Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας

Καλείστε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Τρίτη 27Φεβρουαρίου 2024και ώρα 18:00,δια ζώσης,σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ), για λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.                   Αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER της ΑΝΚΟ ΑΕ.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

2.                   Ανασυγκρότηση μελών του Συντονιστικού τοπικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής:Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

3.                   Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στο κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε Κοζάνης.

Εισηγητής:Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

4.                   Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

Εισηγητής:Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

5.                   Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕΒΑΛ και  ΚΟΜΒΟΥ ΑΕΒΑΛ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος ΝικόλαοςΦουρκιώτης.

 

6.                   Λήψη απόφασης σχετικά με την κατασκευή Ράμπας στην οδό 25ης Μαρτίου Έμπροσθεν του καταστήματος ΚΡΗΤΙΚΟΣ στην Πτολεμαΐδα

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

7.                   Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

8.                   Λήψη απόφασης σχετικά με την μερική τροποποίηση της χωροθέτησης στη λαϊκή αγορά της Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Χατζηιωαννίδης

 

9.                   Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ τριμήνου οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

10.               Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου στην περιοχή του παλαιού πάρκου στην Κοινότητα της Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

11.               Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

12.               Έγκριση απόφασης Κοινότητας Μηλοχωρίου σχετικά με την εκποίηση πλεονάζοντος όγκου υλοτομίας.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

13.               Έγκριση απόφασης Κοινότητας Φούφα σχετικά με την υλοτομία 2024.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

14.               Γνωμοδότηση ή μη  Αιτήματος Δημότη για αναζήτηση κρυμμένου θησαυρού στην Πτολεμαΐδα.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

15.               Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

16.               Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης, επισκευής οχημάτων και προμήθειας ανταλλακτικών οικ. έτους 2024.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

17.               Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ (5 & 6/2024 )

Εισηγητής: Η Πρόεδρος της ΔΕΠ Αικατερίνη Κάτσιου.

 

18.               Έγκριση της υπ’ αριθ 9/2024  ΑΔΣ Σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης

Εισηγητής: Η Πρόεδρος ΔΣ Αναστασία Πράπα.

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου μπορείτε να  επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείαςτου Δημοτικού συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά ή να καλέσετεστατηλ. 2463350111,  ή 2463350151

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

   Ιωάννης Χαρακτσής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας