Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

30 θέσεις εργασίας από τη ΔΕΗ στην Κοζάνη (προθεσμία 11/12)

Ο ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τριάντα (30) εκτάκτων ηµεροµισθίων ανειδίκευτων εργατών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (60 ηµεροµίσθια), για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του Σταθµού.
(30) Εργάτης (ΥΕ)
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να  υποβάλλουν από 2/12/2013 έως 11/12/2013 στη γραµµατεία του Σταθµού την ειδική  έντυπη Αίτηση –Υπεύθυνη ∆ήλωση που μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ
Απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την υποβολή της αίτησης:

1. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας (ΟΑΕ∆).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας