Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Πρόγραμμα της επισκέψεως της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου Κου Κου Βαρθολομαίου εις την Ιεράν Μητρόπολιν Σερβίων και Κοζάνης δια τα εγκαίνια του αποκατασταθέντος Μητροπολιτικού Οίκου Κοζάνης, από 27ης έως 30ης Ιουνίου 2012

Τετάρτην 27-6-2012, απόγευμα:
·          17.30: Υποδοχή εις την Πλατείαν Νίκης Κοζάνης. Τιμητική εκδήλωσις υπό του Δήμου Κοζάνης.
·          18.30: Δοξολογία εις τον Ι. Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Νικολάου.
·          19.30: Τελετή Εγκαινίων του Μητροπολιτικού Οίκου Κοζάνης.


Πέμπτην 28-6-2012,  πρωί:
·         9.30 π.μ.: Ιερατική Σύναξις εις τον Ι. Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης.
·         12.00 μ.: Βελβενδός, Θυρανοίξια Ι. Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Πέμπτην  28-6-2012,  απόγευμα:
·          17.30: Βελβενδός, Στάσις εις οπωρώνα ροδακίνου. Ευλόγησις καρπών.
·          18.00: Σέρβια, Υποδοχή (έμπροσθεν του Ταχυδρομείου), Τιμητική εκδήλωσις υπό του Δήμου Σερβίων - Βελβενδού.
·           18.30: Ι. Καθεδρικόν Ναόν Αγίας Κυριακής, Μ. Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
·          20.30: Επίσκεψις εις την Βυζαντινήν Καστροπολιτείαν Σερβίων.

Παρασκευήν 29-6-2012, πρωί:
·          7.30 π.μ.: Πατριαρχική Θ. Λειτουργία εις Ι. Ναόν Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Κοζάνης.
·          12.30 : Επίσκεψις εις το Ιστορικόν - Λαογραφικόν Μουσείον Κοζάνης.
Παρασκευήν 29-6-2012, απόγευμα:
·          18.30: Αιανή, Υποδοχή (εις την κεντρικήν Πλατείαν). Επίσκεψις εἰς το Αρχαιολογικόν Μουσείον.
·          20.00: Κοζάνη, Τιμητική εκδήλωσις υπό της Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας.

Σάββατον 30-6-2012,  πρωί:
·          10.00 π.μ.: Επίσκεψις εις τον Ατμοηλεκτρικόν Σταθμόν Δ.Ε.Η. Αγίου Δημητρίου.
·          12.00 μ.: Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Αναγόρευσις του Παναγιωτάτου εις επίτιμον διδάκτορα του Τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος.
·          Αναχώρησις Παναγιωτάτου δια την Ιεράν Μητρόπολιν Καστορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας