Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Με πρόστιμο 28 εκατ. ευρώ αντιμέτωπη η Ελλάδα για τις χωματερές

Το 2005 το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) είχε καταδικάσει την Ελλάδα για τη λειτουργία 1.125 μη ελεγχόμενων χώρων ταφής αποβλήτων, και το κλείσιμο του συνόλου των παρανόμων και μη ελεγχομένων χώρων ταφής αποβλήτων προβλεπόταν ότι θα είχε ολοκληρωθεί ως το 2008.
Όμως δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν φάνηκε συνεπής στις υποχρεώσεις της, η υπόθεση των ανεξέλεγκτων χωματερών θα εκδικαστεί σύντομα στο ΔΕΕ, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει αποδεκτή τη σχετική πρόταση της Επιτροπής για επιβολή προστίμων τα οποία μπορεί να φτάσουν και τα 28 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για το κλείσιμο των χωματερών, ζητά από το ΔΕΕ να της καταβληθεί:
•                      προτεινόμενη χρηματική ποινή ύψους 71.193,60 ευρώ ανά μέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης που εκδόθηκε στην υπόθεση C-502/03 από την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση μέχρι την ημέρα που θα εκτελεστεί η απόφαση που εκδόθηκε στην υπόθεση C-502/03.

•                      Να καταβληθεί στην Επιτροπή το ημερήσιο κατ’ αποκοπήν ποσό των 7.786,80 ευρώ ανά ημέρα από την ημέρα έκδοσης της απόφασης στην υπόθεση C-502/03 έως την ημερομηνία που θα εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση ή την ημερομηνία εκτέλεσης της απόφασης C-502/03 εάν επέλθει νωρίτερα.
aftidioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας