Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Προσκλήσεις για την 5η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας και για την 6η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Σας προσκαλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τριτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βελβεντού,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του ν.3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.5056/2023 και την υπ’ αριθ. 98 (αρ.πρωτ. 8182/26-1-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας,μπορούν να υποβληθούν θέματα προς συζήτηση από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίουή στο emailproedros@velvento.eu, έως την Πέμπτη 22-2-2024 και ώρα 15:00.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Καμκούτης Θωμάς

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βελβεντού,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και από τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1.Ενημέρωση για τον ετήσιο Απολογισμό Δράσεων της εταιρίας ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΟ» ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

3.Έγκριση Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βελβεντού 2024

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Καμκούτης Θωμάς

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας