Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου Σιάτιστας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση την 5η του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Σιάτιστας, στο Δημαρχείο του Δήμου Βοϊου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον εορτασμό της  Μάχης του Φαρδύκαμπου.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συντήρηση του κτηρίου και αγορά εξοπλισμού
(μηχανολογικού κ.α.) του Τραμπατζείου Γυμνασίου.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση εκδηλώσεων με θέμα <<Ταξίδια στη Σιάτιστα, για γνωριμία των παραδοσιακών δρώμενων>>.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του κτηρίου και των οικοπέδων του Β.Ι.Ο.Π.Α.
5. Αιτήσεις (αριθμ. αιτήσεων 5).  

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου.  
2. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς     

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας                 
                           Καλλιόπη Δάρδα    Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας