Επίκαιρα Θέματα:

Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού στις 30 Μαΐου 2020.

Έχοντας υπόψη:
α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4)
β. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20.
γ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
δ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20.
ε. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20040 ΚΥΑ /ΦΕΚ 988Β/22-3-20.
στ. Την υπ’ αριθμ. 33652/27-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
ζ. Την Δ1α/ΓΠ.οικ.27813/3-5-2020 ΚΥΑ / ΦΕΚ 1644 Β/3-5-2020
η. Την Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612 ( ΦΕΚ 1869 Β/17-05-2020)

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε τους πίνακες δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για τις 30/5/2020.
Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που επιβάλλονται λόγω του κορωνοϊού.
1.           Θα πρέπει να φορούν γάντια.
2.           Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.
3.           Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα).
4.           Να έχουν μεταξύ των πάγκων τους τρία (3) μέτρα ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
5.           Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός.
6.           Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτομο κάθε φορά- και στα 10 τ.μ. να παραμένουν μέχρι τρεις καταναλωτές.
7.           Να τοποθετήσουν στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση των καταναλωτών.
8.           Να απολυμαίνουν τακτικά τα σημεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταμειακές μηχανές.
9.           Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).
Επίσης οι πολίτες οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής καθώς και τις οδηγίες για την κυκλοφορία και την μετακίνηση πολιτών, που έχει εκδώσει το υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Οι δικαιούμενοι εκθέτες είναι οι εξής:

α/α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΟΣ

1
Γκουντρουμπή Σαββατούλα
Μαναβική

2
Λάσπα Αικατερίνη
Μαναβική

3
Μπέλτσος Βασίλης
Μανιτάρια

4
Παππάς Ηλίας
Μαναβική

5
Παραλούκας Βασίλης
Μαναβική

1
Μακρής Βασίλειος
Ελιές

2
Μπαλατσούκας Βασίλειος
Ελιές

3
Τακουμάκης Ευάγγελος
Εσπεριδοειδή

1
Τέτος Δημήτρης
Μπαχαρικά

1
Ιωαννίδου Βάγια
Παπούτσια

1
Πεχλιβανίδου Κατερίνα
Άνθη

1
Ανδρεάδης Ευστάθιος
Ρούχα

2
Ζαρούχα Σοφία
Ρούχα

3
Μπουρελάς Θωμάς
Ρούχα

4
Πεϊτση Φανή
Ρούχα

5
Πογαρίδου Γεωργία
Ρούχα

6
Σαουλίδης Παντελής
Ρούχα

7
Σαουλίδου Χαρίκλεια
Ρούχα

8
Σιάμινος Παναγιώτης
Ρούχα

9
Τζήκας Χρυσοβαλάντης
Ρούχα

1
Δορικίδου Μαρία
Λευκά Είδη

2
Κακάλης Δημήτριος
Χαλιά

1
Μπαλκούδη Μαρία
Ψιλικά

2
Δήμου Χρήστος
Ψιλικά


          Η παρούσα αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού.
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος


Ζήνων Ζορζοβίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας