Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015

Πληρωμή Βιολογικής Γεωργίας

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (κτίριο πρώην Νομαρχίας Κοζάνης – 1ος όροφος)
οι  καταστάσεις πληρωμής Βιολογικής Γεωργίας έτους 2013 (ΠΕ Κοζάνης) προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να υποβάλλουν ενστάσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης 24/12/2015.

                                      
                                                  Η Προισταμένη της Δ/νσης
                                                Αγροτικής Οικονομίας


                                          Μ. Γκιντίκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας