Επίκαιρα Θέματα:

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 1 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Ψήφιση προϋπολογισμού τετραμήνου Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 του Δήμου Βελβεντού.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μαλλού Βάια

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 1 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Φιλόδημος II, πρόσκληση IV
2. Χωροθέτηση νέων θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ.

3. Εξέταση απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Α.Δ.Η-Δ.Μ), για την ακύρωση της 91/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων – Βελβεντού.
4. Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας για την απαγόρευση χρήσης μπάλας στην κεντρική πλατεία Βελβεντού
5. Παράταση σύνθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων των ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης και «Σχολική Επιτροπή Β’θμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού.
6. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Βελβεντού, για τη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μαλλού Βάια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας