Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 25 Απριλίου 2020

Παροχή κινήτρων σε νέους για εργασία στον αγροτικό τομέα προτείνει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης, επισημαίνοντας ότι η αγροτική παραγωγή της χώρας πρέπει να βασίζεται σε Ελληνικά χέρια.

Τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα, προτείνει εκ νέου με επιστολή του σε συναρμόδια Υπουργεία ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης.
Επισημαίνοντας τη μεγάλη εξάρτηση της χώρας μας και της Δυτικής Μακεδονίας από αλλοδαπούς εργάτες γη, τονίζει την ανάγκη πρόβλεψης και προγραμματισμού της αγροτικής παραγωγής της τρέχουσας χρονιάς στο επίπεδο της επισιτιστικής επάρκειας και στο επίπεδο της εξωστρέφειας.

Η κρισιμότητα της φετινής χρονιάς λόγω κορωνοϊού και των δυσμενών επιπτώσεων του στην παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με τον κ. Κασαπίδη αναδεικνύουν εμφατικά το στρατηγικό ρόλο του αγροτικού τομέα παράλληλα με τη σοβαρή έλλειψη εργατικών χεριών.
Καταθέτοντας σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της άμεσης αυτής ανάγκης για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας ο Περιφερειάρχης προτείνει τη γρήγορη προετοιμασία της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων και με παροχή ισχυρών κινήτρων να στραφούν προς τον πρωτογενή τομέα και  στην αγροτική παραγωγή. Να αλλάξουμε το μοντέλο και τα πρότυπα της οικονομίας μας από καταναλωτικά σε παραγωγικά πρότυπα και να συμβάλλουμε όλοι στη μεγιστοποίηση της αυτάρκειας της περιφέρειας και της πατρίδας μας.  
                                                          Από το γραφείο τύπου

Θέμα: Κρίσιμη περίοδος για την εξασφάλιση εργατών γης για προσφορά εποχικής εργασίας στον αγροτικό τομέα και της επισιτιστικής επάρκειας της χώρας.


     Η λήψη άμεσων μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα είναι εξαιρετικά σημαντική και θα πρέπει να γίνει άμεσα. Η γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή της φετινής χρονιάς είναι σημαντικότερη από κάθε άλλη χρονιά. Ήδη πολλές καλλιεργητικές εργασίες ξεκίνησαν με αναζήτηση εργατικών χεριών χωρίς αποτέλεσμα όμως από τους αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας.  
     Ο επαναπατρισμός ωστόσο των εργατών από τις χώρες της Βαλκανικής και η αδυναμία όσων παραμείναν στην χώρα μας να μετακινηθούν από και προς τις περιοχές στις οποίες υπάρχει ανάγκη εποχικών εργατών, αποτελούν κρίσιμα ζητήματα. Θέτουν δε την επερχόμενη παραγωγική περίοδο σύμφωνα με τους αγρότες σε μεγάλο κίνδυνο και την επικείμενη σοδειά σε αμφισβήτηση. Ο κίνδυνος διατάραξης της ροής της εφοδιαστικής αλυσίδας στον αγροδιατροφικό τομέα στο εσωτερικό της χώρας μας αλλά και στην Ευρώπη είναι πλέον ορατός. Οφείλουμε να προβλέψουμε και να προγραμματίσουμε όσο ακόμα είναι καιρός την παραγωγή της τρέχουσας περιόδου σε δύο επίπεδα. Το πρώτο την επισιτιστική επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού της εγχώριας αγοράς. Το δεύτερο την αξιοποίηση σημαντικών ευκαιριών για την επέκταση των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων της πατρίδας μας σε αγορές του εξωτερικού και δη της Ευρώπης όπου ήδη δημιουργούνται ελλείψεις.
Προς αποφυγή παρόμοιων φαινομένων και στην πατρίδα μας, οφείλει η Κυβέρνηση να μεριμνήσει έγκαιρα για έναν προγραμματισμό της παραγωγής. Παράλληλα οφείλει να μεριμνήσει έγκαιρα και για την διευκόλυνση επανεισόδου στην χώρα αλλά και μετακίνησης των εργατών γης, κυρίως αλλοδαπών, στους οποίους βασίζεται σημαντικό μέρος της εγχώριας αγροτικής παραγωγής.
     Η πρόβλεψη διασυνοριακής και διαπεριφερειακής μετακίνησης εργατών οργανωμένα κατόπιν ιατρικού ελέγχου και μετά από επίσημο αίτημα αγροτών ή συνεταιρισμών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων θα μπορούσαν να συμβάλλουν τα μέγιστα στην στήριξη του πρωτογενή τομέα. Αντίστοιχα και η διευθέτηση του ζητήματος της μετακίνησής των εργατών από και προς τα σημεία εργασίας εξαιτίας του αριθμητικού περιορισμού ατόμων ανά όχημα τα οποία είναι απαγορευτικός τόσο κοστολογικά όσο και χρονικά χρίζουν άμεσης ρύθμισης.
     Η μέριμνα για καταγραφή του συνόλου των αλλοδαπών εργαζομένων που βρίσκονται στην χώρα μας και η επέκταση της άδειας παραμονής τους κρίνεται επιτακτική.
     Η απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης αδειών για εποχική εργασία θα πρέπει να γίνει άμεσα με συνοπτικότερες και απλούστερες διαδικασίες. Θα πρέπει ταυτόχρονα να εξετασθεί και το ενδεχόμενο αύξησης του χρόνου παραμονής από τους από τους έξι μήνες στους δώδεκα.
     Στο ίδιο πλαίσιο και κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης των πραγματικών αναγκών από τις οικίες αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν  και οι άδειες  εξαρτημένης εργασίας τόσο όσων αφορά στον αριθμό τους όσο και στην διαδικασία απόκτησης τους.
     Για την εξασφάλιση των άμεσα αναγκαίων εργατών θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει εφαρμογή του Άρθρου 13α του Ν.4251 (ΦΕΚ Α' 80/01-04-2014), μειώνοντας στο ελάχιστο δυνατόν με τα υπάρχοντα δεδομένα, τον χρόνο κάλυψης των απαιτούμενων θέσεων.
     Σχετικά με τα ζητήματα τόσο της διασυνοριακής όσο και ενδοπεριφερειακής  μετακίνησης η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι πρόθυμη να συνδράμει και για την κάλυψη των απαραίτητων ιατρικών ελέγχων.
     Επίσης η επιδότηση μέσω προγραμμάτων απασχόλησης του αγροτικού τομέα θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνητρα στην αγροτική παραγωγή.
Ταυτόχρονα η γρήγορη προετοιμασία της ελληνικής κοινωνίας, η εκπαίδευση και ο προσανατολισμός ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, από καταναλωτικά σε παραγωγικά πρότυπα και η παροχή κινήτρων για στήριξη της πραγματικής οικονομίας και δη της αγροτικής παραγωγής, αποτελούν στρατηγικές άμεσης προτεραιότητας. Η αγροτική παραγωγή της χώρας πρέπει να βασίζεται σε ελληνικά χέρια.      
     Παρακαλούμε να προβείτε στην λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, που θα συμβάλλουν στην αποφυγή ενδεχόμενης εφοδιαστικής και επισιτιστικής κρίσης στην χώρα μας και θα τονώσουν τόσο τον πρωτογενή όσο και τον δευτερογενή τομέα.O Περιφερειάρχης Δυτικής ΜακεδονίαςΓεώργιος Κασαπίδης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
              Γραφείο Υπουργού κ. Μαυρουδή Βορίδη
2.    Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
             Γραφείο Υπουργού κ. Ιωάννη Βρούτση
3.    Υπουργείο Εσωτερικών
             Γραφείο Υπουργού κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου
4.    Υπουργείο Εξωτερικών
              Γραφείο Υπουργού κ.Νικολάου Δένδια
5.    Υπουργείο Επικρατείας
             Γραφείο Υπουργού κ. Γεώργιος Γεραπετρίτης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας