Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023 και την υπ’ αριθ. 98 (αρ.πρωτ. 8182/26-1-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε στην 1η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων, επί της οδού Α. Παπανδρέου, στις 8 Μαρτίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30.

Στη συνεδρίαση αυτή, η οποία είναι δημόσια, συζητούνται έως δέκα (10) θέματα τα οποία τίθενται από τους δημοτικούς συμβούλους και επιπλέον έως δύο (2) θέματα τα οποία τίθενται από τους προέδρους συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων καθώς και τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, και στα οποία απαντάει εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής.

Οι προσκαλούμενοι με την παρούσα Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων και Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων μπορούν να καταθέσουν εγγράφως ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου (στην ηλεκτρονική διεύθυνση ds@dservion.gr) έως ένα (1) θέμα ο καθένας προς συζήτηση, το αργότερο έως την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024.

Σε περίπτωση που τα θέματα που θα προταθούν εμπρόθεσμα από τους δημοτικούς συμβούλους υπερβαίνουν τα δέκα (10) ή αυτά που θα προταθούν από Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων υπερβαίνουν τα δύο (2), τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν, θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί κατά την έναρξη της συνεδρίασης από το προεδρείο.

Επισημαίνεται πως κατά την ειδική αυτή συνεδρίαση απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος, και δεν λαμβάνονται αποφάσεις.

Για την έναρξη και διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης δεν είναι απαραίτητο να συντρέχει η απαιτούμενη απαρτία, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010.

Η Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα καταρτιστεί σε συνέχεια της υποβολής των θεμάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΑΡΑΜΗΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Εδώ το προβλέπει ο νόμος να μην γίνεται διάλογος και συζήτηση για οτιδήποτε άλλο θέμα. Το ίδιο γίνεται και στα τακτικά δημοτικά συμβούλια όπου εκεί τον λόγο υπεράσπισης του δημάρχου τον αναλαμβάνουν αντιδήμαρχοι που δεν διαθέτουν απολυτήριο γυμνασίου. Αυτή είναι η κατάντια του τόπου μας.

Το Προφίλ μας