Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βοΐου έτους 2012

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 217 του Ν 3463/2006(ΔΚΚ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 14 του Ν. 3731/2008, σας καλεί να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα στην αίθουσα συνεδριάσεων την του μηνός Οκτωβρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα  20:00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012».


ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Δήμαρχο Βοΐου      
2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και            Τοπικών Κοινοτήτων
3. Πρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ/Π.Δ.Μ.
4. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς           
5.. Εφημερίδες Κοζάνης


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Χρήστος Μακρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας