Επίκαιρα Θέματα:

Τρίτη 31 Αυγούστου 2010

Οι βάσεις και οι κενές θέσεις στα ΤΕΙ

του Στάθη Ταμουτσίδη,
Αντιπροέδρου του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Μετά την κατάργηση της βάσης του 10 και την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διαπιστώθηκε ότι το Υπουργείο Παιδείας, σχεδόν σε όλα τα Τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) έδωσε πολύ περισσότερες θέσεις από αυτές που ζητούν και μπορούν να εκπαιδεύσουν τα ίδια τα Τμήματα.
Για παράδειγμα το Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, για το οποίο γίνεται πολύς λόγος, ζήτησε 100 θέσεις με το υπ΄αριθμ. Πρωτ. Φ.Δ.Σ. 1/5.1/4181/12-01/2010 έγγραφό του, το Υπουργείο Παιδείας του έδωσε 300 θέσεις, όπως προκύπτει από το ΦΕΚ 416/12-04-2010 τ.Β΄, και με την ανακοίνωση των βάσεων οι θέσεις του συγκεκριμένου Τμήματος αυξήθηκαν στις 334 θέσεις. 

Ανάλογη συμπεριφορά παρατηρήθηκε και στα Τμήματα: Διεθνούς Εμπορίου, Εμπορίας και ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Ζωικής Παραγωγής, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί έγινε αυτό; Για να εισαχθούν όλοι όσοι έχουν πάρει απολυτήριο λυκείου σε διάφορα Τμήματα; Ή μήπως για να μείνουν κενές θέσεις και να διαβάλλονται τα Τμήματα και μαζί με αυτά τα ιδρύματα; Ή μήπως για να δείξουν ότι υπάρχουν πολλά Τμήματα στα ΤΕΙ, τα οποία, παρόλο που καταργήθηκε η βάση του 10 και έχουν εισαχθεί υποψήφιοι ακόμη και με 868 μόρια (σχεδόν λευκή κόλλα), δεν κατόρθωσαν να καλύψουν τις θέσεις εισακτέων και εξακολουθούν να έχουν τεράστιο αριθμό κενών θέσεων; Ή μήπως να καταδείξουν ότι τα Τμήματα αυτά είναι μη ελκυστικά και άρα πρέπει να κλείσουν; Ή μήπως υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις από το Υπουργείο Παιδείας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίες θα αποτυπωθούν στον νέο νόμο πλαίσιο που θα δοθεί για διαβούλευση το Σεπτέμβριο; Πράγματι εάν το Υπουργείο Παιδείας έδινε τις θέσεις εισακτέων που ζήτησαν τα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. και των Πανεπιστημίων οι βάσεις θα διαμορφώνονταν σε αυτά τα επίπεδα; Όχι φυσικά. Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα να εισάγονται υποψήφιοι σε πολλά Τμήματα των Τ.Ε.Ι., αλλά και των Πανεπιστημίων, οι οποίοι στις πανελλήνιες εξετάσεις έδωσαν λευκή ή σχεδόν λευκή κόλλα. Φυσικά και δεν είναι ωραίο να εισάγονται υποψήφιοι στα Α.Ε.Ι. με πολύ χαμηλές βαθμολογίες. Όμως, από την άλλη πλευρά οι υποψήφιοι αυτοί πήραν το απολυτήριο λυκείου και κρίνονται ικανοί για να σπουδάσουν είτε σε εθνικά είτε σε ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εάν δεν τους δοθεί η δυνατότητα να σπουδάσουν σε ένα ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα θα φύγουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν. Είναι προφανές ότι το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων στα Α.Ε.Ι. θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, να δημιουργεί προοπτικές για τους υποψηφίους και να θεμελιώνει το μέλλον της χώρας. Ίσως μια λύση του προβλήματος αποτελεί η ελεύθερη εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με βάση το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο όμως θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από αξιοκρατική και σοβαρή αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου.
Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι όσες φορές οι εκάστοτε ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας έλαβαν αποσπασματικά μέτρα χωρίς κάποια μελέτη, δημιούργησαν προβλήματα σε πολλά ιδρύματα. Έτσι η θεσμοθέτηση της βάσης του δέκα, χωρίς τη λήψη κάποιων μέτρων για τα περιφερειακά ιδρύματα, είχε σαν αποτέλεσμα σε πολλά Τμήματα, κυρίως περιφερειακών Τ.Ε.Ι., να εισάγονται λίγοι ή καθόλου υποψήφιοι, δεδομένου ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι δηλώνουν, συνήθως, στις πρώτες προτιμήσεις τους κάποιο κεντρικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Από την άλλη πλευρά η κατάργηση της βάσης του δέκα χωρίς την αποδοχή από το Υπουργείο του προτεινόμενου αριθμού εισακτέων από τα Τμήματα, συνέβαλλε να εισαχθούν σε 101 Τμήματα των Τ.Ε.Ι. υποψήφιοι με βαθμολογία κάτω από το 9 και σε πολλά από αυτά να μην καλυφθούν οι θέσεις εισακτέων. Κατά την άποψη μου και στις δύο περιπτώσεις όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί εάν το Υπουργείο Παιδείας είχε αποδεχθεί τις προτεινόμενες θέσεις εισακτέων από τα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. Οι υποψήφιοι θα επαρκούσαν να καλύψουν τις αιτούμενες από τα Τμήματα θέσεις, εκτός, ίσως, ελαχίστων Τμημάτων για τα οποία οι υποψήφιοι δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος για παράδειγμα από τις 240 προβλεπόμενες θέσεις των Ημερησίων Γενικών Λυκείων (90%) καλύφθηκαν οι 210 και ο πρώτος υποψήφιος εισήχθη με 14457 μόρια, ενώ ο τελευταίος με 868 μόρια. Μήπως στο συγκεκριμένο Τμήμα εάν οι θέσεις ήταν 100 και όχι 240 θα εισάγονταν με πολύ υψηλότερη βάση και με ποιοτικότερα χαρακτηριστικά; Ένα τέτοιο Τμήμα πρέπει να κλείσει και μάλιστα, όταν διαθέτει από τα πιο σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και με πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του;
Εν κατακλείδι θέλω να τονίσω ότι, αφενός η μη μελέτη, επισταμένως, όλων των στοιχείων των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων οδηγεί στη διεξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων και αφετέρου οι όποιες στρεβλώσεις του εξεταστικού συστήματος ή του τρόπου εισαγωγής των υποψηφίων στα Α.Ε.Ι. να μην οδηγούν στο διασυρμό των Τμημάτων, τα οποία, κατά κοινή ομολογία, παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και τα προγράμματα σπουδών τους συνδέονται με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

"Γιατί έγινε αυτό; Για να εισαχθούν όλοι όσοι έχουν πάρει απολυτήριο λυκείου σε διάφορα Τμήματα; Ή μήπως για να μείνουν κενές θέσεις και να διαβάλλονται τα Τμήματα και μαζί με αυτά τα ιδρύματα; Ή μήπως για να δείξουν ότι υπάρχουν πολλά Τμήματα στα ΤΕΙ, τα οποία, παρόλο που καταργήθηκε η βάση του 10 και έχουν εισαχθεί υποψήφιοι ακόμη και με 868 μόρια"

Ή ΜΗΠΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ(ΤΩΡΑ) ΚΑΙ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 20%.

Η μεγάλη ανεργία θα πάει δώρο στην επόμενη κυβέρνηση και μάλιστα θα είναι ανεργία πτυχιούχων και εξειδικευμένων,έχουν άνθρωπο που ξέρει από αυτά από πρώτο χέρι,ο Παρούλις...

Πασοκιές....

Το Προφίλ μας