Ο Δήμος Βελβεντού, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βελβεντού, που εδρεύει στο Βελβεντό του Νομού Κοζάνης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι από 21/07/2021 έως και 30/07/2021

1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 01.2021_2136.06-07-2021

2.ΑΙΤΗΣΗ _ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