Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010

2η Συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης του LEADER


Με την παρουσία του Προέδρου της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. κ. Γ Δακή Νομάρχη Κοζάνης και Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER.
Η έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήταν το κεντρικό θέμα της συνεδρίασης. Κατά τη συνεδρίαση αποφασίσθηκε να δημοσιευθεί την Παρασκευή 27/8/2010, η 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία θα καλούνται οι υποψήφιοι επενδυτές να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 14:30.

Ακόμη στην συνεδρίαση αποφασίσθηκε η σύσταση των παρακάτω επιτροπών:
1.      Παρακολούθησης, Ελέγχου και Παραλαβής Έργων LEADER
2.      Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους
3.      Ενστάσεων των υποψηφίων τελικών δικαιούχων
Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER, ενέκρινε επίσης το πρόγραμμα ευρείας δημοσιοποίησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού στο οποίο θα προβεί η Ο.Τ.Δ. της  ΑΝΚΟ στο επόμενο διάστημα. Σκοπός του προγράμματος δημοσιοποίησης είναι η πλήρης, έγκυρη και αποτελεσματική ενημέρωση των δυνητικών  δικαιούχων, ώστε να γίνουν γνωστές με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τόσο οι δυνατότητες και τα οφέλη από την υλοποίηση  του προγράμματος όσο και οι  προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι υποβληθείσες προτάσεις,  η διαδικασία και μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής με την αντίστοιχη βαρύτητά τους.
Προς το σκοπό αυτό θα εκδοθούν ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια και αφίσες, θα προβληθεί τηλεοπτικό σποτ και θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ημερίδες σε κάθε Δήμο. Κεντρικό ρόλο στην επιτυχή λειτουργία του συστήματος διάδοσης  της πληροφόρησης θα παίξει η ιστοσελίδα του τοπικού προγράμματος www.ankoleader.gr από την οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αντλήσει το πλήρες ενημερωτικό υλικό της προκήρυξης.

Τέλος στην συνεδρίαση συμμετείχαν τα στελέχη της Ο.Τ.Δ. της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., ο Δ/ντης Προγραμμάτων και ο Γενικός Δ/ντης.

 

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας