Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού

Την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 15:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.      Τροποποίηση της αριθ. 291/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου -Αντικατάσταση Προέδρου στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σερβίων –Βελβεντού» (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου).
2.      Τροποποίηση της αριθ. 352/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου- Αντικατάσταση μέλους Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων Πρόεδρος ΔΣ)
3.       Τροποποίηση της αριθμ 288/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου -Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Ποιότητα Ζωής Δήμου Σερβίων –Βελβεντού (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου).
4.      Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων –Βελβεντού (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος Αντιδήμαρχος).
5.      Αποδοχή διαφόρων ποσών και κατανομής πιστώσεων (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος Αντιδήμαρχος).
6.      Έγκριση παράτασης συλλογής λατύπων από την εταιρεία Μάρμαρα Σερβίων Ε.Π.Ε. (εισηγητής ο Παπαδημητρίου Ζήνων πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου).
7.       Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος)
8.      Έγκριση δαπανών για τις εορταστικών εκδηλώσεων Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων (εισηγητής ο Κουκάλης Δημήτριος Αντιδήμαρχος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ζήνων ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας