Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού: Διαγωνισμός για μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

    Ο Δήμαρχος Σερβίων - Βελβεντού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η «Μίσθωση Φωτοτυπικών Μηχανημάτων»
, για ένα (1) έτος για την εξυπηρέτηση αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (€ 5.658,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.
Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά φωτοτυπικό μηχάνημα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο
του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 11:00
Ώρα λήξης και παραλαβής προσφορών: 12:00
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 5% πί της συνολικά προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι διακόσια ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά (282,90 €).
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται:
  • Καθημερινά από το Δημαρχείο Σερβίων - Βελβεντού,
Γραφείο Προμηθειών
Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 50500, Σέρβια
Ώρες Εξυπηρέτησης: 09:00 - 14:00
Τηλέφωνο: 2464350105 FAX: 2464024655
Πληροφορίες κος Πιτένης Θεόδωρος
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βασίλειος ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΛΗΨΗ
1 pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
2 pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
3 pdf ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΕΧΕΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΝ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ?

Το Προφίλ μας