Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Βοϊου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την  του μηνός Δεκεμβρίου   του έτους  2013 ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  17.00  στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1
Λήψη απόφασης σχετικά με μεταβολές των σχολικών μονάδων του Δήμου Βοΐου Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015.- Εισηγητής ο κ. Παλασόπουλος Δ. Αντιδήμαρχος.

2
Αποδοχή ένταξης έργων στο Leader  -ορισμός Δημάρχου για υπογραφή – βεβαίωση ιδιοκτησίας.- Εισηγητής ο κ. Γαρούφος Π. Αντιδήμαρχος.
3
Έγκριση  τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2013.- Εισηγητής ο κ. Γαρούφος Π. Αντιδήμαρχος.
4
Έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΒΟ οικ. έτους 2014.- Εισηγητής ο κ. Γιώτης Θ. Αντιδήμαρχος.
5
Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΒΟ τρέχουσας χρήσης.- Εισηγητής ο κ. Γιώτης Θ. Αντιδήμαρχος.
6
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  - ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ».-Εισηγητής ο κ. Σταμπολούς Β. Δ.Σ
7
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ - ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ)».-Εισηγητής ο κ. Σταμπολούς Β. Δ.Σ.
8
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση πλατείας Μόρφης».-Εισηγητής ο κ. Σταμπολούς Β. Δ.Σ.
9
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Πνευματικού Κέντρου Δ.Δ. Πελεκάνου Δήμου Ασκίου».-Εισηγητής ο κ. Σταμπολούς Β. Δ.Σ.
10
Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ξυλουργείου και σιδηρουργείου του Δ.Δ. Πολυκαστάνου του Δήμου Τσοτυλίου».-Εισηγητής ο κ. Σταμπολούς Β. Δ.Σ.
11
Εξέταση ένστασης κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου ¨Καλαμά¨ Κοινότητας Πενταλόφου και μετατροπή του σε τουριστικό κατάλυμα».- Εισηγητής ο κ. Σταμπολούς Β. Δ.Σ.
12
Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη Δ.Ε. Νεάπολης. -Εισηγητής ο κ. Γιώτης Θ. Αντιδήμαρχος.
13
Έγκριση  τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, 3ου τριμήνου 2013. - Εισηγητής ο κ. Γιώτης Θ. Αντιδήμαρχος.
14
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στην Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου.- Εισηγητής ο κ. Γιώτης Θ. Αντιδήμαρχος.
15
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου, τρέχουσας χρήσης. - Εισηγητής ο κ. Γιώτης Θ. Αντιδήμαρχος.
16
Παραχώρηση στον Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Πολυκαστάνου του τμήματος 3 του Δημοτικού Δάσους, για υλοτόμηση. -Εισηγητής ο κ. Σίμος Η. Αντιδήμαρχος.
17
Έγκριση διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων & διάθεση πιστώσεων.- Εισηγητής ο κ. Γιώτης Θ. Αντιδήμαρχος.
18
Οικονομική ενίσχυση άπορου μαθητή.- Εισηγητής ο κ. Γιώτης Θ. Αντιδήμαρχος.
19
Αιτήσεις.
ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου.      
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
3. Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ/Π.Δ.Μ.
4. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς
5. Εφημερίδες Κοζάνης


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Χρήστος Μακρής
           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας