Επίκαιρα Θέματα:

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Ημερίδα του ΥΠΕΚΑ για την αποκατάστασης των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ)


Το μεγάλο έργο της περιβαλλοντικής αποκατάστασης των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ) παρουσιάστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γιάννη Σόκουτη και τους συνεργάτες του από τις αρμόδιες υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και την ΑΝΚΟ, σε ημερίδα του ΥΠΕΚΑ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.


Πρόκειται, όπως είναι γνωστό από χρόνια, για το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο ως προς την έκταση που υλοποιείται, αλλά και ως προς την απαιτούμενη εξειδίκευση που απαιτεί το συνολικό εγχείρημα. Τα πρώην ΜΑΒΕ καλύπτουν μια συνολική έκταση 4.144 στρεμμάτων και η μελέτη αποκατάστασης της περιοχής περιλαμβάνει τρεις φάσεις παρεμβάσεων.

Μέχρι τώρα έχει υλοποιηθεί το πιλοτικό πρόγραμμα LIFE, προϋπολογισμού 4,3 εκ. € και η α’ φάση του έργου (αποκατάσταση των αποθέσεων των ΜΑΒΕ), προϋπολογισμού 6,2 εκ. €. Με το έργο αυτό αποκαταστάθηκε σημαντικό τμήμα των αποθέσεων, περίπου το 40%. Σήμερα υλοποιείται η β’ φάση του έργου «ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων και μεταλλείου των ΜΑΒΕ», προϋπολογισμού 14 εκ. €. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση των υπόλοιπων αποθέσεων και του μεταλλείου. Τόσο η α’ όσο και η β’ φάση του έργου χρηματοδοτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής). Όσο αφορά την εξέλιξη της β’ φάσης του έργου, προηγείται κατά ένα χρόνο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, αξιοσημείωτο γεγονός για τέτοιου μεγέθους και ιδιαιτερότητας έργο.

Ήδη ολοκληρώθηκε η μελέτη της γ’ φάσης, που περιλαμβάνει την εξυγίανση και τον ενταφιασμό των κτιριακών εγκαταστάσεων, προεκτιμώμενου προϋπολογισμού 38 εκ. €. Έτσι, η συνολική παρέμβαση του έργου θα φτάσει τα 65 εκ ευρώ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γιάννης Σόκουτης δήλωσε πως το έργο αφενός είναι μεγάλο ως φυσικό αντικείμενο και ως οικονομικό μέγεθος, αφετέρου δε αναδεικνύει την τεχνογνωσία, την οποία κατέχει πλέον η διοικητική μηχανή της Δυτικής Μακεδονίας, απαραίτητο στοιχείο για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση μεγάλων και πρωτοπόρων έργων, μοναδικών σε εθνική κλίμακα, και πρωτοποριακών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας