Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Προτροπές Βαρθολομαίου κατά την Πατριαρχική Λειτουργία στην Κοζάνη

από το hbnews.gr
Αναφορές στα κρούσματα αυτοκτονιών που σημειώνονται τους τελευταίους μήνες, στα αίτια της κρίσης, αλλά και στον επίκαιρο χαρακτήρα των αποστολικών παραινέσεων, περιελάμβανε η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου κατά τη διάρκεια της Πατριαρχικής Λειτουργίας στον Ι. Ν. Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κοζάνη. «Ας μην δειλιάσουμε να αντισταθώμεν εις το ρεύμα της προκλητικής εποχής», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης.


Όπως είπε, ο Θεός τοποθέτησε τους πρωτόπλαστους «εις τον επίγειον Παράδεισον», παροτρύνοντας τους: «εργάζεσθε και φυλάσσειν τον Παράδεισον», ενώ αντιθέτως «ο όφις υπέβαλε την ιδέαν της εν αναπαύσει και άνευ εργασίας απολαύσεως των αγαθών, δια της βρώσις του απαγορευμένου καρπού», παρατήρησε για να προσθέσει: Ο εορτάζων Απόστολος Παύλος έγραψε : «ούτως ου θέλει εργάζεσθαι, μηδέ εστιέτω», αναφέροντας μάλιστα τον εαυτό του «ως υπόδειγμα αυταρκείας» αποκτημένης από την εργασία.

Οι αποστολικές παραινέσεις είναι ιδιαίτερα επίκαιρες και στη σημερινή «περίοδο της παγκοσμίου οικονομικής και ηθικής κρίσεως», σημείωσε ο κ. Βαρθολομαίους, καθώς «τα αίτια της είναι δυνατόν να ανευρεθούν» στο ότι «μέγα μέρος της ανθρωπότητος» τις είχε αγνοήσει «και είχε προβεί εις κατανάλωσιν προϊόντος εργασίας μη προσφερθείσης, επί τη ελπίδει ότι αύτη θα προσφερθεί και θα προσπορίσει τα αναγκαία έσοδα για την εξόφληση των προσφερομένων δανείων».

«Αλλά όπως συνήθως συμβαίνει εις τοιαύτας περιπτώσεις οι υπεραισιόδοξες προβλέψεις δεν επαληθεύθησαν δια σύνολο σχεδόν την ανθρωπότητα με αποτέλεσμα να έρθει η ώρα της πληρωμής, των εν αναπαύσει προ καταναλωθέντων, χωρίς να υπάρχουν τα προς τούτον διαθέσιμα», υπογράμμισε ο κ. Βαρθολομαίος και συνέχισε:

«Οι κανόνες βεβαίως της οικονομίας δεν είναι αντίθετοι προς έναν λογικό δανεισμό, περί του οποίου υπάρχει βάσιμος ανθρωπίνει πρόβλεψις ότι θα υπάρχουν τα αναγκαία έσοδα δια την εξόφλησιν του. Αλλά, οι καταστροφικές συνέπειες του δανεισμού έρχονται όταν υπερβαίνει τα όρια, τα κάθε είδους όρια αναπαύσεως, αλλά και απληστίας και αδικίας και έχθρας και τας δυνατότητας του δανειζομένου - όχι μόνον υλικά αλλά και πνευματικά αγαθά - προς εξυπηρέτηση του κάθε είδους δανείου».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στις νουθεσίες του Μεγάλου Βασιλείου προς τους «ευκόλως και αδιακρίτως δανειζομένους», συμβουλεύοντας τους : «Πλούσιος ει, μη δανείζου» διότι έχεις πλούτο αρκετό για τις ανάγκες σου. «Είσαι φτωχός μη δανείζου» διότι δε θα έχεις τα αναγκαία προς επιστροφή του δανείου και θα πουληθείς ως δούλος συ και τα μέλη της οικογενείας σου.

Η Εκκλησία, τόνισε, ενδιαφέρεται για όλη τη ζωή του ανθρώπου την επίγειο και την επουράνιον» και «ο λόγος του Θεού μας γυμνάζει πνευματικώς ώστε να κερδίσουμε και την νυν και τη μέλλουσα ζωή». Η αγνόηση του όμως, οδηγεί σε κοινωνικό πρόβλημα, ένδειξη του οποίου είναι και οι αυτοκτονίες που σημειώνονται εν μέσω κρίσεως.

«Ατυχώς, πολλοί των συνανθρώπων μας παρασύρονται από το δόλωμα της αναπαύσεως, το οποίο προσφέρει ο εχθρός του ανθρώπου δια να τον οδηγήσει στην υποδούλωσιν του οφειλέτου. Και τοιουτρόπως το πρόβλημα από ατομικόν γίνεται κοινωνικόν», παρατήρησε ο κ. Βαρθολομαίος. «Είναι γνωστόν», συνέχισε, «ότι κατά την περίοδο αυτήν της κρίσεως πολλοί των συνανθρώπων μας μη δυνάμενοι να ανθέξουν τας δυσκολίας και τας καταπιέσεις της ζωής θέτουν εκουσίως τέρμα εις την φυσικήν ζωήν τους και τοιουτρόπως χάνουν και την παρούσα ζωήν και την μέλλουσαν».

«Διά τούτο», τόνισε, «πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκην ορθής αντιμετωπίσεως της καταστάσεως, ώστε και η ζωή των ευαισθητοτέρων συνανθρώπων μας να διασωθεί και ο ρυθμός εργασίας, παραγωγής και καταναλώσεως να αποκατασταθεί και τελικώς η ανάγκη να είναι κίνητρο δραστηριοποιήσεως και παραγωγής αγαθών και όχι αιτία καταθλίψεως και απελπισίας και απογνώσεως».

Σύμφωνα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, η Εκκλησία δια του παραδείγματος και των διδαχών «πάντων των Αποστόλων» μας υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο «και της παρούσης κρίσης θα εξέλθουμε και θα αποφύγουμε νέαν τοιαύτη», υπενθυμίζοντας πόσοι «Λούκουλοι» και «Ηρώδαι» αφοσιωμένοι στα υλικά αγαθά και στις ηδονές εξαφανίστηκαν και πόσα πλήθη πιστών, ζώντας μέσα στην εκκλησία, απολαμβάνουν «τη χαρά του Παραδείσου» και στην επίγεια και στην αιώνια ζωή.

«Ας μην δειλιάσουμε να αντισταθώμεν εις το ρεύμα της προκλητικής εποχής», κατέληξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης «για να αξιωθώμε και κατά την παρούσα ζωήν των ευλογιών και της προστασίας του Κυρίου μας και να υπερβούμε με την χάρην Του και την παρούσα κρίση και όλας τας κρίσεις …».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας