Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Διημερίδα για την Πνευματική Ιδιοκτησία και το Ανθρώπινο Κεφάλαιο στα πλαίσια του προγράμματος DIFASS

Φιλοξενούμενοι από το WSX Enterprise, οι εταίροι του προγράμματος DIFASS παρουσίασαν 5 επιτυχημένες περιφερειακές πολιτικές σε διεθνές ακροατήριο. Η διημερίδα διενεργήθηκε στο Πόρτσμουθ του Ηνωμένου Βασιλείου τη 19η και την 20η Σεπτεμβρίου. Παρουσιάστηκαν 5 καλές πρακτικές από διάφορες χώρες-μέλη.
Οι πρακτικές αυτές αποτελούν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που υλοποιούνται ή/και  χρηματοδοτούνται από (ημι-) δημόσιους οργανισμούς.
Τα βασικά θέματα της συνάντησης ήταν  η Πνευματική Ιδιοκτησία και η κατάρτιση/βελτιστοποίηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου για τα οποία έκανε μια θεωρητική ανασκόπηση ο καθηγητής κος Καραφόλας Συμεών.

Το πρόγραμμα DIFASS στοχεύει στην υποβοήθηση πρόσβασης στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω ανταλλαγής καινοτόμων καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Εστίαση γίνεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση εργαλείων που δεν προβλέπουν άμεση ενίσχυση (επιχορήγηση),  όπως τα ανακυκλούμενα κεφάλαια, τα διαπεριφερειακά ταμεία και τα venture capital.


Την πρώτη μέρα στο Πόρτσμουθ παρουσιάστηκαν οι εξής καλές πρακτικές:
1) Το πρόγραμμα του CTIC foundation της Asturias (Ισπανία) που αναφερόταν στην εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Το CTIC είναι έντονα εξωστρεφές, καθώς αναπτύσσει τις δραστηριότητές του κυρίως σε ισπανόφωνες χώρες της Λατινικής Αμερικής.
2) Το Επενδυτικό Σύμφωνο (Investment Contract) από τη Σαρδηνία που στόχευε στη δημιουργία νέων εφοδιαστικών αλυσίδων και περιελάμβανε  εκτός από επιχορηγήσεις για παραγωγικές επενδύσεις α) πρόγραμμα διαχείρισης/εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού και β) πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης.
Το πρόγραμμα δίνει επίσης έμφαση στις τεχνολογίες διαχείρισης απορριμμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.
3) Η Συνεργασία Μεταφοράς Γνώσης (Knowledge Transfer Partnership - KTP) από το  Portsmouth που αναφέρεται στην συνεργασία Πανεπιστημίου και επιχειρήσεων. Η επιχείρηση που αντιμετωπίζει πρόβλημα (τεχνικής ή άλλης) φύσεως απευθύνεται στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει στην επιχείρηση «βοηθό» ο οποίος ενώ βρίσκεται και εργάζεται στην επιχείρηση πληρώνεται από το Πανεπιστήμιο. Συνεργάζεται δε με τον επιβλέποντα το KTP προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη τεχνική λύση.
4) Το πρόγραμμα «Προστάτεψε τη Γνώση σου» (Protect your Knowledge) από την Πολωνία που αποσκοπούσε στην ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τη σημασία κατοχύρωσης μιας ιδέας/προϊόντας (Πατέντας) και τη διαδικασία κατοχύρωσης
Απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις των ανατολικών περιφερειών της Πολωνίας που δραστηριοποιούνται σε ανερχόμενους τομείς της οικονομίας.
5) To Σχήμα Υποστήριξης της Κατάρτισης (Training Support Scheme) από τη Bratislava της Σλοβακίας που αναφερόταν σε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων.
Το σχέδιο είναι πανεθνικής εμβέλειας, αφορά κυρίως τις ΜΜΕ και στοχεύει στην αύξηση της βιωσιμότητας των νέων επιχειρήσεων
Το ακροατήριο επέλεξε το βρετανικό πρόγραμμα KTP που παρουσιάστηκε από την Sarah Duckering του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ ως την καλύτερα μεταφερόμενη πρακτική. Η άριστη συνεργασία μεταξύ μΜΕ, Πανεπιστημίου και φοιτητών θεωρείται το κλειδί της επιτυχίας. Η ιδέα είναι τώρα η μεταφορά της μεθοδολογίας του Πόρτσμουθ σε περιοχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα DIFASS.

Τη δεύτερη μέρα, το γκρουπ επισκέφτηκε το Innovation Space (Χώρος Καινοτομίας), κτίριο του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ και έγινε παρουσίαση σε βάθος του KTP, εστιάζοντας σε επιτυχημένα παραδείγματα. Έγινε κοινά αποδεκτή η σημασία της επιτυχημένης διασύνδεσης Ακαδημαϊκού και Βιομηχανικού κόσμου.
Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται το Innovation Warehouse (Δεξαμενή Καινοτομίας).


Η Dr. Shena Mitchell, παρουσίασε μια ιδέα πρόκληση η οποία αναφέρεται στην επένδυση στην επώαση (incubation) πολλά υποσχόμενων νεοφυών επιχειρήσεων από Ιδιώτες διευθυντές και επιχειρηματικούς αγγέλους.

Το πρόγραμμα DIFASS διαθέτει ιστοχώρο   www.difass.eu, videos στο κανάλι DIFASS στο you tube (όπου είναι διαθέσιμες όλες οι παρουσιάσεις των καλών πρακτικών) και Twitter news feeds από το @DIFASS.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το INTERREG IVC Programme. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των περιφερειακών πολιτικών και εργαλείων.
Το INTERREG IVC προσφέρει χρηματοδότηση  για διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρώπη. Υλοποιείται στα πλαίσια του στόχου Εδαφικής Συνεργασίας και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. (ΕΤΠΑ)

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το DIFASS μπορείτε να επικοινωνείτε με:
  • τον υπεύθυνο του DIFASS από την Πολωνική Ακαδημία Επιστημών, κ. Maciej Wożniak στο e-mail Mwozniak@zarz.agh.edu.pl
  • τον project manager του DIFASS κ. Robert Nemeth από το Pannon Business Network της Ουγγαρίας στο τηλ. 003694505003 ή στο e-mail nemeth@pbn.hu
  • τον υπεύθυνο επικοινωνίας του DIFASS κ. Frank Hiddink από το Business Development Friesland της Ολλανδίας στο τηλ. 0031588458045 ή στο e-mail f.hiddink@bdfriesland.nl  
  • τους υπευθύνους του DIFASS στη Δυτική Μακεδονίας, κ. Θεόδωρο Θεοδωρόπουλο από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο e-mail: theodoropoulos@hotmail.com, κ. Σιμεών Καραφόλα από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο e-mail: skarafolas@yahoo.gr και τον κ. Τάσο Σιδηρόπουλο από την ΑΝΚΟ στο e-mail: tsidiropoulos@anko.gr  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας