Επίκαιρα Θέματα:

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

Διαγωνισμός Καινοτόμων Ιδεών Φοιτητών ΠΔΜ 2012


Ο Διαγωνισμός «Καινοτόμες Ιδέες Φοιτητών» διοργανώνεται από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας έχει σαν στόχο την ενεργό προώθηση της σύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, με στόχο να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναδείξουν τις ιδέες τους για ένα νέο προϊόν ή επιχείρηση, αλλά και να τις μετουσιώσουν σε επιχειρηματική πράξη.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες με την προϋπόθεση να ορίζεται ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας.


1η Φάση: Υποβολή επιχειρηματικής ιδέας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στις αίθουσες διδασκαλίας ή να στείλουν e-mail: ylb@uowm.gr , έως τις 5 Απριλίου 2012, 3 έως 5 σελίδες, στις οποίες θα περιγράφουν την επιχειρηματική τους ιδέα, δίνοντας έμφαση στις ακόλουθες ενότητες:
    Τίτλος επιχειρηματικής πρότασης /Επωνυμία της επιχείρησης (Μια λέξη ή φράση που προσδιορίζει την επιχείρηση καθώς και το αντίστοιχο λογότυπο)
    Στόχος της επιχειρηματικής ιδέας, το επιχειρηματικό πλάνο, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που θα παρέχονται κλπ.
    Το προϊόν/ ή και υπηρεσία (Περιγραφή)
• Καινοτομίες-Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της πρότασης σας και πώς διαφοροποιείται από τις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες
  Πελάτες (κατηγορίες και ανάγκες που καλύπτετε), extra υπηρεσίες που τους παρέχετε, τρόποι που θα τους προσελκύσετε στο site κλπ.
  Τρόποι παραγωγής (ή προμήθεια) του προϊόντος/ υπηρεσίας που παρέχετε και διαχείριση της διανομής του προϊόντος/ υπηρεσίας για να είναι αποτελεσματική και επικερδής.
  Πηγές εσόδων και εξόδων της επιχείρησης (Από ποιες πηγές η επιχείρησή σας αντλεί έσοδα;  Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές εξόδων απαραίτητων για τη λειτουργία της επιχείρησής σας;)
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν και τα στοιχεία για την ομάδα έργου της επιχειρηματικής τους ιδέας, αναφέροντας σε ξεχωριστή σελίδα κάτω από τον τίτλο “Ομάδα έργου” τα εξής παρακάτω για κάθε ένα από τα μέλη της ομάδας:
    Όνομα και e-mail:
    Πρόγραμμα Σπουδών και έτος:
    Τμήμα:
    ΑΕΙ:
2η Φάση: Κατάθεση επιχειρηματικού πλάνου

Ως τις 30 Ιουνίου 2012 θα ζητηθεί όλες οι ομάδες να καταθέσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο.
3η Φάση: Τελική παρουσίαση ιδέας

Τέλος η επιτροπή θα ξεχωρίσει τις καλύτερες ομάδες, οι οποίες 20-30 Σεπτεμβρίου 2012 θα παρουσιάσουν την επιχειρηματική ιδέα σε μια επιτροπή ανθρώπων ειδικών στο χώρο της επιχειρηματικής δράσης, από όπου θα αξιολογηθούν και θα βραβευτούν τα καλύτερα.

Σημείωση: Οι επιχειρηματικές ιδέες και πλάνα που θα κατατεθούν στο διαγωνισμό παραμένουν εμπιστευτικά και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς της κάθε πρότασης.

Ιστοσελίδα: http://dasta.uowm.gr/innovation/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το Προφίλ μας