Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για σταματήσει η απαράδεκτη τακτική τα μουσικά βιβλία να είναι επί πληρωμή στα μουσικά σχολεία

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Να σταματήσει η απαράδεκτη τακτική τα μουσικά βιβλία να είναι επί πληρωμή στα μουσικά σχολεία.

Τα μουσικά βιβλία για τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα ειδικότητας στα μουσικά σχολεία δε διανέμονται δωρεάν στους μαθητές. Δεν έχουν μέχρι και σήμερα εκπονηθεί από την Πολιτεία εγχειρίδια μελέτης, παρά το γεγονός της ύπαρξης Υπουργικής Απόφασης (Υπ.
Απ. 203617/Δ2/2015 - ΦΕΚ 2858/Β/28-12-2015) η οποία αφορά τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσικής Παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία Γυμνάσια, Λύκεια). Στη συγκεκριμένη δε Υπουργική Απόφαση συμπερι­λαμβάνεται και κάποιο «Ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό».
Σε συνθήκες αφαίμαξης του λαϊκού εισοδήματος και διαρκούς αύξησης της φτώχειας και της ανεργίας, οι γονείς των μαθητών των μουσικών σχολείων εξακολουθούν να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών τους σε μουσική βιβλιογραφία από την τσέπη τους. Τα βιβλία δεν είναι κοινά για όλους τους μαθητές, καθώς ο εκπαιδευτικός είναι αυτός ο οποίος επιλέγει τους τίτλους. Είναι ανάγκη να μπει άμεσος φραγμός σε αυτή την απαράδεκτη πρακτική.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε:
·         Να γίνει συγγραφή και δωρεάν διανομή όλων των βιβλίων, όλων των τάξεων, όλων των βαθμίδων για τα μουσικά μαθήματα (θεωρητικά και πρακτικά) που διδάσκονται στο σχολείο, είτε αυτά είναι «υποχρεωτικά» είτε «επιλογής».


Οι βουλευτές
Γιάννης Γκιόκας
Γιάννης Δελής
Νίκος Καραθανασόπουλος
Γιώργος Λαμπρούλης
Διαμάντω Μανωλάκου
Νίκος Μωραΐτης
Κώστας Στεργίου
Μανώλης Συντυχάκης
Σταύρος Τάσσος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας