Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019

Ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων

 Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017 Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

 Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 21:00 θα συνεδριάσει σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Έγκριση  μεταβατικού προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2019.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας