Επίκαιρα Θέματα:

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

Επιτυχημένη Ημερίδα για την Κτηνοτροφία στα Σέρβια

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας  συνδιοργάνωσε με το Δήμο Σερβίων- Βελβεντού το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Μαρτίου 2012 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ημερίδα με θέμα: «H ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, με εισηγητές υψηλού επιστημονικού κύρους, που κράτησαν αμείωτη την προσοχή του ακροατηρίου, στην πλειοψηφία κτηνοτρόφων της περιοχής.
Στην έναρξη της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./ Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας Βαγγέλης Σημανδράκος, αφού καλωσόρισε τους εισηγητές και τους  παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε στους στόχους της ημερίδας που είναι γενικότερη προώθηση της επιστημονικής γνώσης στον τομέα της κτηνοτροφίας με τη διαρκή και έγκυρη ενημέρωση των μελών του, αλλά και ειδικότερα  η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην περιοχή Σερβίων – Βελβεντού.

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού Νίκος Λαζαριώτης, αφού έδωσε τα αριθμητικά στοιχεία του ζωικού κεφαλαίου ανά Δημοτικό ή Τοπικό Διαμέρισμα του δήμου, εστίασε στη βαρύτητα που δίνει ο δημοτική αρχή στον πρωτογενή τομέα  και ειδικότερα την κτηνοτροφία, που τη θεωρεί μοχλό ανάπτυξης της περιοχής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα, που μπορούν να δώσουν προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Από τους βασικούς εισηγητές, πρώτος έλαβε το λόγο ο Δρ. Θωμάς Παπαχρήστου, Δ/ντης Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης αναπτύσσοντας το θέμα: "Βοσκότοποι και κτηνοτροφία: προβλήματα και προοπτικές". Δίνοντας κατ’ αρχάς ποσοστιαία στοιχεία χωροταξικής κατανομής των λιβαδιών γενικά στη χώρα -κάλυψη 40%, έκταση 52,8 εκατ. στρέμματα- και στην περιοχή του δήμου Σερβίων -  Βελβεντού -230.000 στρέμματα-, αναφέρθηκε στην τεράστια σημασία των λιβαδιών που εξασφαλίζουν βοσκήσιμη ύλη στα ζώα, εφόσον η αξιοποίησή τους βέβαια γίνεται με ορθολογικό σχεδιασμό, ώστε να διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ περιβάλλοντος και κτηνοτροφίας. Επίσης αναφέρθηκε και στο νομικό πλαίσιο που διέπει τους βοσκότοπους που πρέπει να αναμορφωθεί στην κατεύθυνση ανάπτυξης της κτηνοτροφίας.  
Ιδιαίτερα εκφραστικός ήταν ο επόμενος εισηγητής Γιώργος Ι. Αρσένος, Dr VetMed, Ph. D, Dip ECSRHM, Αν. Καθηγητής Δ/ντής Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. που ανέπτυξε το θέμα: "Εκτροφή μικρών μηρυκαστικών: αναπτυξιακή διέξοδος για την ελληνική περιφέρεια". Μίλησε για τον εκσυγχρονισμό της κτηνοτροφίας μικρών μηρυκαστικών, με την εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης για το σταβλισμό, τη διατροφή, την αναπαραγωγική ικανότητα και την υγεία των εκτρεφόμενων ζώων, για την παραγωγή τυποποιημένων ανταγωνιστικών προϊόντων που να στοχεύουν σε συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό με "εξαγώγιμα" χαρακτηριστικά. Μίλησε επίσης για την εκτροφή αιγοπροβάτων υψηλού γενετικού δυναμικού, που δυστυχώς δεν έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα για τις ντόπιες φυλές και έτσι οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να κάνουν εισαγωγή, αυξάνοντας το κόστος της δραστηριότητάς τους.
Ακολούθησε η Ε. Λιτοπούλου - Τζανετάκη, Καθηγήτρια Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ. με το θέμα: "Παράδοση και Ελληνικά παραδοσιακά τυριά". Επέμεινε στην κατά τόπο παραγωγή, από μεμονωμένους ή ομάδες κτηνοτρόφων, τυποποιημένων τοπικών παραδοσιακών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και ζήτησε εθελοντές κτηνοτρόφους να τη βοηθήσουν στην πρότυπη δοκιμαστική παραγωγή τυριού τύπου «ανεβατού» της περιοχής.
