Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 23 Αυγούστου 2010

Υποβολή Δικαιολογητικών για την Εισαγωγή Αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι μαθητές – μαθήτριες που έχουν τις αθλητικές διακρίσεις και μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου 2010, στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής Νομού Κοζάνης (Γραφείο 15 – ημιώροφος Νομαρχίας Κοζάνης).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

1. Αίτηση
2. α) Βεβαίωση εγγραφής στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
    β) Φωτοαντίγραφο της παραπάνω βεβαίωσης.
3. Βεβαίωση πρόσβασης Ν.2525/99.
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τους.
6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599, στη οποία να δηλώνουν το έτος κατά το οποίο υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση ως αθλητές.
7. Δελτίο εξεταζόμενου.
8. Ειδικά όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ , πρέπει να υποβάλουν και φωτοαντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης.

                                                 Γραφείο Φυσικής Αγωγής Νομού Κοζάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας