιώμου, ο Δήμαρχος Αιανής Γεώργιος Τζέλλος δήλωσε συγκινημένος από την ανταπόκριση των Αιανιωτών, ευχαρίστησε δημόσια όσους συνέβαλαν και εξέφρασε την πίστη του ότι η προσπάθεια αυτή δεν θα πάει χαμένη και η βοήθεια θα φτάσει στον προορισμό της. Η κα Σιώμου ευχαρίστησε το Δήμαρχο Αιανής και τους δημότες τονίζοντας ότι τέτοιου είδους προσπάθειες πρέπει να βρουν μιμητές.
Από το kozan.gr

Το Προφίλ μας