Ενδιαφέρουσα ήταν και η επόμενη εισήγηση που αναφερόταν σε ένα τοπικό προϊόν -φέτα Λιβαδερού-, από τη Δέσποινα Μποζούδη, ΜSc, υποψήφια Dr, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων στη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ, με θέμα:  "Γεωγραφικός προσδιορισμός Φέτας περιοχής Λιβαδερού σε σύγκριση με τυριά Φέτα άλλων περιοχών". Δίνοντας συγκριτικούς πίνακες  των αρωματικών ενώσεων και άλλων μικροβιολογικών χαρακτηριστικών, κατέδειξε τα πλεονεκτήματα της εγχώριας φέτας Λιβαδερού έναντι της φέτας άλλων περιοχών.
Το επόμενο θέμα: "Σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες των κτηνοτρόφων" εισηγήθηκε η Σ. Μπελημπασάκη, Δ/τρια του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών, ΕΘΙΑΓΕ, Θεσσαλονίκης. Έκανε αναφορά στην αλματώδη ανάπτυξη προϊόντων ζωικής παραγωγής τα τελευταία χρόνια και στο ρόλο της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της έρευνας στην πράξη που απαιτεί τη συμμετοχή  του ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης, δηλαδή του κτηνοτρόφου, στην επίτευξη του κοινού σκοπού που είναι η αύξηση της παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και η αύξηση των εσόδων της εκτροφής. Κατέληξε δε ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ των -ερευνητών και κτηνοτρόφων-, που να μεταφέρει τα ερεθίσματα και τα προβλήματα των κτηνοτρόφων στους ερευνητές και τα αποτελέσματα της έρευνας στους κτηνοτρόφους, ενώ θεωρεί απαραίτητη την προκήρυξη εθνικών προγραμμάτων με αποκλειστικό θέμα τον πρωτογενή τομέα.
Τελευταίος εισηγητής με θέμα: "Νοσήματα μηρυκαστικών",  ήταν o  Άγγελος Μάρκου, κτηνίατρος, πρώην προϊστάμενος τμήματος Μικροβιολογίας Παθολογικής Ανατομικής Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κοζάνης. Αναφέρθηκε αρχικά στα προβλήματα δομής  της τοπικής κτηνοτροφίας, αφού  από τις 513 επιδοτούμενες μονάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, πλέον των 200 έχουν ζωικό κεφάλαιο μικρότερο των 100 ζώων και δεν είναι βιώσιμες, οι 150 αριθμούν από 100-200 και κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, ενώ από τις υπόλοιπες μόνο οι σαράντα (40) περίπου αποτελούν θεωρητικά κανονικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις! Εξειδικεύοντας δε στα νοσήματα των μηρυκαστικών, τόνισε στην αναγκαιότητα της πρόληψης -που δεν γίνεται σε τοπικό επίπεδο- των νοσημάτων με βασικό βήμα τους κατάλληλους εμβολιασμούς -ένα πλήρες πρόγραμμα εμβολιασμού κοστίζει περίπου 6 € ανά ζώο-, ενώ η αντιμετώπιση οποιασδήποτε προχωρημένης νόσου έχει συνήθως καταστροφικά οικονομικά αποτελέσματα.
Ενδιάμεσα είχε λάβει το λόγο ο δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού Βασίλης Κωνσταντόπουλος, που  χαιρετώντας την εκδήλωση επανέλαβε και αυτός τις προτεραιότητες του δήμου για τη στήριξη και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, ζητώντας και τη μετέπειτα συνεργασία-συνδρομή των παρευρισκομένων επιστημόνων-εισηγητών.
Στη διαλογική συζήτηση στο κλείσιμο της ημερίδας, θετικές παρεμβάσεις και τοποθετήσεις έκαναν, ο  επικεφαλής της αντιπολίτευσης δημοτικός σύμβουλος Σερβίων – Βελβεντού, γεωπόνος Γιώργος Παπαδόπουλος, ο τ. υπεύθυνος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Σερβίων Θωμάς Πάτας  κ.α.
Γιώργος Μαστρ./περισσότερα στο www.mikrovalto.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας