Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10


β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.        Πάτρα Βασίλειο

2.        Χάτσιο Ιωάννη

3.        Γιαννάκη Βασίλειο

4.        Μητροπούλου Κωνσταντίνα

5.        Χατζηζήση Αλέξανδρο

6.        Κούτσιανο Βασίλειο

7.        Ψευτογκά Δημήτριο

8.        Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη  3/12/2013 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

1.        Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2.        Ακύρωση της αριθμ. 1338/13/15-10-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση δημοπράτησης και την έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργου: «Επισκευή και Βελτίωση χώρων Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Βυθού και Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου»

3.        Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας σύμβασης μελέτης εκούσιου αναδασμού αγρ/τος Κομνηνάδων Ν. Καστοριάς

4.        Έγκριση της 3ης παράτασης  προθεσμίας σύμβασης μελέτης Β΄ φάσης εκούσιου αναδασμού αγρ/τος Βογατσικού Ν. Καστοριάς

5.        Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας σύμβασης μελέτης εκούσιου αναδασμού αγρ/τος Βέλους Ν. Καστοριάς

6.        Τροποποίηση άρθρων της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και της 3ης Μοίρας Σταθμού Ελέγχου Προειδοποίησης για την παραχώρηση χρήσης εξαρτήματος (ανέμης αποχιονισμού)

7.        Έγκριση του πρακτικού διαπραγμάτευσης σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 3δ του Ν. 2362/95 για τον «Αποχιονισμό χειμερινής περιόδου 203-2014 του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών»

8.        Έγκριση των όρων διενέργειας τακτικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς και των Νομικών Προσώπων Χωρικής αρμοδιότητάς της για το 2014

9.        Κατακύρωση ή μη του από 26/11/2013 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας και μεταφοράς 800 τόνων αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2013-11-28

10.     Παράταση συμβάσεων της Π.Ε. Καστοριάς

11.     Παράταση συμβάσεων της Π.Ε. Καστοριάς

12.     Αναμόρφωση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 17/2013

13.     Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου «Αποκατάσταση βλάβης σηματοδοτών Περδίκα και ηλεκτροδότηση κόμβου Ρυμνίου» προϋπολογισμού έργου: 8.610,00€ με Φ.Π.Α. Π.Ε. Κοζάνης

14.     Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 58.520,00€ για την κάλυψη δαπάνης για οφειλές προς τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές εξέτασης των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετιστών Β΄ τριμήνου του έτους 2013

15.     Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

16.     Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

17.     Έγκριση δαπάνης που αφορά αμοιβές για την απόκτηση ΠΕΙ των οδηγών της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Δ.Μ.

18.     Έγκριση δαπάνης με την διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την παροχή λογιστικών εργασιών από εξωτερικό συνεργάτη για την Π.Δ.Μ.

19.     Έγκριση δαπα΄νης για προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών και μηχανημάτων έργου και οχημάτων της Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Π.Δ.Μ.

20.     Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στης συνδιοργάνωση Πανελλήνιου Ζωγραφικού διαγωνισμού με το σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης

21.     Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στο Γοργοπόταμο για τη συμμετοχή τους στον εορτασμό της εκδήλωσης μνήμης από την ανατίναξη της γέφυρας

22.     Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου κατά των αναβολικών ουσιών με το Σύνδεσμο Προπονητών Ν. Κοζάνης

23.     Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών για εργασίες αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Παλαιάς Λάβας

24.     Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών για εργασίες στα κοιμητήρια του Ιερού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου

25.     Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση της «7ης Γουρνοχαράς», εκδήλωσης που πραγματοποιείται στη Βλάστη 7 & 8 Δεκεμβρίου, από την Πολιτιστική Εταιρεία Βλάστης

26.     Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Ένωση Νέων Αγροτών Κοζάνης με θέμα «Καλλιέργεια πατάτας – δυνατότητες & Προοπτικές»

27.     Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών για την κατασκευή οικίσκων (κιόσκια) που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Λευκάρων «Η Επιστροφή»

28.     Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών για την αποπεράτωση της αίθουσας της Κοινότητας Πετρανών που θα χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου

29.     Έγκριση πληρωμής δαπανών Έργων Π.Ε. Γρεβενών

30.     Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών

31.     Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

32.     Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

33.     Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

34.     Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

35.     Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

36.     Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Καστοριάς

37.     Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης ελέγχου της σύμβασης «Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών»

38.     Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης

39.     Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Μοσχάκη Βασίλειο, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας