Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

«Ο Δήμος Κοζάνης το 2014», άρθρο του Δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου ΜαλούταΗ συζήτηση για τον  προϋπολογισμό, αποτελεί  κορυφαία πολιτική διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι μια συζήτηση ιδιαίτερα κρίσιμη αυτή την περίοδο που η χώρα, η αυτοδιοίκηση , οι πολίτες περνούν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
        Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό δίνει την δυνατότητα για μια  εφ’ όλης της ύλης αποτίμηση για την πορεία του Δήμου.  Πέρα απ’ τους αριθμούς οι οποίοι αποτυπώνουν όλα τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου μας με βάση τους κανόνες της λογιστικής, η συζήτηση επί του προϋπολογισμού,  μας δίνει την αφορμή  για μια ουσιαστική προσέγγιση για την πορεία του Δήμου ,την πορεία της αυτοδιοίκησης σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για όλους μας, και την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλει αυτή ώστε να σταθεί δίπλα στον πολίτη και να υπηρετήσει τις ανάγκες του τόπου.

Γιατί αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση αυτής της περιόδου. Σε μια περίοδο που η αυτοδιοίκηση υφίσταται τρομακτική περικοπή πόρων , σε μια περίοδο που για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες της αφαιρούνται αρμοδιότητες  να σταθεί όρθια , να μην περιορίσει τις δομές και τις λειτουργίες της , να αναλάβει νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στο σημερινό ζοφερό τοπίο της κρίσης , να αποτελέσει την ελπίδα και την προοπτική για την απασχόληση, την περιφερειακή ανάπτυξη και τον τόπο .
        Οι  αριθμοί αποτυπώνουν με λεπτομέρεια τα διάφορα μεγέθη και την δραστηριότητα του Δήμου. Οι εκατοντάδες αριθμοί που περιλαμβάνονται στους πίνακες του προϋπολογισμού υπηρετούν αυστηρές προδιαγραφές. Αυτές που έχει  προδιαγράψει το Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να διασφαλιστεί η αποτύπωση με κοινούς κανόνες των οικονομικών μεγεθών κάθε ΟΤΑ . Κανόνες όπως ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του προϋπολογισμού  και ότι τα έξοδα δεν θα ξεπερνούν τα έσοδα, που ελέγχουν το ύψος π.χ των ΚΑΠ ή της ΣΑΤΑ και την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών . Αξίζει να σημειωθεί ότι τα   έργα και οι πόροι που δεν υπάκουαν στους παραπάνω κανόνες,  οι  πόροι  που είναι στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δήμου για να αποφασίσει ως προς την διάθεσή τους είναι ελάχιστοι.
         Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι ασκείται στον Δήμο μας, όπως και στο σύνολο της αυτοδιοίκησης, αυστηρός έλεγχος, αλλά  και εποπτεία της υλοποίησης του προϋπολογισμού, προς την κατεύθυνση του περιορισμού παραγωγής ελλειμμάτων απ την αυτοδιοίκηση. Παρ’ όλο που η αυτοδιοίκηση στο σύνολό της , έχει συνολικό χρέος που δεν ξεπερνά το 0,9% του συνολικού χρέους της πατρίδας μας, έχει στοχοποιηθεί πολλές φορές, έχει τεθεί στο εδώλιο   και έχει κατηγορηθεί για πάρα πολλά από τα προβλήματα της χώρας μας. Στην περίπτωση αυτή η τήρηση των προϋπολογισμών είναι μια ευκαιρία να αποτινάξει από πάνω της αυτές τις κατηγορίες.
Πρέπει να σημειώσουμε πως η χρηματοπιστωτική ασφυξία που επικρατεί καθιστά επιβεβλημένη τη λειτουργία αυτή , αφού είναι αδύνατη η χρηματοδότηση τόσο της αυτοδιοίκησης όσο και των προμηθευτών της για την κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών.
Η κατάσταση της χώρας.
Η χώρα μας περνά την μεγαλύτερη κρίση μετά τον πόλεμο. Μια κρίση η οποία είναι πολύπλευρη και όχι μόνο πολιτική, ή οικονομική.  Είναι κρίση αξιοπιστίας που διαπερνά το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας από άκρη σε άκρη. Η χώρα βιώνει μια παρατεταμένη υφεσιακή πορεία, μια πορεία η οποία έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή επίπεδα την ανεργία.  Η περιφέρειά μας, η περιοχή μας είναι από αυτές που είναι πρωταθλητές στην   ανεργία ,και βέβαια το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή οικονομική δυσπραγία. Οι οριζόντιες φοροεισπρακτικές πολιτικές επηρεάζουν τα οικονομικά όλων των πολιτών οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, με συνέπεια αυτό να έχει επιπτώσεις και στα οικονομικά της αυτοδιοίκησης, αφού η υπερφορολόγηση οδηγεί τους πολίτες σε αδυναμία να εκπληρώσουν και τις στοιχειώδης υποχρεώσεις τους στον Δήμο όπως την κατανάλωση του νερού ,τηλεθέρμανσης κτλ.
           Και βέβαια η Περιφέρειά μας λόγω της κατάστασης  που περιγράψαμε νωρίτερα υφίσταται μια πληθυσμιακή συρρίκνωση. Ο  Δήμος μας είναι ο μοναδικός της Περιφέρειας που συνεχίζει να κρατάει αριθμητικά το δυναμικό του αν και όχι ποιοτικά, γιατί όλη αυτή η κατάσταση οδήγησε δυστυχώς και την περιφέρειά μας σε μια αποδυνάμωση του έμψυχου υλικού της, και ιδίως του πιο δυναμικού, του πιο παραγωγικού, των νέων μας.
Οι εργαζόμενοι στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση
Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κάτω από δύσκολες συνθήκες,  με αποδοχές που έχουν υποστεί σημαντική περικοπή , υπό την απειλή της διαθεσιμότητας και  της κινητικότητας,  υπό το καθεστώς συνεχών απειλών για διώξεις και με ένα αβέβαιο εργασιακό μέλλον,  προσπαθούν να υλοποιήσουν  το έργο τους.
           Όλες αυτές οι συνθήκες έχουν δημιουργήσει ένα δύσκολο κλίμα στους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση, και γενικά στους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα. Παρ’ όλα αυτά όμως υπάρχει μια άριστη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, υπάρχει μια άριστη συνεργασία για να παράξουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, Αυτό που περιμένουν οι συμπολίτες μας από εμάς τους αιρετούς και τους εργαζόμενους.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
          Η αυτοδιοίκηση  διανύει την πρώτη Καλλικρατικήπερίοδο μετά τη μεγάλη μεταρρύθμιση που έγινε και που οδήγησε στην αναδιάθρωσή της, ώστε σήμερα να αποτελείται από 325 Δήμους. Ολοκληρώνουμε το τρίτο έτος της αυτοδιοικητικής περιόδου μας που είναι η  περίοδος της προσαρμογής.  Η γνωριμία με τους ανθρώπους και τα προβλήματά τους, η συναντίληψη της λειτουργίας και αναπτυξιακής πορείας , και βέβαια η συμπόρευση του πολιτικού προσωπικού , των εργαζομένων και των πολιτών που δρομολογήθηκε από το νέο πλαίσιο λειτουργίας μας ήταν πρωταρχικό καθήκον.
           Καταφέραμε τα πρώτα χρόνια να εξομοιώσουμε τη λειτουργία μας, τα μηχανογραφικά μας συστήματα, τα οικονομικά μας,  τον τρόπο που υλοποιούμε τα έργα μας και γενικά τον τρόπο λειτουργίας μας (που ήταν διαφοροποιημένος σε μεγάλο βαθμό) .
Τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης
          Σε ότι αφορά τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης,  βιώνουμε μια πρωτοφανή μείωση και συρρίκνωση των χρηματοδοτήσεων μας.  Συνολικά οι μειώσεις στην χρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης ξεπερνούν το 60% . Ειδικότερα στη ΣΑΤΑ η μείωση είναι τραγική. Χαρακτηριστικά  η ΣΑΤΑ που έπαιρναν οι Δήμοι εδώ στην περιοχή μας το 2010 αντιστοιχούσε σε 50 περίπου ευρώ για κάθε Δημότη. Στον προϋπολογισμό που συντάξαμε και συζητάμε για το 2014 το ποσόν αυτό δεν ξεπερνά τα 11 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για τις προσδοκίες των πολιτών για την αντιμετώπιση των μικρών προβλημάτων καθημερινής λειτουργίας και συντήρησης των δημοτικών μας υποδομών.
          Ένα σημαντικό πρόβλημα  που αναδείχτηκε αυτή την περίοδο, είναι η σημαντική μείωση των ανταποδοτικών τελών , τα οποία εισπράττουμε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.  Η μη πληρωμή των λογαριασμών της ΔΕΗ λόγω της οικονομικής αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους,  λόγω του πλήθους κατοικιών και καταστημάτων τα οποία είναι ξενοίκιαστα και μη ηλεκτροδοτούμενα, έχει οδηγήσει σε σημαντική υστέρηση των εσόδων από τη ΔΕΗ και αντίστοιχη υστέρηση των πόρων της αυτοδιοίκησης που εισπράττονται μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη.
           Κάναμε τη στρατηγική επιλογή να μην μειώσουμε τις υπηρεσίες μας, αυτό όμως απαιτεί σημαντική προσπάθεια ώστε να ανταπεξέλθουμε, (λόγω των  μειωμένων  εσόδων), στις ανάγκες και να κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο την εικόνα του Δήμου .
           Μειώθηκαν επίσης τα ίδια έσοδα μας, από τα ξενοίκιαστα μαγαζιά, από τις δυσκολίες των ενοικιαστών να ανταποκριθούν στα ενοίκια και γενικότερα τα κάθε είδους έσοδα του Δήμου είναι μειωμένα (πχ τα έσοδα απ τον Νιάημερο).
            Επίσης έχουμε μια τρομακτική υστέρηση στις χρηματοδοτήσεις του Τοπικού Πόρου, που είναι υποχρεωμένη η ΔΕΗ  να καταβάλλει στην Τ.Α της περιοχής μας. Η ροή της χρηματοδότησης από τη ΔΕΗ έχει σταματήσει εδώ και 2,5 χρόνια, από  το πρώτο τετράμηνο του 2011. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υστέρηση η οποία μόνο για το Γ΄ΕΑΠ που τελειώνει το 2011 αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
          Συνεχίστηκε επίσης για άλλη μια χρονιά η παθογένεια του παρελθόντος που έχει  επιπτώσεις στα οικονομικά της αυτοδιοίκησης. Αναφέρομαι στο ζήτημα των λαϊκών αγορών, που για άλλη μια χρονιά κύλησε χωρίς να εισπράξουμε ούτε ένα ευρώ. Επισημαίνω ότι η συνολική υστέρηση εσόδων τα τελευταία 7-8 χρόνια του Δήμου Κοζάνης απ’ τη λαϊκή που λειτουργεί στην οδό Αριστοτέλους  έχει ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ αγγίζοντας τα 2 εκ. ευρώ.
            Σε όλη αυτή την κατάσταση προστίθεται  η αλλαγή του μεγέθους διάφορων συντελεστών κόστους, όπως είναι το πετρέλαιο και το ρεύμα, που δεν ακολούθησαν τη γενική υφεσιακή πορεία της χώρας αλλά αντίθετα αυξήθηκαν, με συνέπεια να επηρεάσουν και να αυξήσουν το λειτουργικό μας κόστος.
Επιπλέον,  το προβλεπόμενο από  το σχέδιο Καλλικράτης ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ¨Ελλάδα¨ , που θα χρηματοδοτούσε μικρά έργα της αυτοδιοίκησης έμεινε στα χαρτιά, ανατρέποντας τον προγραμματισμό των Δήμων για την τρέχουσα δημοτική περίοδο
Το πως σταθήκαμε  απέναντι σε όλα αυτά τα προβλήματα και πως θα σταθούμε από εδώ και εμπρός,  αλλά και πως θα λειτουργήσουμε μέσα στο πλαίσιο που περιγράψαμε, αποτυπώνεται στον τρόπο που συντάσσεται και θα υλοποιηθεί ο τρέχων προϋπολογισμός.
Η   δράση μας
Ø                 Καταρχήν αντιδράσαμε σε όλες τις περικοπές που αφορούσαν τους πόρους της αυτοδιοίκησης,  διεκδικήσαμε και απαιτήσαμε αυτά που δικαιούμασταν και δικαιούμαστε.
          Ήμασταν από τους Δήμους που πρωτοστατήσαμε στον αγώνα .   Κλείσαμε το Δήμο και τις Δομές μας, παρά τις  συνέπειες που είχε το κλείσιμο του Δημαρχείου στους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτε.
          Ήμασταν από τους Δήμους που συνταχθήκαμε με τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ , για να διεκδικήσουμε και να συνεχίσουμε να διεκδικούμε πόρους.
Ø                 Το δεύτερο καθήκον μας αυτήν την περίοδο είναι να μείνουμε όρθιοι, να μείνουμε όρθιοι σαν αυτοδιοίκηση και σαν αυτοδιοικητικοί οργανισμοί.
           Γιατί σήμερα η αυτοδιοίκηση επιτελεί έναν μοναδικό ρόλο. Εάν η ελληνική κοινωνία, η ελληνική περιφέρεια δεν έχει καταρρεύσει αυτό οφείλεται εν πολλοίς στην ύπαρξη της αυτοδιοίκησης, στη λειτουργία της και στις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες , ιδίως στον προνοιακό και κοινωνικό τομέα .
           Οι αυτοδιοικητικοί είναι το δυναμικό πολιτικό προσωπικό της πατρίδας μας, που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον πολίτη, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει προβλήματα μικρά και μεγάλα, τα οποία πολλές φορές δεν είναι στην αρμοδιότητά της. Ασχολείται όμως με αυτά, προσπαθεί να δώσει διεξόδους , προσπαθεί να σταθεί δίπλα στον πολίτη. Αυτό λοιπόν κάνουμε και εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ήμασταν δίπλα στον πολίτη.
            Εξυγιάναμε τα οικονομικά μας, εκμεταλλευόμενοι κάθε ευκαιρία που μας δόθηκε, αξιοποιήσαμε τα παρακρατηθέντα,  τα ληξιπρόθεσμα ,την αναδιάρθρωση του δανεισμού .
             Αξιοποιήσαμε τα προγράμματα απασχόλησης, δίνοντας δουλειά σε συμπολίτες μας, σφίξαμε το ζωνάρι σε ότι αφορά τις ελαστικές δαπάνες, με αποτέλεσμα τα οικονομικά του Δήμου να έχουν εξορθολογιστεί ,να είναι  υγιή, και να εξυπηρετούν στο σύνολό τους, τόσο τις υποχρεώσεις στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα . Διαψεύσαμε πανηγυρικά όλα αυτά που διαλαλούσαν οι Κασσάνδρες τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με την οικονομική του κατάσταση και την κινδυνολογία για επερχόμενη αδυναμία πληρωμής ακόμα και της μισθοδοσίας .
              Προχωρήσαμε σε πολιτικές επιλογές που σχετίζονταν με τη μείωση του λειτουργικού και του ενεργειακού κόστους του Δήμου μας, με τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας μας, έτσι ώστε με μειωμένο το κόστος λειτουργίας μας, να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον πολίτη με καλύτερους όρους, με καλύτερες προϋποθέσεις και με μεγαλύτερες δυνατότητες για προσφορά.
              Κάναμε επιλογές που σχετίζονταν με την δυνατότητα του πολίτη να έχει δίπλα του τον Δήμο Κοζάνης να απευθύνεται σε εμάς για τα προβλήματά του και να μπορούμε να ανταποκριθούμε με κάθε τρόπο σε αυτά.
Ø                 Το τρίτο σημείο που σχετίζεται με το καθήκον μας ήταν να στηρίξουμε και να διευρύνουμε το κοινωνικό μας έργο.
          Οι προνοιακές υπηρεσίες του Δήμου, οι προνοιακές Δομές, οι δράσεις εθελοντισμού και προσφοράς (είτε τις είχαμε από το παρελθόν είτε τις δρομολογήσαμε την τριετία που πέρασε) που όλα αυτά τα χρόνια, αποτέλεσαν πολύτιμο στήριγμα , μια  χείρα βοηθείας, στην προσπάθεια  να κάνουμε τον πολίτη να μη νιώθει μόνος στην δυσμενή οικονομική συγκυρία που βιώνουμε.
           Το βοήθεια στο σπίτι , τα συσσίτια, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί τα ΚΔΑΠ τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών, το κέντρο πληροφόρησης για τις κακοποιημένες γυναίκες, οι νέες Δομές για τα ΑΜΕΑ και οι νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί που κατασκευάζουμε, η προσφορά θέσεων κοινωνικής εργασίας για καταδικασμένους συμπολίτες, η καθημερινή παρουσία και στήριξη απ’ την υπηρεσία πρόνοιας του Δήμου , διευρύνουν το κοινωνικό έργο, στηρίζουν τον εργαζόμενο, την Ελληνική κοινωνία που δοκιμάζεται αυτήν την περίοδο.
          Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια εθελοντισμού, δίνουμε θετική διέξοδο σε κάθε διάθεση για προσφορά απλών πραγμάτων , υλικής βοήθειας, τροφίμων και σε κάθε τι που μπορεί να δώσει μικρές ή μεγαλύτερες ανάσες στον δοκιμαζόμενο συμπολίτη μας ,συνεργαζόμαστε με όλα τα σωματεία και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τόπο μας.
Ø                 Το τέταρτο μεγάλο καθήκον μας αυτήν την περίοδο ήταν να υλοποιήσουμε ένα τεράστιο έργο μέσα από την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
         Είμαστε από τους πρωτοπόρους στην αυτοδιοίκηση, με βάση τα έργα που υλοποιούμε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, και αυτό υπηρετεί τουλάχιστον δυο στόχους. Από τη μια μεριά αντιμετωπίζει  τα προβλήματα των συμπολιτών μας,  δίνει διέξοδο και απαντήσεις σε ζητήματα που έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής στην πόλη , με την ανάπτυξη , το περιβάλλον . με την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων αλλά ταυτόχρονα δίνουν και μικρές ή μεγαλύτερες απαντήσεις στους επιχειρηματίες της περιοχής μας, στον κατασκευαστικό κλάδο αλλά και στους εργαζόμενους.
          Ο Δήμος Κοζάνης με κάθε του μορφή : Δήμος-ΔΕΥΑΚ-ΔΕΠΕΠΟΚ, έχει πιστοποίηση ώστε να μπορεί να εκτελεί τα έργα του ΕΣΠΑ.
          Αυτή τη στιγμή έχουμε ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ που αγγίζουν τα 130 εκατομμύρια ευρώ. Έργα στα οποία απασχολούνται εργαζόμενοι, υπάρχουν προμήθειες και υλικά. Δυστυχώς βέβαια στον οικοδομικό τομέα είναι τα μοναδικά έργα τα οποία  εκτελούνται και ενισχύεται έτσι η τοπική οικονομία μας. Χωρίς να ξεχνάμε την τεράστια συνεισφορά στην  ποιοτική αναβάθμιση των περιοχών, τη ζωή των κατοίκων, την καθημερινότητα, που προσφέρουν  αυτά τα έργα.
         Ενδεικτικά θα αναφερθώ στην  ανάπλαση των Ηπειρώτικων, των Πλατανίων, το μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τα σχολεία που κατασκευάζουμε, τις πλατείες στην πόλη και σε διάφορα Δημοτικά Διαμερίσματα, τα μεγάλα έργα της ΔΕΥΑΚ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, κ.ο.κ.
Ø                 Τέλος άλλο ένα τεράστιο καθήκον το πέμπτο στο οποίο είχαμε να ανταποκριθούμε σαν Τοπική Αυτοδιοίκηση, ήταν να αναδείξουμε τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου μας και τον πλούτο που κρύβει αυτός ο τόπος , να διευρύνουμε τις  αναπτυξιακές ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει , προκειμένου μαζί με τους  συμπολίτες μας και τους φορείς της περιοχής , συλλογικά , να δρομολογήσουμε μια νέα αναπτυξιακή πορεία προσαρμοσμένη στις σημερινές ανάγκες , να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα της περιοχής και την απασχόληση σ’αυτόν τον τομέα της οικονομίας.
           Βιώνουμε μια περίοδο όπου ο δημόσιος τομέας στην πατρίδα μας αναδιατάσσεται και συρρικνώνεται.  Βιώνουμε μια περίοδο όπου πάρα πολλοί συμπολίτες μας κοιτούν αμήχανα γύρω τους αναζητώντας και προβληματιζόμενοι για τον τομέα απασχόλησης, τον τρόπο απασχόλησης, για την διασφάλιση και βελτίωση του εισοδήματός τους για το αναπτυξιακό μέλλον της πατρίδας μας .
           Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύξαμε ιδιαίτερες και σημαντικές πρωτοβουλίες. Αναφέρω ενδεικτικά:
·                    Το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ. Πρωτοστατήσαμε στον αγώνα να μην συρρικνωθεί το ΤΕΙ και να παραμείνει το Πανεπιστήμιο, γιατί θεωρούμε ότι η περίοδος που διανύουμε θα είναι περίοδος της γνώσης και της καινοτομίας. Είναι περίοδος όπου τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα καλούνται να αποτελέσουν τα απαραίτητα εργαλεία στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου.
           Η προσπάθεια μας δικαιώθηκε και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση το πανεπιστήμιο από την νέα ακαδημαϊκή χρονιά να έχει ένα τμήμα επιπλέον και βέβαια το ΤΕΙ να βγει σχετικά αλώβητο από την όλη δοκιμασία. Η λειτουργία του παραρτήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Κοζάνη αποτελεί επίσης μια σημαντική κατάκτηση.
·                    Αναδεικνύουμε τις δυνατότητες που προσφέρει η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα είναι τομέας ιδιαίτερα αναπτυγμένος στη Δυτική Ευρώπη. Αποτελεί το 20% περίπου της Ευρωπαϊκής Οικονομίας ενώ στην πατρίδα μας είναι σχεδόν στο μηδέν.
           Οργανώνουμε εκδηλώσεις για να γνωστοποιήσουμε αυτόν τον τομέα της οικονομίας και θα συνεχίσουμε στο μέλλον με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση, ώστε να αναδείξουμε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που δίνει η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, στην συνεργασία και ιδίως στις νέες δομές που προωθεί ο Δήμος.
·                    Πρωτοπορήσαμε στο ζήτημα της καταγραφής της Δημοτικής Περιουσίας, που θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δ.Μ.  με τρόπο εύχρηστο, σύγχρονο, ψηφιακό ώστε η Δημοτική Περιουσία, το τεράστιο αυτό απόθεμα, να μπορέσει να αποτελέσει ένα αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο θα προσελκύσει επενδύσεις θα  ενισχύσει την απασχόληση και σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση  θα δημιουργήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή μας.
·                     Πήραμε πρωτοβουλίες για τον  πρωτογενή τομέα και την στήριξη της ορατής επιστροφής συμπολιτών μας, στην γεωργία και την κτηνοτροφία.
          Ένας τομέας ο οποίος είχε εγκαταλειφθεί για χρόνια. Ο Πρωτογενής είναι ένας τομέας στον οποίο η Τ.Α. έχει αρμοδιότητες, οι οποίες όμως δεν έχουν μεταφερθεί στο σύνολό τους σε αυτή.  Παρ’ όλα αυτά πήραμε την απόφαση για να εκπονήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα.
         Αυτή τη περίοδο παρουσιάσαμε αυτό το σχέδιο στις Δημοτικές Ενότητες και διαβουλευόμαστε με τους κατοίκους. Θα ακολουθήσει ένα συνέδριο, για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε ο Δήμος μας τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο, (και αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά των αρμοδιοτήτων) να είναι έτοιμη  να απαντήσει, να χαράξει μια νέα πορεία στον Πρωτογενή Τομέα τεκμηριωμένα, υπεύθυνα και στη σωστή κατεύθυνση.
·                    Είμαστε από τους πρωτοπόρους στην αυτοδιοίκηση, συνεργαζόμενοι με το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο οποίο αναθέσαμε τη μελέτη στρατηγικού marketingτης πόλης, του Δήμου μας. Η εικόνα της περιοχής μας έχει επηρεαστεί από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ και δεν είναι ιδιαίτερα θετική. Αυτή η εικόνα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια θετική εικόνα ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουμε, στην περίοδο που ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε πόλεις και περιοχές συνεχώς εντείνεται .
·                    Κινητοποιηθήκαμε συλλογικά ώστε να ενεργοποιήσουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες που για χρόνια παρέμειναν ανενεργές. Η επανεκκίνηση της διαδικασίας για το Γενικό Πολεοδομικό μετά την τροποποίηση του νόμου, το αίτημα προς τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα για την αξιοποίηση του  Ξενία, το αίτημα προς τον ΟΣΕ για παραχώρηση- αξιοποίηση μέρους των εγκαταστάσεών του στην Κοζάνη.
Ταυτόχρονα συνεχίζουμε να κινούμε όλες εκείνες τις μακροχρόνιες διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τις μετεγκαταστάσεις της Ποντοκώμης και Ακρινής την ίδρυση νέου νεκροταφείου στην Κοζάνη κτλ.
·                    Ο τόπος μας έχει ένα τεράστιο δυναμικό, τεράστιες ευκαιρίες για ανάπτυξη και απασχόληση, έχει ομορφιές και δυναμικό το οποίο είναι χαμένο και δεν έχει αναδειχθεί και είναι ανάγκη σήμερα να το γνωρίζουμε εμείς  οι ίδιοι και να το  προβάλλουμε αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του,  είτε αυτό αφορά το πολιτιστικό μας απόθεμα, είτε αφορά τον βιομηχανικό μας χαρακτήρα, είτε αφορά τους φυσικούς μας τόπους, τους αρχαιολογικούς τόπους, τις λίμνες μας κτλ.
         Και βέβαια σε όλη αυτή τη διαδικασία προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να εντείνουμε τις δράσεις εξωστρέφειας που σχετίζονται με την προβολή της περιοχής μας, με την προβολή των κατακτήσεων της, με την προβολή των ιδιαιτεροτήτων της είτε αφορά το φυσικό περιβάλλον είτε αφορά το πολιτιστικό περιβάλλον είτε αφορά τις λίμνες, υποβάλλοντας προτάσεις, διεκδικώντας κονδύλια και στηρίζοντας αναπτυξιακές δράσεις από τον ιδιωτικό τομέα.
          Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μ’ αυτό τον τρόπο τα τεράστια προβλήματα της τοπικής κοινωνίας , προσπαθούμε να σταθούμε δίπλα στους πολίτες, να δώσουμε θετική προοπτική στις δυνατότητες του τόπου. Και όλη αυτή η προσπάθεια καταβάλλεται σ΄ ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δυσμενές , όπου εντείνεται η γραφειοκρατία , και μια δημόσια διοίκηση σε παράλυση .
         Η τοπική αυτοδιοίκηση και το πολιτικό προσωπικό της, είναι αυτό που ο πολίτης μας μπορεί να το βρει δίπλα του, να παραπονεθεί, να διεκδικήσει, να απαιτήσει σε κάθε περίπτωση, να προβληματιστεί για το μέλλον του τόπου και να διαβουλευτεί, να συζητήσει και να χαράξει από κοινού μια αναπτυξιακή πρωτοβουλία, μια αναπτυξιακή πορεία για τον τόπο μας, κάτι που είναι το πρώτο ζητούμενο σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο που περνάμε.
         Γιατί πλέον μόνο μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες θα προκύψει η οικονομική ανάκαμψη, θα προκύψει η αύξηση της απασχόλησης, γιατί αυτά είναι τα εργαλεία που η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει στη διάθεσή της.
         Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας πέρα από τις εκατοντάδες των αριθμών που περιλαμβάνει και μπορούν να θολώσουν την εικόνα, έχει πολύ καθαρές στοχεύσεις, στοχεύσεις που πάνε να υπηρετήσουν τον τόπο, τον πολίτη και τα προβλήματά του.    
           Στοχεύσεις που υπηρετούν το στρατηγικό στόχο για το Δήμο μας, το ισχυρό εκείνο περιφερειακό κέντρο που μπορεί να ανταγωνιστεί και να ανταποκριθεί ισότιμα στις ανάγκες και τις προκλήσεις της περιόδου που διανύουμε.
Εργαζόμαστε συστηματικά για να δημιουργήσουμε τον αυτοδιοικητικό οργανισμό που μετεξελίσσεται από τον Δήμο επαίτη , τον Δήμο διεκδικητή , τον κατασκευαστή έργων , στο Δήμο που συγκλίνει με το αυτοδιοικητικό  κεκτημένο της Ευρώπης , που με όρους αειφορίας αξιοποιεί και προβάλλει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου και αναδεικνύει νέα , αναλαμβάνοντας καθοριστικό ρόλο στη χάραξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών .
Αξιοποιώντας ανθρώπους , τεχνολογίες και ιδέες , με σεβασμό στο περιβάλλον και την ισόρροπη ανάπτυξη , με κοινωνική ευαισθησία, εκμεταλλευόμενοι κάθε ευκαιρία, με σκληρή δουλειά , συλλογικά , προσπαθούμε να πολλαπλασιάσουμε τις ελπίδες των συμπολιτών μας για ένα καλύτερο αύριο .
Λάζαρος Μαλούτας
Δήμαρχος Κοζάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας