Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

«ΦIΛOΔHMOΣ II»: ένταξη πράξης για νέο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης

Ενεργοποιούνται νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 132 εκατομμυρίων ευρώ, για 43 έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε 39 Δήμους της χώρας.
Οι χρηματοδοτήσεις αυτές  εντάσσονται στις Προσκλήσεις Ι και ΙΙ του Προγράμματος «ΦιλόΔημος». για τους Άξονες Προτεραιότητας «Βελτίωση των Υποδομών των Δικτύων Ύδρευσης» και «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των
λυμάτων» αντίστοιχα.
Σε ότι αφορά την περιοχή μας, για τη ΔΕΥΑ Κοζάνης εγκρίνεται η πρόταση με τίτλο «Νέο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών ΔΕ Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης», και ύψους χρηματοδότησης 3.000.000,00 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι Δήμοι της χώρας μπορούν να συμμετέχουν στις προσκλήσεις του συγκεκριμένου προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν την αποκατάσταση ποικίλων προβλημάτων που απασχολούν δεκαετίες την περιοχή μας, και κατ επέκταση όλη τη χώρα.
Σταθεροί στην χρηματοδότηση των υποδομών, των ενισχύσεων των Δήμων και της βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη, συνεχίζουμε.

Μίμης Δημητριάδης
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Ε. Κοζάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας