Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα πρώτα επιμορφωτικά προγράμματα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει  την έναρξη διεξαγωγής των πρώτων του επιμορφωτικών προγραμμάτων. Το Συμβούλιο Διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας όπως συστάθηκε και στελεχώθηκε λειτούργησε
με εντατικούς ρυθμούς υπό την προεδρία του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή Γεωργίου Ιορδανίδη και με τη διεύθυνση του Επίκουρου Καθηγητή Δημητρίου Φωτιάδη. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε και είναι, πλέον, διαθέσιμη η ιστοσελίδα του (https://kedivim.uowm.gr/), όπου βρίσκονται αναρτημένα όλα τα διαθέσιμα προγράμματα καθώς και όλα τα σχετικά έντυπα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι/ες να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται σε τακτική βάση με νέα, ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες προς τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης αποτελεί μία αυτόνομη δομή του Πανεπιστημίου, μέσω της οποίας αξιοποιείται το επιστημονικό δυναμικό και οι υποδομές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε προγράμματα που απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της για κατάρτιση, επιμόρφωση, εξειδίκευση και γενικά δια βίου εκπαίδευση. Παράλληλα, ενισχύει το δεσμό του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και εξασφαλίζει τη δυνατότητα επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης υψηλού επιπέδου. Τέλος, με τη λειτουργία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συμβάλει στον γενικότερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης και στην εξάλειψη των κοινωνικών αποκλεισμών.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας