Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιανής

Καλείστε στο Δημαρχείο, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου,  στις 30 Αυγούστου    2010,  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  8 & 30  μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου για ενημέρωση , συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα :
1.  Πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας , Διά  Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τη Διοικούσα  Επιτροπή του  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας   για την ονομασία του Ιδρύματος   σε  «Αιαναίο»  . Εισηγητής Δήμαρχος          

 
2.  Πρόταση  προς το Υπουργείο Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τη Διοικούσα  Επιτροπή του  Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας    για την   ίδρυση τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Π. Δ. Μ  . Εισηγητής Δήμαρχος
3.  Πρόταση  προς το Υπουργείο Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τη Διοικούσα  Επιτροπή  του Ανώτατου Τεχνολογικού  Ιδρύματος  Δυτικής Μακεδονίας  για την   ίδρυση τμήματος  Συντηρητών Αρχαιοτήτων στο Α.Τ.Ε.Ι. Δ. Μ.   Εισηγητής Δήμαρχος
4. Διατύπωση γνώμης για την ανταλλαγή - για λόγους δημοσίου συμφέροντος - αγρού με αριθμό 1.132, κατηγορίας ΣΤ, έκτασης 16.142 τ.μ. ιδιοκτησίας της Σχολικής Επιτροπής Αιανής με άλλη  ίσης αξίας κοινόχρηστη έκταση , προκειμένου να παραχωρηθεί στην Λ΄ Εφορεία Π.Κ.Α. Αίτηση απ 3652/23-06-2010. Εισηγητής Δήμαρχος.
5.  Ορισμός  δυο εκπροσώπων, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, του Δήμου Αιανής , ως κυρίου του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Αιανής» , στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5  της  από 22-07-2010 υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ν.Α. Κοζάνης και του Δήμου Αιανής. Εισηγητής  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Πεζοδρόμηση των οδών του οικοδομικού τετραγώνου 53,πέριξ του ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Αιανής» Γιάννης Εμμανουηλίδης  Αντιδήμαρχος
7. Τροποποίηση απόφασης του Δ.Σ. 175/11-08-2008 σχετική  με την ένταξη έργων στο  πρόγραμμα «Πίνδος» Εισηγητής Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ν.Α. Κοζάνης και του Δήμου Αιανής ,που αφορά στο έργο «Ανακατασκευή και ηλεκτροφωτισμός εισόδου στο τοπικό διαμέρισμα της Ροδιανής» Εισηγητής Γιάννης Εμμανουηλίδης  Αντιδήμαρχος
9. Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της  Ν.Α. Κοζάνης, του Δήμου Αιανής  και του  ΙΠΑΔΜ,  που αφορά στην  εκπόνηση μελέτης με τίτλο « Η ανάπτυξη της καλλιέργειας του «Ιπποφαούς» και την κατάρτιση καλλιεργητών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δυναμικών Καλλιεργειών στο νομό Κοζάνης.» . Εισηγητές  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου & Χατζημανώλη Γεωργία Γεωπόνος  Δημοτικός Υπάλληλος
10. Προσφυγή κατά της απόφασης του Γ.Γ. της Π.Δ.Μ. με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση του Δ.Σ. 95/2010 περί λήψης δανείου για εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου. Εισηγητής Δήμαρχος
11. Έγκριση μέρους των  δαπανών των  «Πολιτιστικών  Εκδηλώσεων έτους  2010»Χρηματοδότηση αυτών από την Προγραμματική Σύμβαση Ν.Α -Δήμου-ΔΕΑΤΠΑ. Εισηγητής Πρόεδρος   Δημοτικού Συμβουλίου
12. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2010.Εισηγητής Γιάννης Εμμανουηλίδης  Αντιδήμαρχος
13. Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων  έτους 2010. Εισηγητής Δήμαρχος
14. Ψήφιση  πιστώσεων για πληρωμή δαπανών διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου-  }3 & 4 του άρθρου 158 του Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/2006- Εισηγητής Πρόεδρος   Δημοτικού Συμβουλίου.
15. Τροποποίηση προϋπολογισμού εξόδων έτους 2010 για την πληρωμή των αναδρομικών αποδοχών (διαφορά χρονοεπιδόματος) των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας μέχρι και 31-08-2008.    Δημιουργία κωδικού εξόδων.  Εισηγητής Δήμαρχος
16. Πρόσκληση του Ορειβατικού Συλλόγου Κτενίου για Εγκαίνια του ορειβατικού καταφυγίου στη θέση Έλατα του Μπούρινου. Εισηγητής Πρόεδρος   Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ  "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ"
      1. Επιλογή τράπεζας για την προθεσμιακή κατάθεση-Εισηγητής  Δήμαρχος
 
Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεόδωρος Σταθόπουλος

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Όχι μόνο Αιαναίο, όχι μόνο Τμήμα Ιστορίας κι Αρχαιολογίας, όχι μόνο Τμήμα Συντήρησης, αλλά όλο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να μεταφερθεί στην Αιανή!

ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΩΝ

Ανώνυμος είπε...

Εδώ γελάμε...!!!

Το Προφίλ μας