Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

Έγκριση του Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου Βοΐου, οικονομικού έτους 2012.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση την 29η  του μηνός Σεπτεμβρίου   του έτους 2013 ημέρα Κυριακή και  ώρα  18.00  στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 

Έγκριση του Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου Βοΐου, οικονομικού έτους 2012.- Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώτης Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας