Επίκαιρα Θέματα:

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την 29η  του μηνός Σεπτεμβρίου   του έτους  2013 ημέρα  Κυριακή και  ώρα  17.45  στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1 Διοργάνωση Β΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σίμος Ηλίας


  • Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Βοΐου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας