Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

Δήμος Σερβίων - Βελβεντού: Περίληψη διακήρυξης για εκμίσθωση βοσκοτόπων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών και σχολικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων των Τοπικών Κοινοτήτων: Αυλών, Βαθυλάκκου, Γουλών, Ιμέρων, Καστανιάς, Κρανιδίων, οικισμού Λαζαράδων ΤΚ Τρανοβάλτου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού

Δικαιολογητικά
1.Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου
2.Ταυτότητα
3.Η εγγυητική συμμετοχής στη δημοπρασία πρέπει να είναι αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως από το δημόσιο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, όπως αυτή προσδιορίζεται αναλυτικά για το κάθε αγροτεμάχιο στους ανωτέρω πίνακες.
4.Το όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται αναλυτικά για το κάθε αγροτεμάχιο στους σχετικούς πίνακες.
5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Οι συμμετέχοντες κατά την δημοπρασία πρέπει να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή, για την υπογραφή των πρακτικών αν κριθούν τελευταίοι πλειοδότες.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερβίων, Πλατεία Ελευθερίας Σέρβια, στις 11-10-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας, αυτή θα γίνει μετά πέντε ημέρες στο ίδιο τόπο και ώρα.
Αντίγραφο του τεύχους διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται κατόπιν στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήσεως στο Δημαρχείο Σερβίων μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2464350116,
κα Αραμπατζή Ελένη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας