Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Φόρουμ για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στον κλάδο των τροφίμων μέσα από την παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης του έργου «ECOWASTE4FOOD»

Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 9:00 θα πραγματοποιηθεί το Φόρουμ παρουσίασης του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου ECOWASTE4FOOD, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe. Το έργο «ECOWASTE4FOOD: Υποστήριξη της οικολογικής καινοτομίας για τη μείωση των απορριμμάτων από τρόφιμα και την προώθηση μιας περισσότερο αποδοτικής οικονομίας με την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων» αποτελεί ένα έργο που
έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος των απορριμμάτων τροφίμων μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών και την  προώθηση της οικολογικής καινοτομίας στις συμμετέχουσες περιοχές του έργου.

Στο Φόρουμ θα παρουσιαστούν οι δράσεις του έργου ECOWASTE4FOOD, οι εμπειρίες που αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι φορείς που συμμετείχαν στις δράσεις του, οι προκλήσεις του προβλήματος των απορριμμάτων τροφίμων για τη Δυτική Μακεδονία και της ευκαιρίας της επαναξιοποίησης τους, σχετικές πρωτοβουλίες από φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και οι αντίστοιχες επιλεγμένες δράσεις χρηματοδότησης των επιχειρήσεων του κλάδου.

Το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης το οποίο είναι το κύριο αποτέλεσμα της 1ης Φάσης του έργου ECOWASTE4FOOD, έχει ως στόχο την μείωση της σπατάλης τροφίμων μέσω της μείωσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων τροφίμων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και του καθορισμού συγκεκριμένων δράσεων με στόχο να ενταχθούν στον Θεματικό Στόχο 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Το Φόρουμ απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων και της καινοτομίας. Καλούμε να συμμετέχουν επαγγελματίες του κλάδου των τροφίμων, του κλάδου της υποστήριξης των επιχειρήσεων καθώς και δημόσιοι φορείς επιφορτισμένοι με την υποστήριξη των παραπάνω.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ECOWASTE4FOOD στο διαδικτυακό τόπο https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/. H agenda του φόρουμ εδώ https://pta.pdm.gr/wp-content/uploads/2019/01/Forum-January-2019-Agenda.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας