Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Απάντηση σε επιστολή του Δίκτυο Πολιτών pro-tasis για την αξιοποίηση της ακίνητη περιουσίας του Δήμου Κοζάνης


Όπως είχαμε επισημάνει και στην απάντηση στην πρώτη επιστολή σας,  όλες οι ενέργειες που αφορούν διαχείριση/αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας,  γίνονται στα πλαίσια των κείμενων νομοθετικών διατάξεων και εφόσον απαιτούνται αποφάσεις αρμόδιων οργάνων, αυτές λαμβάνονται και δημοσιοποιούνται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι τόσο η πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία αλλά και η διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες διασφαλίζεται πλήρως.   
                                                               
   Η παρουσίαση της μελέτης, στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας-Επιτροπή Ερευνών /ΕΛΚΕ, με τίτλο ΄΄Μελέτη καταγραφής, αρχειοθέτησης σε σύστημα GIS και εκπόνησης σεναρίων αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης΄΄, θα γίνει την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου στο Κοβεντάρειο και θεωρούμε ότι μέσω αυτής της δημόσιας διαδικασίας θα λάβετε στοιχεία σχετικά με τα δύο πρώτα ερωτήματα που θέτετε στην δεύτερη επιστολή σας.
    Σε ότι αφορά τα δυο τελευταία ερωτήματα σας επισυνάπτουμε   πίνακα με τα ακίνητα που νοικιάζει ο Δήμος,  καθώς και πίνακα με τα αξιοποιούμενα ακίνητα.
 
                                                                                           
                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                     
                                                                              ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας