Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Παράταση στην προθεσμία λήξης οφειλών προς το Δήμο

Ο Δήμος Σερβίων λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με το ζήτημα του κορωνοϊού ενημερώνει τους πολίτες ότι με την υπ. αριθ. 56/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων (ΑΔΑ: ΩΚΗΞ46ΜΓΗ5-ΚΙΧ) αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας λήξης των χρηματικών καταλόγων 0250, 0253/2019 είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, έως την 31η Μαΐου 2020.
Συμπεριλαμβάνεται η χρήση καταλόγων για ύδρευση Σερβίων Α,Β/2017 και αποχέτευσης 2017 καθώς και την μη είσπραξη προσαυξήσεων στις δόσεις των ρυθμίσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας