Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς απόφοιτους – τελειόφοιτους ΕΠΑ.Λ για συμμετοχή στη Μαθητεία

Το 1ο ΕΠΑ.Λ Σερβίων απευθύνει πρόσκληση προς αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ που επιθυμούν να απασχοληθούν, με το θεσμό της Μαθητείας, σε επιχειρήσεις.
Η εκπαίδευση - μαθητεία έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες και περιλαμβάνει πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας και μαθητεία σε εργασιακό χώρο, διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες σε τέσσερις ημέρες (4 ημέρες από 7 ώρες) και μία ημέρα (7 ώρες)  υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηριακών μαθημάτων στο ΕΠΑ.Λ.

Στην Μαθητεία «Μεταλυκειακό έτος - τάξη Μαθητείας» έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν οι πτυχιούχοι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ,ΤΕΛ,ΤΕΕ). 
Οι ειδικότητες Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας που προσφέρονται από το  ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΒΙΩΝ για το σχολικό έτος 2019-20 είναι οι παρακάτω:
1.      Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2.      Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και ΔικτύωνΗ Μαθητεία, πραγματοποιείται μετά από σύναψη Σύμβασης Μαθητείας μεταξύ του μαθητή, του εργοδότη που τον υποδέχεται καθώς και του ΕΠΑΛ. 
Η Σύμβαση καθορίζει τους γενικότερους όρους υλοποίησης του προγράμματος Μαθητείας. 
Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση που ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας-Μαθητείας». 

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον μαθητευόμενο μόνο τα ποσό των 9,30 €/ημέρα εργασίας (5,24 € ημερομίσθιο + 4,06 € ασφαλιστικές εισφορές) και όλο το ποσό για τις άδειες που δικαιούται ο μαθητής (το υπόλοιπο του ημερομισθίου 16,54 € επιδοτείται).
Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητευόμενο αφαιρούμενης και της ασφαλιστικής εισφοράς μαθητευόμενου 0,36 € είναι 21,42 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις από την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 12:00 έως και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 ώρα 23:59

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε, στα τηλέφωνα του 1ου ΕΠΑ.Λ Σερβίων 2464021518  & 6977997780 (Τηλέφωνο Διευθυντή).

Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ Σερβίων
                                                                                Κυριάκος Μ. Τσολακίδης
                                                                                        Καθ. Κλ. ΠΕ86   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας