Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

Πάρτι διαφθοράς με τις δαπάνες του κράτους

ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ... ΣΠΑΤΑΛΟ 2009 
Πάρτι παράνομων δαπανών από τις υπηρεσίες του κεντρικού κράτους για το 2009 καταγράφει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες εμφανίζονται δεκαπλάσιες από τις αντίστοιχες του 2008.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο των εσόδων - εξόδων του κράτους για την εκλογική χρονιά του 2009, οι μη νόμιμες δαπάνες από τα υπουργεία και τα ΝΠΔΔ ανήλθαν στα 618 εκατ. ευρώ, όταν τα αντίστοιχα ποσά το 2008 αφορούσαν έξοδα 66 εκατ. ευρώ.

Συνολικά δεκαπλασιάστηκαν τα παράνομα ποσά το 2009 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το 2008 καταγράφηκαν συνολικές μη νόμιμες δαπάνες ύψους 106,4 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 40 εκατ. ευρώ σε ΟΤΑ και 60 εκατ. ευρώ σε ΝΠΔΔ.
Το 2009 το αντίστοιχο ποσό ανήλθε σε 657,7 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 505,5 από τις υπηρεσίες του κεντρικού κράτους, 113 εκατ. ευρώ από τα ΝΠΔΔ -σχεδόν διπλάσια από το 2008- ενώ οι ΟΤΑ παρέμειναν «σταθεροί» στα 38 εκατ. ευρώ.
Πολλές από τις μη νόμιμες δαπάνες -όπως αναφέρει η έκθεση- αφορούν μισθούς, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές που επιδιώχτηκε να αποδοθούν παράτυπα σε υπαλλήλους.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο σημειώνει ότι το πραγματικό ύψος των παράνομων δαπανών ξεπερνά το ποσό των 657 εκατ. ευρώ, αφού σύμφωνα με την τακτική που ακολούθησε η κυβέρνηση της ΝΔ μεταφέρθηκαν αρκετές υποχρεώσεις στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
Προμήθειες υλικών
Μέρος των ελέγχων για ποσά εκατομμυρίων ευρώ αφορούν προμήθειες υλικών και υλοποίηση συμβάσεων. Στις τελευταίες καταγράφηκαν κατατμήσεις ποσών για διαγωνισμούς ομοειδών αντικειμένων ή σε άλλες περιπτώσεις απευθείας αναθέσεις για ποσά άνω των 45.000 ευρώ όπου ο νόμος προβλέπει τη διενέργεια τακτικού διαγωνισμού.
Τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ για προμήθειες υλικών νοσοκομείων και υγειονομικών μονάδων του ΙΚΑ επιστράφηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως μη νόμιμα.
Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2010 ψηφίστηκε νόμος (3867/2010), ο οποίος θεωρούσε νόμιμες τις παραπάνω δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τον Ιούνιο του 2010, με απευθείας αναθέσεις σε ποσά άνω των 45.000 ευρώ, λόγω επειγουσών αναγκών ή παρατάσεων συμβάσεων με προμηθευτές.
Τι είδε ο...πάρεδρος
Οι πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου επέστρεψαν στα υπουργεία και στα ΝΠΔΔ αθεώρητα χιλιάδες εντάλματα πληρωμής που δεν ήταν σύννομα. Στην πρώτη θέση των ελεγχόμενων δαπανών βρίσκονται τα υπουργεία Εθνικής Αμυνας και Υγείας. Συγκεκριμένα:
  • Επεστράφησαν στο υπ. Εθνικής Αμυνας χρηματικά εντάλματα ύψους 5.804.253 ευρώ γιατί από την απόφαση που τα συνόδευε δεν προέκυπτε επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη αλλά αφορούσαν μελλοντικά έξοδα τα οποία δεν ήταν ούτε σαφή ούτε βέβαιο ότι θα υλοποιούνταν. Τα τιμολόγια είχαν να κάνουν, για παράδειγμα, με πληρωμές διδάκτρων εκπαίδευσης (350.000 ευρώ) ή απόρρητες δαπάνες κτλ. Να σημειωθεί ότι μετά την επιστροφή τους από το ΕΣ, οι ίδιες δαπάνες δεν υποβλήθηκαν εκ νέου για έγκριση, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
  • Δεν εγκρίθηκε συμπληρωματικό τιμολόγιο 575.000 ευρώ που εκδόθηκε από το υπ. Εθνικής Αμυνας για προμήθεια καυσίμων. Στο αιτιολογικό της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι δεν έγινε διαγωνισμός όπως προβλέπει ο νόμος και ότι το εν λόγω ποσό αφορούσε σύμβαση προμήθειας καυσίμων ύψους 2,4 εκατ. ευρώ, η οποία δεν είχε υποβληθεί σε έλεγχο νομιμότητας. Για τον ίδιο λόγο δεν εγκρίθηκαν εντάλματα πληρωμής 813.000 ευρώ για την καταβολή εξόδων ναυπήγησης πετρελαιοφόρου συνολικής αξίας 116 εκατ. ευρώ που δεν υπεβλήθη σε προσυμβατικό έλεγχο. Αξίζει να σημειωθεί ότι δαπάνες για έργο συνολικού κόστους άνω του 1 εκατ. ευρώ πρέπει να ελέγχονται από το ΕΣ πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
  • Εντάλματα πληρωμής ύψους 460.000 € που αφορούσαν προμήθεια υλικών υποστήριξης μηχανών δεν εγκρίθηκαν γιατί κατοχυρώθηκαν στη μοναδική εταιρεία που συμμετείχε στον αρχικό διαγωνισμό, υπερβαίνοντας τον αρχικό προϋπολογισμό κατά 82,2%.
  • Δεν εγκρίθηκαν επίσης εντάλματα πληρωμής για προμήθειες υλικών για τα σώματα στρατού και ναυτικού καθώς και ιατρικών υλικών για τα στρατιωτικά νοσοκομεία ύψους 1,5 εκατ. ευρώ με αιτιολογία ότι δεν ήταν νόμιμη η ανάθεσή τους αφού θα έπρεπε να γίνει δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός.
  • Σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας δεν εγκρίθηκαν συνολικά τιμολόγια ύψους 16.261.081 ευρώ τα οποία αφορούσαν προμήθεια νοσοκομειακών ή ιατρικών υλικών είτε γιατί δεν είχαν γίνει οι προβλεπόμενες διαδιακασίες είτε γιατί δεν είχαν πραγματοποιηθεί διαγωνισμοί ακόμα και για ελλιπή κατάθεση δικαιολογητικών.
  • Στο υπουργείο Μεταφορών δεν επετράπη η πληρωμή 230.159 ευρώ για καταχώριση κειμένου σε εκδοτικές επιχειρήσεις σχετικά με την αναγκαιότητα αποκρατικοποίησης της Ολυμπιακής Αεροπορίας γιατί -όπως έκρινε το Ελεγχτικό Συμβούλιο- η δαπάνη δεν ήταν σύννομη αφού δεν συνιστούσε διαφήμιση για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχει το υπουργείο στους πολίτες, όπως αναφέρει ο νόμος για τα σχετικά διαφημιστικά μηνύματα.
  • Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έκαναν... λάθος και ζήτησαν να εγκριθεί ένταλμα πληρωμής 300.000 ευρώ για τεχνικό έργο στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου το οποίο όμως είχε εξοφληθεί.
  • Δεν εγκρίθηκαν δαπάνες 17.328 ευρώ για αγορά εφημερίδων στο υπουργείο Οικονομικών.
  • Επίσης δεν εγκρίθηκαν εφημερίες και αποζημιώσεις για γιατρούς του ΕΣΥ στα Γρεβενά ύψους 76.328 ευρώ, αφού αρκετοί εξ αυτών ξεπερνούσαν το ανώτατο όριο αποδοχών που αντιστοιχούσε σε αρεοπαγίτη με υπηρεσία 29 έτη (5.190 ευρώ τον μήνα).
  • «Κόπηκαν» εντάλματα 27.300 ευρώ στο ΙΚΑ Κυπαρισσίας σε αμοιβές γιατρών για εξετάσεις ασφαλισμένων γιατί αφορούσαν παρελθόντα έτη και δεν είχαν υποβληθεί εντός ενός μηνός.
Δημοσιονομικός εκτροχιασμός
Αύξηση του δανεισμού και των εξόδων του κράτους
Αύξηση του δανεισμού του ελληνικού κράτους για το 2009 κατά 51,1% σε σχέση με το 2008 και μειωμένα έσοδα κατά 47,4% , επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις γενικές παρατηρήσεις για τις δαπάνες του κράτους και των ΟΤΑ.
Ενδεικτικό στοιχείο του δημοσιονομικού εκτροχιασμού που προμήνυε τα δεινά που επακολούθησαν με την εμφά- νιση της οικονομικής κρίσης είναι η γεωμετρική αύξηση του δανεισμού της χώρας.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχαν προϋπολογιστεί δάνεια για το 2009 ύψους 64,5 δισ. ευρώ. Τελικά τα δάνεια της χώρας έφτασαν το 2009 στο αστρονομικό ποσό των 105,5 δισ. ευρώ.
Ο δανεισμός στον οποίο προχώρησε η κυβέρνηση της ΝΔ κατά τη διάρκεια εκλογικού έτους, αυξήθηκε σε σχέση με το 2008 κατά 35,5 δισ. ευρώ. Στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιση- μαίνεται ότι η αύξηση του δανεισμού του κράτους για την κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών «καταδει- κνύει την επιτακτική ανάγκη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εισπρακτικών μηχανισμών, με έμφαση στις ΔΟΥ που εμφανίζουν τα μικρότερα ποσοστά εισπρά- ξεων έναντι των βεβαιω- θέντων εσόδων».
Λίγους μήνες αργότερα, το ΔΝΤ, η τρόικα και η Ομάδα Δράσης της ΕΕ έκαναν τις ίδιες επισημάνσεις για την ελληνική οικονομία στα κείμενά τους.Αντίστοιχα τα έξοδα που είχαν προϋπολογιστεί για το 2009 ήταν 99,3 δισ. ευρώ και εκτοξεύτηκαν στα 146,5 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 47,7%.
Η αύξηση των δημοσίων δαπανών κατά 50 δισ. ευρώ περίπου σε μία χρονιά, επιδείνωσε το πρόβλημα της «μαύρης τρύπας» στα οικονομικά της χώρας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.
Η έκθεση σημειώνει ότι τα φορολογικά έσοδα αποτέλεσαν το 28,7% των συνολι- κών εσόδων του κράτους, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του 2008 κατά 2,6 δισ. ευρώ (-5,59%). Τέλος υπογραμμίζεται ότι υπήρξε υστέρηση όσον αφορά τα προβλεπόμενα φορολογικά έσοδα που υπολογίστηκαν στον προϋπολογισμό του 2009 κατά 12,8 δισ. ευρώ.
Στα επιδόματα - μαϊμού
Η «ασθματική» Λιβαδειά διεκδικεί την πρωτιά από την «τυφλή» Ζάκυνθο
Η Λιβαδειά φαίνεται πως... ζήλεψε τη «δόξα» της Ζακύνθου, της περιοχής με τους περισσότερους τυφλούς-μαϊμού και με τα «κατορθώματα» επιτροπών και άλλων αρμοδίων για τα προνοιακά επιδόματα, και παίρνει κεφάλι σε πανελλαδικό επίπεδο, ως η πόλη με τους περισσότερους ασθματικούς...
Σε σύνολο 2.972 ατόμων που παίρνουν επίδομα, από δέκα διαφορετικές κατηγορίες, βρέθηκαν οι μισοί σχεδόν, δηλαδή 1.891, βαριά ανάπηροι(!) και πολλοί απ' αυτούς με άσθμα!
Αγνωστο παραμένει, μέχρι στιγμής, πόσοι είναι οι πραγματικοί ανάπηροι και πόσοι οι επιτήδειοι.
Η Λιβαδειά, ήδη, έχει εξασφαλίσει και ένα, ενδεχομένως... παγκόσμιο ρεκόρ! Ο έλεγχος εντόπισε πολύτεκνη οικογένεια, όπου οι γονείς αλλά και τα 6 παιδιά τους εισπράττουν όλοι επιδόματα-μαϊμού, βαριά αναπήρου ως ασθματικοί, αλλά το απίστευτο, που κάνει την περίπτωσή τους μοναδική, είναι ότι το ίδιο επίδομα εισπράττει και ολόκληρη η οικογένεια του... συμπέθερου!
Ο ένας γιος παντρεύτηκε πρόσφατα και βρέθηκαν τόσο η νύφη όσο και οι γονείς της, αλλά και τα αδέλφια της, επίσης να εισπράττουν όλοι το επίδομα βαριά ανάπηρου!
Αυτό σημαίνει ότι πέρασαν όλοι απο τις υγειονομικές επιτροπές που τους βρήκε κατόπιν εξετάσεων ότι έχουν βαριάς μορφής άσθμα, ασθένεια η οποία τους εντάσσει στους δικαιούχους επιδομάτων με 67% αναπηρία.
Ερευνα
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη περίπτωση εξόργισε τον αρμόδιο υφυπουργό Πρόνοιας Μάρκο Μπόλαρη, που έδωσε εντολή να γίνει αμέσως έρευνα και να καταλογισθούν ευθύνες, σε όσους εμπλέκονται, όχι μόνο στις υποθέσεις της Λιβαδειάς αλλά και σε όλες τις περιπτώσεις ψευδών βεβαιώσεων ανά τη χώρα.
Οι ευθύνες φαίνεται ότι επιμερίζονται τόσο σε υπηρεσιακούς παράγοντες και γιατρούς, που έδιναν με τις υπογραφές τους τις ψευδείς βεβαιώσεις, όσο και σ' εκείνους που εισέπρατταν τα επιδόματα, χωρίς να τα δικαιούνται.
Οι 2.972 ανάπηροι της Λιβαδειάς κατανέμονται κατά κατηγορία σε 301 τυφλούς, 45 κωφάλαλους, 30 με επίδομα ομογενούς, 29 τετραπληγικούς, 96 ακρωτηριασμένους- τετραπληγικούς, 1.891 βαριά ανάπηρους, 140 με νοητικά προβλήματα, 123 με αιματολογικά προβλήματα και 317 απροστάτευτα παιδιά.
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας