Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Βιώσιμες λύσεις για τη θέρμανση των λιγνιτικών περιοχών

Πρώτο απτό βήμα προς τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση Δυτικής Μακεδονίας –Μεγαλόπολης

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Βιώσιμες λύσεις για τη θέρμανση των ενεργειακών δήμων προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, το φυσικό αέριο θα είναι πλέον το βασικό καύσιμο για όλα τα εν λειτουργία δίκτυα τηλεθέρμανσης που σήμερα εξαρτώνται από τις υπό απόσυρση λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε., ενώ στις πόλεις της Φλώρινας και της Μεγαλόπολης θα αναπτυχθούν νέα δίκτυα φυσικού αερίου για θέρμανση και οικιακή χρήση.
Τον ανασχεδιασμό των σχετικών έργων που υπαγορεύει η μείωση της λιγνιτικής παραγωγής τα τελευταία 6 χρόνια, επιμελήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής που αφορούν στην αδιάλειπτη λειτουργία των υφιστάμενων δικτύων κατά το μεταβατικό διάστημα και τη μη πρόσθετη επιβάρυνση των καταναλωτών.
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς δήλωσε σχετικά: «Η απρόσκοπτη και βιώσιμη θέρμανση των λιγνιτικών περιοχών κατά τη μεταβατική περίοδο αποτελεί κεντρικό άξονα του προγράμματος της απολιγνιτοποίησης, όπως έχουμε δεσμευθεί ενώπιον των τοπικών κοινωνιών. Με συστηματική δουλειά και με βάση το σχέδιο που ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και του Υπουργείου Ανάπτυξης τον Φεβρουάριο στην Πτολεμαΐδα και τον Ιανουάριο στη Μεγαλόπολη, η Συντονιστική Επιτροπή προωθεί την υλοποίηση όλων των 12 μέτρων άμεσης δράσης». 

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Κωστής Μουσουρούλης υπογράμμισε: «Με γνώμονα το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αυτοδιοικήσεις, αντιμετωπίσαμε τα σύνθετα ζητήματα προγραμματισμού των αναγκαίων επενδύσεων αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες θέρμανσης υφιστάμενων και νέων καταναλωτών στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας».
  
[Επισυνάπτεται αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα]
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Σκοπός των έργων Τηλεθέρμανσης είναι η παροχή θερμικής ενέργειας σε αστικές περιοχές και οικισμούς αξιοποιώντας την απορριπτόμενη θερμότητα από την καύση λιγνίτη στους Θερμικούς Σταθμούς της ΔΕΗ Α.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, έργα Τηλεθέρμανσης ήδη λειτουργούν σε περιοχές του Αμυνταίου, της Πτολεμαΐδας, της Κοζάνης και της Μεγαλόπολης, με επί πλέον ανάγκες επεκτάσεων για την κάλυψη όλων των οικισμών των συγκεκριμένων Δήμων. Παράλληλα, έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και κατασκευάζονται ή έχει προγραμματιστεί να κατασκευαστούν έργα Τηλεθέρμανσης σε νέες περιοχές των Δήμων Πτολεμαΐδας, Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης.
Για το σύνολο των ανωτέρω έργων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προέβη σε ανασχεδιασμό και ανα-προγραμματισμό τους, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φυσικό αέριο, ως καύσιμο για την παραγωγή θερμικής ενέργειας για τις τηλεθερμάνσεις ή απευθείας με την ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου στον αστικό ιστό και να ενταχθούν στο στόχο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της χώρας.
Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται με τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, όπως έχει αποτυπωθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, λαμβάνει δε υπόψη την άνω του 50% μείωση της παραγωγής των λιγνιτικών Θερμικών Σταθμών μεταξύ 2014 και 2019, καθώς και την υποχρέωση μη υπέρβασης των ωρών λειτουργίας τους.
Περαιτέρω, υλοποιεί σχετική απόφαση που έλαβε η Κυβερνητική Επιτροπή για την από-λιγνιτοποίηση κατά τη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου 2020 ακολούθως, εξειδίκευσε η Συντονιστική Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 22 Μαρτίου 2020 , έχοντας εξετάσει ενδελεχώς τους όρους ένταξης και τις διαδικασίες προσαρμογής όλων των έργων στα νέα αυτά δεδομένα.
 Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκαν οι επόμενες ενέργειες και ειδικότερα:
Ø  Για τα έργα τηλεθερμάνσεων που ήδη λειτουργούν (Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Αμύνταιο) καθώς και για το συμπληρωματικό έργο των Εργατικών Πολυκατοικιών Πτολεμαΐδας, θα διασφαλισθεί από τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) η παροχή του απαιτούμενου θερμικού φορτίου με φυσικό αέριο σε αντικατάσταση του φορτίου που σήμερα παρέχεται από τους θερμικούς σταθμούς της ΔΕΗ. Παράλληλα για την λειτουργικότητα του ανωτέρω συστήματος θα υλοποιηθούν και έργα προσαρμογής (νέα λεβητοστάσια, συμπληρωματικά δίκτυα κλπ). Οι δαπάνες όλων των ανωτέρω παρεμβάσεων θα καλυφθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Ø  Για όλα τα λοιπά νέα έργα Τηλεθέρμανσης σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, αυτά θα αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του γενικότερου προγραμματισμού και ανασχεδιασμού βασισμένου στις νέες συνθήκες που έχουν προκύψει.

Ø  Το έργο της «Τηλεθέρμανσης Φλώρινας», που είναι ενταγμένο στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ανασχεδιάζεται με δεδομένο ότι ο Θερμοηλεκτρικός Σταθμός της Μελίτης πρόκειται να αποσυρθεί και οι εργασίες του δικτύου εντός της πόλης της Φλώρινας δεν έχουν ξεκινήσει. Για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης αλλά και οικιακής χρήσης όλων των κατοίκων της πόλης της Φλώρινας, η ΔΕΔΔΑ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, θα κατασκευάσει τα αναγκαία δίκτυα διανομής φυσικού αερίου.

Ø  Αντίστοιχα, η κάλυψη των αναγκών θέρμανσης αλλά και οικιακής χρήσης στο Δήμο Μεγαλόπολης Αρκαδίας θα γίνει με την παροχή φυσικού αερίου, με την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών στην πόλη. Όσον αφορά στην παροχή θερμότητας στο υφιστάμενο δίκτυο Τηλεθέρμανσης κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι τη λειτουργία του δικτύου φυσικού αερίου, θα εξασφαλισθεί η αδιάλειπτη τροφοδοσία του δικτύου και η ομαλή μετάβαση στο φυσικό αέριο, χωρίς καμία επιβάρυνση των καταναλωτών με κόστος –μετατροπής του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης σε σύστημα φυσικού αερίου Οι δαπάνες όλων των απαιτούμενων παρεμβάσεων θα καλυφθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις προτεραιότητα έχει η ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα και η αδιάλειπτη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της μετάβασης, με γνώμονα την μη πρόσθετη επιβάρυνση των καταναλωτών. 
 Επισημαίνεται ότι η προμήθεια φυσικού αερίου στην Φλώρινα και τη Μεγαλόπολη θα γίνεται σε ανταγωνιστικές τιμές από προμηθευτές που θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου που θα αναπτυχθεί, προκειμένου οι καταναλωτές να επιλέγουν ελεύθερα τον προμηθευτή τους, με βάση τις σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε τιμές συμφέρουσες για αυτούς. Επίσης, στις περιοχές που η παρεχόμενη θερμότητα στις τηλεθερμάνσεις θα παράγεται με καύσιμο φυσικό αέριο, οι δημοτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν τις εγκαταστάσεις θα προμηθεύονται με αντίστοιχο τρόπο το φυσικό αέριο, προκειμένου να παρέχεται στους καταναλωτές θερμική ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές.
 Για την εξειδίκευση των ανωτέρω παρεμβάσεων με τις βέλτιστες τεχνικές λύσεις, καθώς και για τον συντονισμό και την επίσπευση όλων των ενεργειών ανα-προγραμματισμού και ανασχεδιασμού όλων των έργων, υπάρχει διαρκής συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τη συμμετοχή των αρμόδιων Περιφερειών και των αντίστοιχων Δήμων. Ειδικά για τα έργα της Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδη, χρέη Τεχνικού Συμβούλου – Project manager θα εκτελέσει η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ), η οποία έχει μελετήσει διαχρονικά τα αντίστοιχα έργα και έχει γνώση όλων των τεχνικών θεμάτων, ώστε να επιτευχθεί ο βέλτιστος συντονισμός σε επίπεδο Προγραμματισμού, Διαχείρισης και Υλοποίησης.
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας