Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

Συγχωνεύεται το Γυμνάσιο Ποντοκώμης με το 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης από του χρόνου

Με βάση την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης και την εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας από το σχολικό έτος 2019-2020 συγχωνεύεται το Ημερήσιο Γυμνάσιο Ποντοκώμης με το Ημερήσιο 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης. ΦΕΚ 6182/31-12-2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας