Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

5η Συντονιστική επιτροπή και 5ο διαπεριφερειακό εργαστήριο έργου ECOWASTE4FOOD

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας θα φιλοξενήσει την 5η Συντονιστική Επιτροπή και το 5ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο του έργου ECOWASTE4FOOD που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη
Θεσσαλονίκη, στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2018.

Ο στόχος της 5ης Συντονιστικής Επιτροπής είναι η ανασκόπηση των δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης του ECOWASTE4FOOD που αφορούσε στην ανταλλαγή εμπειριών και στον σχεδιασμό δράσεων μείωσης των απορριμμάτων τροφίμων, καθώς και η συζήτηση του μελλοντικού σχεδιασμού και των αναγκαίων τροποποιήσεων ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η 1η φάση και να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου για τη 2η φάση σχετικά με την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσεων των εταίρων του έργου.

Το 5ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο είναι το τελευταίο εργαστήριο που θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του έργου ECOWASTE4FOOD και έχει τον ιδιαίτερο στόχο της αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσεων των εταίρων του έργου. O τρόπος που θα γίνει η αξιολόγηση είναι η αξιολόγηση-από-ομότιμους (peer-review) στο πλαίσιο σχετικών ομάδων εργασίας που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.

Σχετικά με το πρόγραμμα των συναντήσεων, η 5η Συντονιστική Επιτροπή θα ξεκινήσει στις 29 Νοεμβρίου στις 9:30 και θα ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα στις 12:45, ενώ το 5ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο θα ξεκινήσει στις 29 Νοεμβρίου στις 14:15 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου στις 13:00. Στις συναντήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι όλων των εταίρων, εμπειρογνώμονες περιφερειακού επιχειρησιακού σχεδιασμού εταίρων του έργου καθώς και εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) των εταίρων.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ECOWASTE4FOOD στο διαδικτυακό τόπο https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας