Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου Σερβίων

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων θα συνεδριάσει δια περιφοράς για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 
   
1.      Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020.

2.      Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στο Ο.Τ. 41α επί της Κωνσταντίνου Κάρπου στα Σέρβια.
3.      Παράταση μίσθωσης ακινήτων για ένα έτος στον οικισμό Φρουρίου της Κοινότητας Τρανοβάλτου.
4.      Περί εισφοράς μισθωτικού δικαιώματος Δημοτικού λατομείου πωρόλιθου εκτάσεως 99.236,16 τ.μ. στη θέση «Γυμνή Ράχη» της Κοινότητας Ροδίτη του Δήμου Σερβίων.
5.      Τοπική παρέμβαση στη πλατεία λαϊκής αγοράς
6.      Συμμετοχή του δήμου σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ» και ορισμός εκπροσώπων».

Η  6η του μηνός Μαΐου έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 είναι η καταληκτική ώρα αποστολής email από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας