Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας


Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  3  Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα   Δευτέρα και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:  

Θέμα 1ο:   Ερωτήσεις των  Περιφερειακών Συμβούλων, κ. Αδαμίδη Γεωργίου, με
                  θέμα:  «Ασφαλής διέλευση οχημάτων από την διασταύρωση του
                  Επαρχιακού δρόμου Κοζάνης – Καρυδίτσας με το τμήμα του κάθετου
                  άξονα της Εγνατίας Οδού Κοζάνης – Ρυμνίου» και του κ. Μαργαρίτη
                  Γεωργίου με θέμα την επαναλειτουργία του εργοστασίου παραγωγής
                  Μπρικέτας – λιγνίτη.

Θέμα  2ο:     Αίτημα του Περιφερειακού Συμβούλου, κ. Κων/νου Αποστολίδη,
                     για λήψη απόφασης σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Εισηγητής:  ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Κων/νος Αποστολίδης.

Θέμα  3ο:    Παρουσίαση μελέτης που αφορά το έργο: «Επαρχιακή Οδός Καστοριάς
                      Πτολεμαΐδας, Τμήμα Ρέμα Κωτούρη – Όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα
                      στην  Κλεισούρα».
                  
Εισηγητής:  ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα  4ο:     Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής
                     Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2012 (8η/2012).

Εισηγητής:   Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.Θέμα 5ο: Κατανομή ΚΑΠ Λειτουργικών δαπανών Περιφέρειας Δυτικής
                Μακεδονίας.

Εισηγητής:   Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 6ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης του προγράμματος των Κεντρικών
                Αυτοτελών Πόρων (Π.Ε. Γρεβενών, Π.Ε. Κοζάνης).

Εισηγητές:  ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.  Γρεβενών, κ.  Γεώργιος Δασταμάνης &
                   ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 7ο:  Ορισμός εκπροσώπου της Π. Ε. Φλώρινας στην Επιτροπή
                 Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: 
                 «Συμπληρωματική αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου 3ου ΕΑΠ»..

Εισηγητής:   ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 8ο:   Κλείσιμο παλαιών λογαριασμών της Π.Ε. Φλώρινας και μεταφορά
                  υπολοίπων σε λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς.

Εισηγητής:   ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 9ο:   Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
                 «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013», προκειμένου να ενταχθεί και
                  χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων:  «Παρεμβάσεις
                  βελτίωσης του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου καθώς και της
                  οδικής ασφάλειας» με κωδικό 02.23.01.01 το έργο:  «Βελτίωση κόμβων
                  Τ.Ε.Ι. Κοζάνης», προϋπολογισμού 1.220.000,00 €.

Εισηγητής:   ο Αντιπεριφερειάρχης  Προγραμματισμού & Ανάπτυξης,
                    κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέμα 10ο:  Μεταβίβαση Άδειας Λαϊκών αγορών (Άρθρο 2 περίπτωση Ε. παρ. 1 (α)
                   του Π.Δ/τος 51/2006).

Εισηγητής:   ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 11ο:  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Αποκεντρωμένης
                   Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και  της Περιφέρειας
                   Δυτικής – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, για την:  «Μελέτη και
                   εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής και
                   προστασίας σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή των
                   Δήμων Βοΐου και Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας
                   Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής:   ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 12ο:  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας
                   & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Περιφέρειας
                   Δυτικής – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, περί εκτελέσεως
                   του έργου:  «Ανασκαφικές έρευνες και εργασίες αποκατάστασης
                   σε χώρους και μνημεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

Εισηγητής:   ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 13ο:  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
                   Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης) και του Δήμου Σερβίων Βελβεντού,
                   για την «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και εξωτερικά δίκτυα
                   ακαθάρτων οικισμών Βαθυλάκου, Μεσιανής και Ροδίτη Ν. Κοζάνης».

Εισηγητής:   ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.


Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς
Σημείωση:  Θα προηγηθεί της συνεδρίασης, η βράβευση του αθλητή του ΤΑΕ KWON DO, Τεληκωστόγλου Απόστολου του Κωνσταντίνου, βάση της αρ. 122/12 απόφασης του Π.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας