Ερώτηση στη Βουλή για το γεγονός ότι εδώ και δύο χρόνια παραμένουν ανεφάρμοστες σημαντικές παράμετροι του Εθνικού Κλιματικού Νόμου, κατέθεσε ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πάρις Κουκουλόπουλος, μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Εισαγωγικά, στην Ερώτηση υπενθυμίζεται πως ήταν Μάρτιος του 2021, όταν η αείμνηστη Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά, ανέδειξε δημόσια την ανάγκη θέσπισης ενός Εθνικού Κλιματικού Νόμου, καλώντας τον Πρωθυπουργό και τα υπόλοιπα κόμματα σε δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση και ψήφιση ενός περιβαλλοντικά φιλόδοξου και ολιστικού νόμου. Το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων, είχε προτείνει τη σύσταση Ανεξάρτητου Κλιματικού Συμβουλίου, τη θεσμοθέτηση Κλιματικής Συνέλευσης πολιτών για εκπροσώπηση της κοινωνίας και ιδίως των νέων, τη σύσταση Επιτροπής Διαλόγου για την υποστήριξη των πολιτών-μελών της Συνέλευσης και τη συνεργασία των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, τη σύσταση Επιτροπής Διαφάνειας & Λογοδοσίας, καθώς και την εφαρμογή συστήματος ετήσιου «επιτρεπτού προϋπολογισμού εκπομπών αερίων θερμοκηπίου» σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, με 5ετή ορίζοντα και με ταυτόχρονο σύστημα υποστήριξης.

«Η Κυβέρνηση δεν πέρασε τον πήχη, δεν επέδειξε την αναγκαία τόλμη και το Μάιο του 2022 ψήφισε μόνη της στη Βουλή το ν.4936/2022, χωρίς να επιδιώξει συναίνεση με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και χωρίς να εισακούσει τις προτάσεις της κοινωνίας των πολιτών. Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι η Ελλάδα από τότε διαθέτει Εθνικό Κλιματικό Νόμο (Ε.Κ.Ν.), με την Κυβέρνηση να προβάλλει πως εφαρμόζει μια φιλόδοξη περιβαλλοντική πολιτική, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Εδώ και δύο χρόνια, πολλά σημεία του Εθνικού Κλιματικού Νόμου παραμένουν ανεφάρμοστα, δυσχεραίνοντας την επίτευξη περιβαλλοντικών οροσήμων. Η μη εφαρμογή, ενδεικτικά, αφορά ρυθμίσεις για τη σταδιακή απεξάρτηση από το διοξείδιο του άνθρακα και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την προσαρμογή στους στόχους που έχουν τεθεί, καθώς και σημαντικούς θεσμούς περιβαλλοντικής διαβούλευσης, διακυβέρνησης και παρακολούθησης», υπογραμμίζεται στην Ερώτηση.

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι την υφιστάμενη κατάσταση δυσχεραίνει η κατάτμηση των αρμοδιοτήτων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, με αποτέλεσμα αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, χωρίς τις αναγκαίες συνέργειες για ενιαία αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Ο Π. Κουκουλόπουλος μαζί με τους Συναδέλφους του – Βουλευτές σημειώνει ότι «το ΠΑΣΟΚ, με προτεραιότητα την επίτευξη κλιματικής δικαιοσύνης, βρίσκεται διαχρονικά στην πρωτοπορία των πρωτοβουλιών για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, όπως έχει αποδείξει η θέσπιση του πρώτου περιβαλλοντικού Νόμου στη Χώρα το 1986, αλλά και η σύσταση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος το 2001. Οι επείγουσες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και των αναγκαίων προσαρμογών που απαιτούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Συμφωνίας για το Κλίμα του Παρισιού, είναι περισσότερο επιτακτικές από ποτέ».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση καλείται να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε σειρά κρίσιμων ερωτημάτων, όπως:
– ποια είναι η πορεία εκπόνησης των τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 7 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου καταρτίζονται για πρώτη φορά το 2024,
– πόσοι Δήμοι έχουν Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ), σύμφωνα με το άρθρο 16,
– πόσες επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 20 (ενδεικτικά ανώνυμες εταιρείες, πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου κ.α) υπέβαλαν μέχρι 31/10/2023 σε δημόσια προσβάσιμη ηλεκτρονική βάση δεδομένων, Έκθεση σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα,
– πότε προσδιορίζεται χρονικά η ίδρυση του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, όπως ορίζει το άρθρο 25, του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή κατά το άρθρο 28, αλλά και η σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής του άρθρου 29,
– εάν λειτουργεί σε επίπεδο ΟΦΥΠΕΚΑ ο διαδικτυακός τόπος κλιματικού διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26.