Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Σύσταση συντονιστικής επιτροπής, υγειονομικού χαρακτήρα, με τη συμμετοχή των ιατρικών – φαρμακευτικών – οδοντιατρικών συλλόγων της Περιφέρειας για θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Την πρόταση για τη σύσταση επιτροπής η οποία θα αποτελείται από τους Προέδρους των ιατρικών, φαρμακευτικών και οδοντιατρικών συλλόγων και των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων, πρότεινε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020.

Η επιτροπή θα επιλαμβάνεται θεμάτων υγείας στη Δυτική Μακεδονία και θα εισηγείται τις προτάσεις της προς την Περιφερειακή Αρχή στο πλαίσιο των διοικητικών της αρμοδιοτήτων.

 

Στη σύσκεψη που έλαβε χώρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας Ηλίας Τοπαλίδης, οι εκπρόσωποι των ιατρικών - φαρμακευτικών –οδοντιατρικών συλλόγων,  ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Χαρίσιος Γκοβεδάρος, καθώς και ο Προϊστάμενος Πολιτικής προστασίας Πρόδρομος Ασλανίδης.

 

 Η επιτροπή, όπως ανέφερε ο Κασαπίδης θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα (10-15 ημερών) με συντονιστή τον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας με την παρουσία εκπροσώπων της Πολιτικής Προστασίας και της Διεύθυνσης υγείας της Περιφέρειας.

 

Το όργανο αυτό λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, θα γνωμοδοτεί στον Περιφερειάρχη για θέματα που αφορούν την πρόληψη και  αντιμετώπιση του κορωνοϊού καθώς και άλλων θεμάτων που αφορά στη δημόσια υγεία.

 

Συγκριτικό πλεονέκτημα της επιτροπής  αποτελεί η εκπροσώπηση των κυρίων κλάδων της υγείας ανά περιφερειακή ενότητα, μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους. Η καταγραφή της πραγματικής εικόνας στην υγεία  σε όλες τις  Περιφερειακές Ενότητες  σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι ένα σημαντικό βήμα για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας