Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 24 Αυγούστου 2010

Ορισμός Αριθμού Περιφερειακών Συμβούλων εκλογικών περιφερειών

Ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρο 136 του Ν. 3852/ 2010, ορίζεται ο αναγραφόμενος στον παρακάτω Πίνακα:

1.     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
37.947
7
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
53.483
9
ΚΟΖΑΝΗΣ
155.324
26
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
54.768
9
ΣΥΝΟΛΟ
301.522
51

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας