Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

ΔΕΥΑΚ: Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1
50100 ΚΟΖΑΝΗ
ΤΗΛ. 24610.51500
ΦΑΞ 24610.51550
ΕΡΓΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΛΩΝ - ΛΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ETΠΑ 81,46 %, Εθνικοί Πόροι 6,49 %,
Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 12,05 %
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.209.327,73 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 23 %
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, ήτοι του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), όπως έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύει και των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων και εγκυκλίους που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπράτησης, δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου :
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΛΩΝ - ΛΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 1.209.327,73 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 23 %.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ETΠΑ 81,46 %, Εθνικούς Πόρους 6,49 % και ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 12,05 % και δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-08-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. οδός Ι. Μικρού 1 Κοζάνη (2ος όροφος).
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
 • α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η, 3η ή 4η τάξη εντός νομού ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (968.537,44 €) και 2η ή 3η τάξη εκτός νομού για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
 • β.Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
 • γ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Οι ανωτέρω για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν όλα τα στοιχεία που περιγράφονται λεπτομερώς στην αναλυτική διακήρυξη της δημοπρασίας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.370,75 ΕΥΡΩ που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ).
Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών δημοπράτησης κάθε σειρά των οποίων διατίθεται, προς 50,00 € (με Φ.Π.Α) οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ., μέχρι και τις 19-08-2010 ημέρα Πέμπτη στην οδό Ι. Μικρού 1 - 50100 ΚΟΖΑΝΗ και στα τηλέφωνα 2461051532, 2461051547 και φαξ 2461051550 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 σχόλιο:

 1. Ανώνυμος6/8/10 10:35

  Προϋπολογισμός..... πολύ χρήμα.......

  και όταν αποπερατωθεί ......το έργο......

  πάντα αναρωτιέμαι.......

  αφου ΥΠΗΡΧΑΝ ΛΕΦΤΑ, σε ποιά ΕΡΓΑ πήγαν ??????

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σας εμπιστευόμαστε για την ευπρέπεια των σχολίων σας. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των σχολιαστών καθώς αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.

Το Προφίλ μας